Aanmelden
Laden…

Even geduld...

7/20/03 Initiatie in de personeelsreglementering gewoon en buitengewoon secundair onderwijs

Bij de start van het nieuwe schooljaar voorzien we een basisopleiding voor beginnende secretariaatsmedewerkers. De nadruk wordt gelegd op basisprincipes, niet op uitzonderingen.Het theoretische luik heeft betrekking op de verschillende ambten en personeelscategorieën in het gewoon en buitengewoon secundair onderwijs, de aanstellings- en subsidiëringsvoorwaarden, de omkaderingsmiddelen en de vakken, … Tijdens de opleiding wordt de theorie besproken waarna de focus zal liggen op het maken van oefeningen met betrekking tot het toewijzen van opdrachten gebruikmakend van de ponderatietabel, het berekenen van dienstanciënniteit in functie van een tijdelijke aanstelling van doorlopende duur en een vaste benoeming, de vervangingseenheden …

Doelstellingen:

Na het volgen van de opleiding ken je de belangrijkste begrippen van de personeelsreglementering. Je hebt vaardigheid verworven in het gebruiken van de databank bekwaamheidsbewijzen, je kan berekenen wie in aanmerking komt voor een tijdelijke aanstelling van doorlopende duur en vaste benoeming. Daarnaast heb je ook inzicht in het toewijzen van opdrachten voor een juiste volume gebruikmakend van de ponderatietabel … Kortom je beheerst de basisprincipes voor het succesvol uitoefenen van je functie. 

Doelgroep:

Deze vorming is enkel bedoelt voor startende secretariaatsmedewerkers van het gewoon en buitengewoon secundair onderwijs. 

Aanbieder: Katholiek Onderwijs Vlaanderen
Inhoud:

Bij de start van het nieuwe schooljaar voorzien we een basisopleiding voor beginnende secretariaatsmedewerkers. De nadruk wordt gelegd op basisprincipes, niet op uitzonderingen.
Het theoretische luik heeft betrekking op de verschillende ambten en personeelscategorieën in het gewoon en buitengewoon secundair onderwijs, de aanstellings- en subsidiëringsvoorwaarden, de omkaderingsmiddelen en de vakken, … Tijdens de opleiding wordt de theorie besproken waarna de focus zal liggen op het maken van oefeningen met betrekking tot het toewijzen van opdrachten gebruikmakend van de ponderatietabel, het berekenen van dienstanciënniteit in functie van een tijdelijke aanstelling van doorlopende duur en een vaste benoeming, de vervangingseenheden …

Strategie en methode:

De theorie wordt aangeboden via doceren. Vervolgens wordt de nadruk gelegd op het maken van oefeningen, waarheidsgetrouwe praktijkvoorbeelden om zo de transfer van het geleerde naar de praktijk te vergroten. Het is de bedoeling dat de deelnemers tijdens de oefeningen kunnen samenwerken. 

Bijkomende info:

Zoom-sessie

Sessies: 1 sessie(s)
Voorwaarde:
Voor dit initiatief mogen maximum 1 deelnemer(s) per school, scholengemeenschap, instelling, bestuur of organisatie ingeschreven worden.
Voor dit initiatief kan je tot 2 dagen op voorhand in- en uitschrijven.
Bijdrage: 0 Euro
Lesgever: Steffens Elke
Debusschere Guy
Contact: Katholiek Onderwijs Vlaanderen
info nascholingsprojecten: +32 2 507 07 80 - nascholing@katholiekonderwijs.vlaanderen
Plaats en Data:
Digitaal via een ZOOM-sessie (Inschrijven afgesloten)
(Kaart)
  • Reeks 1: (Voorbij)
    • dinsdag 13 oktober 2020 van 09:00 tot 12:00
wachtlijst
(Kaart)
  • Reeks 2:
    Datum en Sessies nog niet gekend.
Ben je zeker da je

Geef aub. de datum van uitdiensttreding mee.