Aanmelden
Laden…

Even geduld...

7/20/06 Opnieuw aan de slag na afwezigheid wegens medische redenen

Meer en meer krijgen we de vraag wat er allemaal kan, mag of moet als een personeelslid na een afwezigheid omwille van medische redenen terug aan de slag wil met de vraag om de werkomstandigheden en/of de werkinvulling aan te passen.  Welke zijn de te volgen procedures? Welke zijn de gevolgen voor het personeelslid of andere personeelsleden? Hoe past dat allemaal in de schoolorganisatie?  Wat met verloven en deeltijdse afwezigheden wegens medische redenen?  Wat betekenen ‘verlof verminderde prestaties wegensziekte, langdurig verlof verminderde prestaties medische redenen,  wederaanpassing met halve dagtaak? Terbeschikkingstelling wegens ziekte …. We proberen via deze nascholing inzicht te doen verkrijgen in deze materie.

Doelstellingen:

Deze nascholing moet je in staat stellen een duidelijk beeld te krijgen van welke systemen er in voege zijn en wat je als school kan, mag of moet doen met de vraag om aangepaste werkomstandigheden of aangepaste werkinvulling te krijgen.

Doelgroep:

Verantwoordelijken personeelsadministratie of directies personeel

Aanbieder: Katholiek Onderwijs Vlaanderen
Inhoud:

We maken kennis met de verschillende systemen en hun modaliteiten.
Vertrekkende vanuit de Codex Welzijn op het werk worden jullie ondergedompeld in de verschillende systemen en hun modaliteiten.  We bekijken ook hoe je als school kan, mag of moet omgaan in verschillende van deze situaties:

 • Verlof wegens verminderde prestaties wegens ziekte;
 • Langdurige verlof verminderde prestaties omwille van medische redenen;
 • Progressieve werkhervatting;
 • Herinschakeling;
 • Re-integratie;
 • Medex;
 • Wederaanpassing met halve dagtaak;
 • Terbeschikkingstelling wegens ziekte.
Strategie en methode:

Powerpoint

Sessies: 1 sessie(s)
Voorwaarde:
Voor dit initiatief mogen maximum 2 deelnemer(s) per school, scholengemeenschap, instelling, bestuur of organisatie ingeschreven worden.
Voor dit initiatief kan je tot 1 dag op voorhand in- en uitschrijven.
Bijdrage: 0 Euro
Lesgever: Debusschere Guy
Contact: Katholiek Onderwijs Vlaanderen
info nascholingsprojecten: +32 2 507 07 80 - nascholing@katholiekonderwijs.vlaanderen
Plaats en Data:
Katholiek Onderwijs Vlaanderen (Volzet)
Guimardstraat 1
1040 Brussel (Kaart)
 • Reeks 1: (Volzet)
  • vrijdag 12 maart 2021 van 09:00 tot 12:30
wachtlijst
(Kaart)
 • Reeks 2:
  Datum en Sessies nog niet gekend.
Ben je zeker da je

Geef aub. de datum van uitdiensttreding mee.