Aanmelden
Laden…

Even geduld...

LTA2 Sterke begrijpend lees/luisterlessen maken met effect – Verdieping via professionele leergemeenschap

Je hebt al kennisgemaakt met de basisprincipes voor goed begrijpend lezen, via het netwerk “Sterke en gemotiveerde lezers” of via een andere nascholing. Toch wil jij (en je collega) graag dieper ingaan op hoe je een goede begrijpend leesles (of begrijpend luisteractiviteit) maakt. Je wilt daarbij ook de effecten van je les kunnen meten. 

Doelstellingen:
 • Je meet het effect van je begrijpend leesles/begrijpend luisteractiviteit op je leerlingen. 
 • Je ontwikkelt samen een begrijpend lees (-luister)les op maat van jouw leerlingen en voert deze uit in de klas. 
 • Je observeert hoe je leerlingen reageren op de ontwikkelde les(sen) en reflecteert hierop in groep. 
 • Je krijgt zin om collega’s op school te inspireren. 
 • Je leert van andere deelnemers door het uitwisselen van leerervaringen en het samen reflecteren.
Doelgroep:
 • Leraren kleuteronderwijs 
 • Leraren lager onderwijs 
 • Leraren Nederlands en PAV secundair onderwijs (eerste graad) 
Aanbieder: Pedagogische begeleiding Katholiek Onderwijs Vlaanderen
Inhoud:

Sessie 1: 20 oktober 2020 (volledige dag) 

 • welkom en kennismaking 
 • afspraken: hoe willen we samenwerken binnen deze professionele leergemeenschap, wat willen we samen bereiken, wat zijn onze verwachtingen? 
 • ophalen voorkennis in groepjes: welke denkkaders kennen we i.v.m. begrijpend lezen? Welke ervaringen hebben we al opgedaan? 
 • klasprofiel opstellen voor begrijpend lezen 
 • begrijpend leesles ontwikkelen met een partner op basis van kaders en klasprofiel 
 • feedbackronde 
 • bepalen hoe je de leereffecten in kaart wilt brengen (bv. observeren van leerlingen, interview met leerlingen, video-opname, foto’s …) 
 • feedbackronde 
 • praktische afspraken  

Sessie 2: 25 november 2020 (halve dag) 

 • deze sessie kan plaatsvinden in een school om de leerlingen te kunnen observeren tijdens de les/interviewen na de les 
 • reflectie op de effecten van de les op de leerlingen 
 • herwerking van de les waar nodig 
 • praktijkgids vullen met lessen en inzichten 
 • praktische afspraken 

Sessie 3: 12 januari 2021 (volledige dag) 

 • eventueel reflectie op herwerkte les 
 • nieuwe begrijpend leesles ontwikkelen met een partner op basis van klasfoto, opgedane inzichten en ervaringen, kaders 
 • eventueel nieuwe input van begeleiders indien gewenst 
 • feedbackronde 
 • bepalen hoe je de leereffecten in kaart wilt brengen 
 • feedbackronde 
 • praktische afspraken 

Sessie 4: 11 maart 2021 (halve dag) 

 • deze sessie kan plaatsvinden in een school om de leerlingen te kunnen observeren tijdens de les/interviewen na de les 
 • reflectie op de effecten van de les op de leerlingen 
 • herwerking van de les waar nodig 
 • praktijkgids vullen met lessen en inzichten 
Strategie en methode:

In deze professionele leergemeenschap leer je van en met elkaar. Je ontwikkelt samen met een collega een begrijpend lees (-luister)les op basis van de vijf didactische sleutels. Het uitgangspunt daarbij zijn de “leesbehoeften” van jouw leerlingen. Je voert daarna de les uit in je klas. We werken via de techniek van Lesson Study of een klein praktijkonderzoek. Door lesobservaties, video-opnames, interviews van leerlingen en andere methodieken proberen we de effecten van de les in kaart te brengen. We focussen daarbij op hoe de les de leerlingen aanzet tot goed begrijpend lezen (of begrijpend luisteren voor de kleuters)Dit netwerk biedt je kansen om samen met collega’s te reflecteren op de lessen en hun effecten. Al de verworven inzichten die jij en je collega’s opdoen tijdens dit netwerk verzamelen we in een praktijkgids die je kunt gebruiken om een volgende les of leesproject voor te bereiden of om je collega’s te inspireren. 

Bijkomende info:
Like Lincka  

Blijf op de hoogte van alle nascholingen georganiseerd door de Pedagogische Begeleiding Regio Limburg i.s.m. Lincka:

 
Door in te schrijven, verklaar je je akkoord met de algemene voorwaarden.
Voorwaarde:
 • Er is een broodjesmaaltijd inbegrepen op dinsdag 20 oktober en 12 januari.  
 • Omdat we actief aan de slag willen gaan, is het belangrijk dat je je eigen laptop meebrengt, alsook het leerwerkboek of leesboek waarmee je wilt werken. 
 • Mogelijk vindt het netwerk op 25 november en 11 maart plaats in een van de scholen van de deelnemers. Hierover worden tijdig de nodige afspraken gemaakt.
 • Je engageert je om deel te nemen aan het volledige nascholingstraject van 6 sessies (2 volledige dagen en 2 halve dagen).  
 • Je engageert je om tussentijdse opdrachten uit te voeren in je klas en/of om de leerlingen te observeren in de klas.

Voor dit initiatief kan je tot 1 dag op voorhand in- en uitschrijven.
Bijdrage: 35 Euro
Lesgever: Beckers Bregje
Schoofs Ingrid
Goethals Marjon
Contact: Pedagogische begeleiding Katholiek Onderwijs Vlaanderen
011 26 44 00 - secretariaat.lim@katholiekonderwijs.vlaanderen
Plaats en Data: Voor dit initiatief zijn nog geen lesplaatsen bekend. Je kan dus nog niet inschrijven.
Ben je zeker da je

Geef aub. de datum van uitdiensttreding mee.