Aanmelden
Laden…

Even geduld...

MSKWA-20-01X Data-gestuurde schoolontwikkeling in het kader van kwaliteitsontwikkeling: het outputdossier

Als school beschikken we over heel veel data waar we rekening mee moeten/kunnen houden in onze beleidsvoering. In deze sessie nemen we het outputdossier onder de loep (OK-kader: resultaten en effecten)

Doelstellingen:
  • Jweet de outputgegevens van je school te vinden.

  • Jselecteergegevens op basis van relevantie voor jschool. 

  • Je bekijkt deze gegevens in functie van beleidsontwikkelend werk op je school

Doelgroep:

Directies en beleidsteams SO 

Aanbieder: Pedagogische begeleiding Katholiek Onderwijs Vlaanderen
Inhoud:

Deze sessie behandelt, net als de sessie context- en input, een aspect van datagebruik in het kader van kwaliteitsontwikkeling. Het is echter niet nodig de sessie context- en input gevolgd te hebben om aan deze sessie te kunnen deelnemen.

Deze sessie is praktisch opgevat: aan de hand van een sjabloon dat wij je aanreiken, verzamel je voor jouw school relevante data waarmee je het schooleigen outputdossier samenstelt. We helpen je deze gegevens te plaatsen binnen de context van je school.

Bijkomende info:

Per school graag directie en een personeelslid dat vertrouwd is met datamanagement. Beiden moeten toegang hebben tot Mijn Onderwijs en Dataloep Privé.

 

Onthaal 9u  

Start sessie 9.30u 

Sessies: 1 sessie(s)
Kwalificatie:

Nieuw

Voorwaarde:
Voor dit initiatief mogen maximum 4 deelnemer(s) per school, scholengemeenschap, instelling, bestuur of organisatie ingeschreven worden.
Voor dit initiatief kan je tot 7 dagen op voorhand in- en uitschrijven.
Bijdrage: 5 Euro
Lesgever: Fouquaert Johan
Van Asch Katrien
Keunen Annick
Contact: Pedagogische begeleiding Katholiek Onderwijs Vlaanderen
secretariaat: +32 15 29 84 01 - nascholing.mb@katholiekonderwijs.vlaanderen
Plaats en Data:
PB Regio Mechelen-Brussel (Inschrijven afgesloten)
Frederik de Merodestraat 18
2800 Mechelen (Kaart)
  • Reeks 1: (Voorbij)
    • woensdag 23 september 2020 van 09:30 tot 12:00
wachtlijst
(Kaart)
  • Reeks 2:
    Datum en Sessies nog niet gekend.
Ben je zeker da je

Geef aub. de datum van uitdiensttreding mee.