Aanmelden
Laden…

Even geduld...

MBKWO-20-01X Lerend netwerk kwaliteitsontwikkeling

Er wordt van scholen verwacht dat ze de kwaliteit van hun onderwijs bewaken en verbeteren. Maar waarover hebben we het als we over onderwijskwaliteit praten? Hoe kunnen we onze onderwijskwaliteit continu verbeteren? Waar moet ik vanuit beleidsperspectief rekening mee houden?

Doelstellingen:

Je wisselt ervaringen uit over het werken aan kwaliteitsontwikkeling.
Je zoekt samen met collega's naar oplossingen voor mogelijke drempels en weerstanden. 
Je verwerft kennis en vaardigheden om kwaliteit te implementeren.

Doelgroep:

Directeurs en beleidsondersteuners basisonderwijs

Aanbieder: Pedagogische begeleiding Katholiek Onderwijs Vlaanderen
Inhoud:

De deelnemers aan het lerend netwerk kwaliteit bepalen samen de focus van het netwerk. Ze verwerven de nodige expertise (kennis, vaardigheden en attitudes) om met deze focus in hun school aan de slag te gaan.
Ze wisselen ervaringen uit en zoeken samen oplossingen voor mogelijke drempels en weerstanden. Het leren van en met
elkaar staat centraal, hiervoor gebruiken we verschillende
methodieken.

Strategie en methode:

Lerend netwerk

Bijkomende info:

We richten een nieuw lerend netwerk op dit schooljaar. De deelnemers van het voorbije schooljaar schrijven niet in voor deze module. Zij worden via mail op de hoogte gebracht. 

Sessies: 3 sessie(s)
Voorwaarde:
Voor dit initiatief kan je tot en met woensdag 7 oktober 2020 inschrijven en tot en met dinsdag 20 oktober 2020 uitschrijven.
Bijdrage: 5 Euro
Lesgever: Van Asch Katrien
Contact: Pedagogische begeleiding Katholiek Onderwijs Vlaanderen
secretariaat: +32 15 29 84 01 - nascholing.mb@katholiekonderwijs.vlaanderen
Plaats en Data:
PB Regio Mechelen-Brussel (Inschrijven afgesloten)
Frederik de Merodestraat 18
2800 Mechelen (Kaart)
  • Reeks 1: (Inschrijven afgesloten)
    • woensdag 21 oktober 2020 van 09:30 tot 12:30
    • woensdag 13 januari 2021 van 09:30 tot 12:30
    • woensdag 5 mei 2021 van 09:30 tot 12:30
Ben je zeker da je

Geef aub. de datum van uitdiensttreding mee.