Aanmelden
Laden…

Even geduld...

PN003BA/2021 Rekenzwakke kinderen begeleiden op het niveau van de derde klas

In de derde klas automatiseren de kinderen de basisvaardigheden en passen ze toe in complexe procedures. Het cijferend rekenen, het omgaan met grote delingen en vermenigvuldigingen, het handig rekenen … geen sinecure, zeker niet voor rekenzwakke kinderen.

Doelstellingen:
  • Het driestappenplan "inzicht, inoefenen en automatiseren" begrijpen in de besproken leersituaties
  • Observatieresultaten kunnen interpreteren en linken aan handelingsstappen
  • In staat zijn de denkweg achter rekenfouten te herkennen
  • In staat zijn rekenzwakke kinderen inzicht in de besproken rekenitems te bieden
  • Oefen- en materiaalsuggesties voor handen hebben om inzichtelijk verworven rekenaspecten speels in te oefenen
Doelgroep:
  • Leraren lager onderwijs en buitengewoon basisonderwijs basisaanbod
  • Zorgleerkrachten
Aanbieder: Pedagogische begeleiding Katholiek Onderwijs Vlaanderen
Inhoud:

Tijdens deze nascholing bekijk je wat er kan mislopen en waar deze moeilijkheden van komen. Uiteraard ga je in op de wijze waarop je als klas- of zorgleerkracht de pechvogels kan opvangen. Dat gaat zowel over redelijke aanpassingen van de methode, specifieke ondersteuningstechnieken voor de kinderen als over de beslissing wanneer bijkomende hulp aangewezen is.

Je bespreekt in deze vorming uitdrukkelijk niet de materie van de breuken. Deze inhouden zaten vervat in de studiedag "rekenzwakke kinderen leren omgaan met breuken" (dit werd de voorbije schooljaren aangeboden).

Sessies: 2 sessie(s)
Voorwaarde:
Voor dit initiatief kan je tot en met maandag 7 december 2020 in- en uitschrijven.
Bijdrage: 100 Euro
Lesgever: Heuninck Hilde
Contact: Pedagogische begeleiding Katholiek Onderwijs Vlaanderen
Info: 09 269 14 90 - pedic@katholiekonderwijs.vlaanderen
Plaats en Data:
Digitaal via een ZOOM-sessie
(Kaart)
  • Reeks 1:
    • vrijdag 11 december 2020 van 09:30 tot 15:30
Ben je zeker da je

Geef aub. de datum van uitdiensttreding mee.