Aanmelden
Laden…

Even geduld...

8/20/35-M12 Hiërarchische lijn in functie van welzijn op het werk - voor internaatsbeheerders

Wie maakt deel uit van de hiërarchische lijn? Welke zijn hun verantwoordelijkheden in het kader van preventie en welzijn op het werk? In deze professionalisering krijg je een antwoord op deze vragen.

Doelstellingen:

De implementatie van het preventiebeleid op school is de taak van het schoolbestuur en van de internaatsbeheerders/leden van de hiërarchische lijn. Zij zijn het die instaan voor de uitwerking van een dynamisch risicobeheersingssysteem (DRBS), en vervolgens voor de programmatie, de realisatie en de evaluatie ervan. Voorts werken de leden van de hiërarchische lijn mee aan het opstellen van het globaal preventieplan (GPP) en het jaarlijks actieplan (JAP), onderzoeken ze ongevallen en incidenten, controleren ze arbeidsmiddelen, persoonlijke en collectieve beschermingsmiddelen, waken over de naleving van de instructies inzake veiligheid, staan ze in voor het onthaal van nieuwe personeelsleden … (volgens KB van 27/3/1998,art. 13).

Teneinde zowel hun betrokkenheid als hun deskundigheid te verhogen, organiseren we een specifiek professionaliseringsproject voor internaatsbeheerders/leden van de hiërarchische lijn.

Doelgroep:

Internaatsbeheerders en leden van de hiërarchische lijn van het katholiek onderwijs in Vlaanderen

Aanbieder: Katholiek Onderwijs Vlaanderen
Inhoud:
 • Wetgeving
 • Gevaren, risico’s en preventie
 • Ongevallen: oorzaken en preventie
 • Veiligheidsgedrag
 • Taken, rechten, plichten en overleg
 • Procedures, instructies en signalering
 • Noodsituaties
 • Gevaarlijke stoffen
 • Brand en explosie
 • Arbeidsmiddelen
 • Specifieke werkzaamheden en omstandigheden
 • Elektriciteit en straling
 • Ergonomische werkplek
 • Persoonlijke beschermingsmiddelen
Strategie en methode:

De opleiding is maximaal afgestemd op bruikbaarheid en haalbaarheid in een onderwijscontext en bevat vele praktijkvoorbeelden. Concreet materiaal dat rechtstreeks op school gebruikt kan worden, wordt ter beschikking gesteld. Samenwerking, uitwisseling en netwerking tussen cursisten van verschillende scholen wordt uitdrukkelijk nagestreefd.

De deelnemers kunnen tot 14 dagen voor de start van deze opleiding vragen of casussen bezorgen aan de organisator. De spreker heeft tijdens de vorming en de vragenronde aandacht voor de gestelde vragen.

Je kunt deze vraag of vragen ingeven bij inschrijving, door de inschrijving aan te passen of door te e-mailen naar marleen.decuyper@katholiekonderwijs.vlaanderen.

Bijkomende info:

Minimum aantal deelnemers om door te laten gaan: 10

Dit initiatief wordt georganiseerd voor leden van Katholiek Onderwijs Vlaanderen.

Sessies: 4 sessie(s)
Kwalificatie:

aanpassing aan het doelpubliek

Voorwaarde:
Voor dit initiatief kan je tot 3 dagen op voorhand inschrijven en tot 7 dagen op voorhand uitschrijven.
Bijdrage: 160,00 Euro
Lesgever: Wauters Franky
Dingenen Anja
Decuyper Marleen
Van Durme Inge
Contact: Katholiek Onderwijs Vlaanderen
info nascholingsprojecten: +32 2 507 07 80 - nascholing@katholiekonderwijs.vlaanderen
Plaats en Data:
Internaat Onze-Lieve-Vrouw Presentatie 2 (Inschrijven afgesloten)
Zuidstraat 3
9050 Gent (Kaart)
 • Reeks 1: (Voorbij)
  • dinsdag 8 september 2020 van 09:00 tot 15:45
  • dinsdag 6 oktober 2020 van 09:00 tot 15:45
Digitaal via een ZOOM-sessie (Inschrijven afgesloten)
(Kaart)
 • Reeks 2: (Voorbij)
  • vrijdag 20 november 2020 van 09:00 tot 12:30
  • vrijdag 27 november 2020 van 9:00 tot 15:00
  • donderdag 10 december 2020 van 09:00 tot 12:00
Ben je zeker da je

Geef aub. de datum van uitdiensttreding mee.