Aanmelden
Laden…

Even geduld...

LMVT3 Over de grenzen van literatuur: aan de slag met artistiek-literaire teksten als culturele verrijking in de taallessen.

Naar aanleiding van het succes van deze sessie op de dag van de talen en de vraag naar voorbeelden van aanpak in de taallessen met artistiek-literaire teksten organiseren we een uitgebreide nascholing hierover. 

Doelstellingen:
  • de interculturele competenties integreren, 
  • leerlingen (meer) in aanraking laten komen met literatuur,  
  • leerlingen motiveren voor de taal via artistiek-literaire teksten. 
Doelgroep:

Leraren Engels en Frans 1ste t.e.m. 3de graad 

Aanbieder: Pedagogische begeleiding Katholiek Onderwijs Vlaanderen
Inhoud:

Hoe kunnen we hedendaagse liederen (nog beter) benutten om jongeren de Franstalige en Engelstalige wereld te laten ontdekken en appreciëren? Met de nieuwe eindterm “Literatuur” in de eerste graad willen we ook hiervoor een aantal concrete pistes exploreren die vooral voor de eerste graad kunnen gebruikt worden.  

Tijdens deze workshop staan we in de eerste fase stil bij een aantal concrete didactische pistes, die samen het kader zullen vormen voor deze workshop. Daarbij kijken we niet enkel naar de taalkundige rijkdom die deze teksten vaak bieden, maar gaan we ook dieper in op hun culturele, grafische en muzische rijkdom (o.a. ook van films en videoclips). We reiken concrete voorbeelden van didactische en inhoudelijke pistes aan voor liedjes. Verder komen ook enkele films en andere artistiek-literaire teksten aan bod tijdens de workshop. 

Hoewel het in het eerste deel gaat om voorbeelden van artistiek-literaire teksten in het Frans, zijn de didactische principes en ideeën voor concrete uitwerkingen evengoed te gebruiken in de lessen Engels. We maken om die reden in het tweede deel van deze nascholing tijd om in groepjes, per taal, samen met de pedagogische begeleiders, een concrete aanpak te ontwerpen met voorbeelden voor jullie doelgroepen.

Strategie en methode:

De pedagogische begeleiders organiseren deze nascholing voor leraren Frans en Engels. Tijdens deze sessies is er ruimte voor jullie concrete vragen. We zullen aan de slag gaan door samen lesmateriaal te verzamelen en hierover te reflecteren. 

Bijkomende info:
Like Lincka  

Blijf op de hoogte van alle nascholingen georganiseerd door de Pedagogische Begeleiding Regio Limburg i.s.m. Lincka:

 
Door in te schrijven, verklaar je je akkoord met de algemene voorwaarden.
Sessies: 1 sessie(s)
Voorwaarde:

Deze nascholing is een herhaling van de sessie die geprogrammeerd stond bij de Dag van de talen 5 maart 2020. De bespreking en verdere uitwerking in groepjes die hieraan gekoppeld is, is echter nieuw. Wens je enkel dit deel mee te volgen, dan kan je je ook inschrijven en aansluiten om 10.30 uur.(stipt) 

Omdat we graag zo concreet mogelijk willen werken, is het fijn als je jouw eigen device (met opgeladen batterij) meebrengt. Ook je methode kan een hulpmiddel zijn.


Voor dit initiatief kan je tot en met donderdag 14 januari 2021 in- en uitschrijven.
Bijdrage: 20,00 Euro
Lesgever: Monsecour David
De Graeve Barbara
Rasir Marlène
Contact: Pedagogische begeleiding Katholiek Onderwijs Vlaanderen
011 26 44 00 - secretariaat.lim@katholiekonderwijs.vlaanderen
Plaats en Data:
PB Regio Limburg (Afgelast)
Tulpinstraat 75
3500 Hasselt (Kaart)
  • Reeks 1: (Afgelast)
    • vrijdag 15 januari 2021 van 09:00 tot 12:00
Ben je zeker da je

Geef aub. de datum van uitdiensttreding mee.