Aanmelden
Laden…

Even geduld...

LKLT2 PLG Evalueer breed (voortzetting schooljaar 2019-2020) - Sessie 1

Wil je graag je evaluatiepraktijk onder de loep nemen en door middel van praktijkonderzoek mogelijkheden verkennen om het evalueren te wijzigen en/of te verbeteren? Neem dan deel aan deze professionele leergemeenschap

Doelstellingen:

In deze leergemeenschap werken we vraaggestuurd. De professionele leergemeenschap heeft als doel om … 

 • in een positieve en veilige werksfeer goede praktijkvoorbeelden te delen met elkaar  
 • samen te reflecteren  
 • kleine praktijkonderzoeken te voeren en de resultaten ervan te bespreken. 
Doelgroep:

Leraren klassieke talen?(alle graden) 

Aanbieder: Pedagogische begeleiding Katholiek Onderwijs Vlaanderen
Inhoud:

Tijdens het schooljaar 2019-2020 hebben we een professionele leergemeenschap opgestart met als doel de evaluatiepraktijk in de lessen Latijn (en Grieks) in kaart te brengen en met praktijkonderzoek te veranderen en/of te verbeteren.  

In 2020-2021 willen we opnieuw samenkomen om de bestaande onderzoeksvragen te beantwoorden en eventueel te herstarten met een nieuwe onderzoeksvraag.  

Voor de nieuwe onderzoeksvraag kunnen leraren klassieke talen inschrijven die graag door middel van praktijkonderzoek willen reflecteren over hun evaluatiepraktijk met vragen zoals 

 • HOE kan je leerplandoelen omzetten in leerdoelen en/of succescriteria?  
 • HOE kan je breed evalueren?  
 • HOE ondersteun je het leerproces van de leerling(en)?  
 • WELKE tools kan je inzetten om ervoor te zorgen dat de leerlingen hun onderwijsleerproces in eigen handen nemen?  
 •  
Strategie en methode:
 • Er wordt vraaggestuurd gewerkt. 
 • De input komt van de andere deelnemers en/of van de begeleider. 
 • Er is ruimte voor reflectie en intervisie. 
 • Uitwisseling van concrete praktijkvoorbeelden. 
Bijkomende info:
Like Lincka  

Blijf op de hoogte van alle nascholingen georganiseerd door de Pedagogische Begeleiding Regio Limburg i.s.m. Lincka:

 
Door in te schrijven, verklaar je je akkoord met de algemene voorwaarden.
Sessies: 1 sessie(s)
Voorwaarde:

 


Voor dit initiatief kan je tot 1 dag op voorhand inschrijven en tot 7 dagen op voorhand uitschrijven.
Bijdrage: 0,00 Euro
Lesgever: De Rose Nadia
Contact: Pedagogische begeleiding Katholiek Onderwijs Vlaanderen
011 26 44 00 - secretariaat.lim@katholiekonderwijs.vlaanderen
Plaats en Data:
Digitaal via een ZOOM-sessie (Inschrijven afgesloten)
(Kaart)
 • Reeks 1: (Voorbij)
  • maandag 23 november 2020 van 09:00 tot 12:30
 • Reeks 1: (Voorbij)
  • dinsdag 1 december 2020 van 09:30 tot 12:30
Ben je zeker da je

Geef aub. de datum van uitdiensttreding mee.