Aanmelden
Laden…

Even geduld...

LZC11 Verdieping zorgcoördinatoren: Differentiatie in het basisonderwijs

Goed lesgeven kan niet zonder te differentiëren. Goed onderwijs is onderwijs dat afgestemd is op de individuele noden van elk kind zonder daarbij te streven naar individueel onderwijs. 

Doelstellingen:

Je krijgt inzicht in en verwerft competenties rond: 

 • Wat werkt binnen differentiatie 
 • Hoe kan en moet je variëren in je differentiatievormen 
 • Hoe kan je zien dat je goed bezig bent? 
Doelgroep:

Zorgcoördinatoren; lkr basisonderwijs

Aanbieder: Pedagogische begeleiding Katholiek Onderwijs Vlaanderen
Inhoud:

Differentiatie begint niet na de instructie. Het begint vanaf de eerste minuut dat kinderen op school arriveren. Differentiatie heeft te maken met het aanspreken van kinderen op hun mogelijkheden zodat ze gemotiveerd aan de slag blijven gaan. We maken theorie (o.a. de motivatietheorie van Deci & Ryan) heel concreet en geven voorbeelden van hoe in de klas aan differentiatie gewerkt kan worden. We kijken ook naar wat onderzoek zegt over differentiatie vooral om te weten dat we niet bij een standaard manier van differentiëren kunnen blijven hangen. We zullen het hebben over motivatie zoeken 

 • vanuit sterktes (differentiatie naar talenten),  
 • vanuit de groep (coöperatief differentiëren),   
 • vanuit eigen keuzes (individueel differentiatie vanuit autonomie). 

We vertalen dit naar varianten van instructie geven en varianten van organisatievormen 

Strategie en methode:

Inleiding vanuit wetenschappelijke inzichten. 

Concrete voorbeelden van hoe je kan differentiëren en welke accenten belangrijk zijn. 

Bijkomende info:

Inschrijvingen volzet? Schrijf je in op de wachtlijst. Bij voldoende aantal aanmeldingen, richten wij de sessie een 2de keer in en zullen jou contacteren.

Like Lincka  

Blijf op de hoogte van alle nascholingen georganiseerd door de Pedagogische Begeleiding Regio Limburg i.s.m. Lincka:

 
Door in te schrijven, verklaar je je akkoord met de algemene voorwaarden.
Sessies: 1 sessie(s)
Voorwaarde:
Voor dit initiatief kan je tot 7 dagen op voorhand in- en uitschrijven.
Bijdrage: 45,00 Euro
Lesgever: Heylen Ludo
Contact: Pedagogische begeleiding Katholiek Onderwijs Vlaanderen
011 26 44 00 - secretariaat.lim@katholiekonderwijs.vlaanderen
Plaats en Data:
Digitaal via een ZOOM-sessie (Inschrijven afgesloten)
(Kaart)
 • Reeks 1: (Voorbij)
  • dinsdag 26 januari 2021 van 09:00 tot 12:00
Wachtlijst PB Regio Limburg
Tulpinstraat 75
3500 Hasselt (Kaart)
 • Reeks 2:
  Datum en Sessies nog niet gekend.
Ben je zeker da je

Geef aub. de datum van uitdiensttreding mee.