Aanmelden
Laden…

Even geduld...

LQ2a Q-traject sessie 2 bao: Informatiegestuurd schoolbeleid op basis van gegevens van Mijn onderwijs

In het kader van kwaliteitsontwikkeling is het erg belangrijk om informatie te verzamelen over de input waarmee we op school aan de slag gaan en meer nog, de output na al het harde werk dat we hebben verricht op school. In deze en volgende sessie bekijken we welke informatie via Mijn onderwijs (inclusief de schoolportretten van inspectie) beschikbaar is en met welke beleidskeuzes we de data positief kunnen beïnvloeden.  

Doelstellingen:
 • Het belang van datagebruik in algemene kwaliteitsontwikkeling (zie ook referentiekader onderwijskwaliteitplaatsen 
 • De schoolportretten van de onderwijsinspectie en de databundels/dataloep van Mijn onderwijs lezen 
 • Knipperlichten herkennen en reflecteren over bijhorende beleidskeuzes. 
Doelgroep:

Leidinggevende en leraren BaOondersteunend personeel bezig met dataverwerking 

Aanbieder: Pedagogische begeleiding Katholiek Onderwijs Vlaanderen
Inhoud:

Via Mijn onderwijs stelt de overheid boeiende gegevens ter beschikking van de school. Daarnaast is er ook een mogelijkheid om de Schoolportretten voor de school bij de onderwijsinspectie op te vragen. Misschien ontbreekt de tijd om deze rijke informatie te analyseren en op zoek te gaan naar kansen om het schoolbeleid te ondersteunen door krachtige informatie. We bieden de kans om samen de informatie over uw school door te nemen. Binnen kwaliteitszorg vormt informatie een krachtige hefboom om een helder zicht te krijgen op de beginsituatie en de resultaten van het beleid. Dit kan helpen om energie doelgericht en systematisch te stoppen in die zaken die er echt toe doen (die onze kwaliteit uitmaken).    

Strategie en methode:

Na een korte algemene inleiding over de plaats van datagebruik in het verhaal van kwaliteitsontwikkeling exploreren we plenair relevante benchmarks (welke informatie is op het internet vrij beschikbaar om te vergelijken met de gegevens van de school). Daarna gaan we aan de slag met de gegevens op schoolniveau (databundels + schoolportretten). Je selecteert relevante onderzoeksvragen die kunnen beantwoord worden met de beschikbare data en gaat aan de slag met de datarapporten van je eigen school 

Bijkomende info:
Like Lincka  

Blijf op de hoogte van alle nascholingen georganiseerd door de Pedagogische Begeleiding Regio Limburg i.s.m. Lincka:

 
Door in te schrijven, verklaar je je akkoord met de algemene voorwaarden.
Sessies: 1 sessie(s)
Voorwaarde:
 • Je kan vrij opteren om het volledige traject te volgen, dan dien je op elke sessie apart in te tekenen.
 • We werken met het materiaal van uw school en gaan op zoek naar knipperlichten (wat is eerder hoog of laag) en met welke beleidsdomeinen deze informatie verband houdt.
 • Databundels van Mijn onderwijs (per instellingsnummer).
  • Leerlingenaantallen 
  • Leerlingenkenmerken 
  • Instroom van leerlingen 
  • Uitstroom van leerlingen 
  • Personeelsaantallen 
  • Schoolse vorderingen en zittenblijven 
  • Secundair onderwijs 
 • Neem van elke bundels liefst de recentste versie. Deze bundels kan je vinden als je inlogt op ‘Mijn onderwijs’.  Het is voldoende om een bundel mee te brengen van het meest relevante instellingsnummer. Indien je liever niet afdrukt, breng je een toestel mee waarop je het materiaal van Mijn onderwijs kan raadplegen.
 • De Schoolportretten van de onderwijsinspectie: deze vraag je aan bij informatiemanagement@ond.vlaanderen.be. Gelieve te vragen om één gezamenlijk rapport voor alle instellingsnummers van uw school. Houdt rekening met een wachttijd van enkele weken. Deze portretten worden op Mijn onderwijs gepost. Indien je school onlangs werd doorgelicht, vind je schoolportretten die tijdens deze doorlichting werden gebruikt op Mijn onderwijs van de school. 

Voor dit initiatief kan je tot en met maandag 23 november 2020 in- en uitschrijven.
Bijdrage: 5,00 Euro
Lesgever: Debbaut Bart
Contact: Pedagogische begeleiding Katholiek Onderwijs Vlaanderen
011 26 44 00 - secretariaat.lim@katholiekonderwijs.vlaanderen
Plaats en Data:
Digitaal via een ZOOM-sessie (Inschrijven afgesloten)
(Kaart)
 • Reeks 1: (Voorbij)
  • dinsdag 24 november 2020 van 13:00 tot 15:30
Ben je zeker da je

Geef aub. de datum van uitdiensttreding mee.