Aanmelden
Laden…

Even geduld...

8/20/35-M2A Terugkomdag voor preventieadviseurs - Regio Limburg - november 2020

Elke preventieadviseur heeft de verplichting om zich elk jaar opnieuw te professionaliseren. Katholiek Onderwijs Vlaanderen organiseert dit voor de preventieadviseurs verbonden aan het katholiek onderwijs in Vlaanderen op verschillende plaatsen in de regio’s.

Doelstellingen:

De preventieadviseur van de interne dienst op school is wettelijk verplicht om zich bij te scholen zie Codex Titel II, Hoofdstuk I, artikel 23.

Via de nascholing “Terugkomdag voor PA3, Basiskennis Preventieadviseur” wil het KATHOLIEK ONDERWIJS VLAANDEREN aan preventieadviseurs van katholieke onderwijsinstellingen de gelegenheid bieden deze nascholing te volgen.

Deze opleiding voldoet aan de wettelijke vereisten van het koninklijk besluit van 17 mei 2007 en komt voor op de lijst van de FOD WASO.

Doelgroep:

Dit is een individugerichte nascholing voor preventieadviseurs van scholen van het katholiek gewoon en buitengewoon basis– en secundair onderwijs, volwassenenonderwijs of van katholieke internaten die door hun schoolbestuur voltijds of deeltijds aangesteld zijn of zullen worden als preventieadviseur.

Aanbieder: Katholiek Onderwijs Vlaanderen
Inhoud:

Het belang van een goede luchtkwaliteit wordt in deze COVID-19 periode des te belangrijker, nu blijkt dat de verspreiding van het virus binnen de gebouwen sterk kan worden verminderd door een verbeterde verluchting. De codex boek III titel1 Hfdst IV – luchtverversing art III.3-34 verplicht de werkgever tot het opstellen van een risicoanalyse binnenluchtkwaliteit. Ook de korte onderwijsdoorlichtingen, die momenteel worden uitgevoerd, besteden extra aandacht aan het beheersen van de luchtkwaliteit.

De inhoud van deze terugkomdag voor PA’s zal u verder informeren over de praktijkrichtlijn om tot betere binnenlucht te komen, maar er zal ook praktische informatie en een voorbeeld RA- tool worden besproken.

 

10.00u Toelichting bij de praktijkrichtlijn ter verbetering van de binnenluchtkwaliteit

Veronique Ciraolo

Preventieadviseur Scholengemeenschap Pit, Beringen - Lummen

 

10.45 u Diepere praktische duiding bij de richtlijn en bespreking van een mogelijke RA-tool.

Dany Vanharen

Coördinerend preventieadviseur SG St-Quintinus, Hasselt, Stevoort, Zonhoven

 

11.30 u Mogelijkheid tot vraagstelling en uitwisselen van onderlinge ervaringen

12.00 u Einde

 

Strategie en methode:

De nascholing is maximaal afgestemd op bruikbaarheid en haalbaarheid in een on­derwijscontext en bevat vele praktijkvoorbeelden. Concreet materiaal dat rechtstreeks gebruikt kan worden op school wordt ter beschikking gesteld via een speciale website waar de preventieadviseurs die de opleiding – Basiskennis – (PA3) bij Katholiek Onderwijs Vlaanderen hebben gevolgd toegang tot hebben.

Samenwerking, uitwisseling en netwerking tussen cursisten van verschillende scholen wordt uitdrukkelijk nagestreefd.

Bijkomende info:

Minimum aantal deelnemers om door te laten gaan: 15

Dit initiatief wordt georganiseerd voor leden van Katholiek Onderwijs Vlaanderen.

Sessies: 2 sessie(s)
Kwalificatie:

herwerking

Voorwaarde:

De opleiding ‘Preventieadviseur Interne Dienst – Basiskennis’ gevolgd hebben al of niet georganiseerd door Katholiek Onderwijs Vlaanderen (vroeger VSKO).


Voor dit initiatief kan je tot en met zaterdag 14 november 2020 inschrijven en tot en met dinsdag 10 november 2020 uitschrijven.
Bijdrage: 50,00 Euro
Lesgever: Ciraolo Veronique
Vanharen Dany
Contact: Katholiek Onderwijs Vlaanderen
info nascholingsprojecten: +32 2 507 07 80 - nascholing@katholiekonderwijs.vlaanderen
Plaats en Data:
Digitaal via een ZOOM-sessie (Inschrijven afgesloten)
(Kaart)
  • Reeks 1: (Voorbij)
    • dinsdag 17 november 2020 van 10:00 tot 12:00
Ben je zeker da je

Geef aub. de datum van uitdiensttreding mee.