Aanmelden
Laden…

Even geduld...

9/20/02-SWP-TM Schoolwerkplanning als hefboom voor onderwijskwaliteit in de Zill-school

Heb je nood aan een integrale, concreet bruikbare en gedragen aanpak bij het opstellen of herwerken van jouw schoolwerkplan? Wil je de planlast van het schoolwerkplan overboord gooien? Ben je op zoek naar een middel om permanent de kwaliteitsverwachtingen uit het OK met jouw team te ontwikkelen? Wil je van jouw schoolwerkplan een zinvol plan maken waarbij ook leraren betrokken zijn vanuit hun praktijk? Dan kan deze nascholing jou en jouw team hierop op weg zetten.

Doelstellingen:

De deelnemers:

  • maken kennis met een bruikbaar, gedragen en integraal sjabloon voor hun schoolwerkplan,
  • hebben inzicht in het proces en de methodologie van schoolwerkplanning,
  • bekomen een eerste, schooleigen invulling van een concreet schoolwerkplan/actieplan.
Doelgroep:

Deze module bestaat uit twee sessies, je komt samen met verschillende kernteams. 

De deelname is € 50,00 per deelnemer.

Aanbieder: Katholiek Onderwijs Vlaanderen
Inhoud:

Deze module is enkel gericht op kernteams. 

Max. aantal deelnemers per kernteam: 4

Je schrijft je in als school en ontvangt nadien een e-mail voor inschrijving van de leden uit jouw kernteam met daarin de data en locatie. De eerste sessie zal digitaal plaatsvinden op 26 april 2021 en de 2de sessie op 2 juni 2021 in Katholiek Onderwijs Vlaanderen, Guimardstraat 1, 1040 Brussel.

Strategie en methode:

De nascholing is een afwisseling tussen input en activerende werkvormen waarbij de nadruk ligt op de uitwerking door het kernteam. De gehanteerde methodieken nodigen uit tot een versterkende dialoog.
In de eerste sessie komen de verschillende mogelijkheden tot verdere uitwerking en aanpak bij schoolwerkplanning aan bod.
Per school volgt nadien een meer concrete uitwerking voor een gekozen onderdeel van het schoolwerkplan. Hierbij wordt het kwaliteitsdenken toegepast via het doorlopen van de PDCA-cyclus. We vertrekken steeds vanuit de identiteit van de school en maken gebruik van de aanwezige sterktes in het team als hefboom voor verdere ontwikkeling.

Bijkomende info:

De deelname is € 50,00 per deelnemer.


Deze module is Teamgericht. Je kan dus niet individueel inschrijven maar enkel als team.
Sessies: 2 sessie(s)
Voorwaarde:

Je engageert je om deel te nemen aan beide sessies.
Om op deze module in te tekenen, is minimale kennis van het OK vereist. Indien nodig kan er een bijkomende sessie geboekt worden waarin het OK aan het kernteam aangebracht wordt.

Verdere afspraken worden telefonisch en/ of per mail gemaakt.


Voor dit initiatief mogen maximum 4 deelnemer(s) per school, scholengemeenschap, instelling, bestuur of organisatie ingeschreven worden.
Voor dit initiatief kan je tot 8 dagen op voorhand in- en uitschrijven.
Bijdrage: 50,00 Euro
Deze module is teamgericht. De bijdrage is per team.
Contact: Katholiek Onderwijs Vlaanderen
info nascholingsprojecten: +32 2 507 07 80 - nascholing@katholiekonderwijs.vlaanderen
Plaats en Data:
Op afspraak
(Kaart)
  • Reeks 1: (2 vrije plaatsen)
    Datum en Sessies nog niet gekend.
Ben je zeker da je

Geef aub. de datum van uitdiensttreding mee.