Aanmelden
Laden…

Even geduld...

LCS2 Kick Off voor leidinggevenden – online en gespreid in de tijd - Leercompetenties meer zichtbaar maken. Enkele ideeën en handvatten

Uitdagingen van elke dag in het onderwijs aanpakken is een uitdaging op zichzelf. Wil je meer weten over de thema’s die we dit schooljaar aansnijden? Lees dan zeker verder en neem een aanloop naar het directiecongres 2021 …

Doelstellingen:

We willen leidinggevenden extra handvatten geven om de uitdagingen van elke dag in het onderwijs aan te pakken. Deze Kick Off is meteen ook een aanzet naar het directiecongres so toe.

Doelgroep:
  • Leidinggevenden secundair onderwijs (directeurs, beleidsmedewerkers) 
  • Leden van het middenkader m.b.t. de inhoudelijke thema’s
Aanbieder: Pedagogische begeleiding Katholiek Onderwijs Vlaanderen
Inhoud:

Deze Kick Off biedt leidinggevenden de mogelijkheid een keuze te maken tussen een aantal werkwinkels die inspelen op actuele noden in scholen. We kozen voor 4 sessies rond de thema’s evaluatiebeleid, datageletterdheid, leercompetenties, feedback door leerlingen. Enkele sessies krijgen een vervolg op het directiecongres so 2021.

Bij elke sessie vind je concrete toelichting.

Omwille van de omstandigheden gaan wij digitaal …

Omwille van de omstandigheden spreiden wij de voorziene sessies over enkele weken …

Je kan kiezen voor elke sessie apart, je bepaalt zelf hoeveel sessies je wenst te volgen. Iedere sessie wordt 1 keer aangeboden op verschillende tijdstippen, de eerste sessie vindt plaats op dinsdag 24 november 2020.

Christel Mercken, Leercompetenties meer zichtbaar maken. Enkele ideeën en handvatten

Maandag 7 december 2020, 13.30 – 15.30 uur – online via zoom

Kan inzicht in leercompetenties het gesprek in klassenraden verbeteren? Kunnen we leercompetenties inschatten en gebruiken in het klasgebeuren? Kunnen wij zo een betere analyse maken van waar een leerling staat en wat hij nodig heeft, om gerichter in te zetten op wat de leerling nodig heeft? Hoe kunnen wij de ontwikkeling van leercompetenties stimuleren?

Doelen

  • Je krijgt meer inzicht in wat leercompetenties zijn.
  • Je krijgt handvatten en ideeën om meer in te zetten op leercompetenties van leerlingen.
  • Je krijgt ideeën om het ontwikkelen van leercompetenties te stimuleren.
Strategie en methode:
  • We werken met 4 sessies die los van elkaar gekozen kunnen worden. Iedere sessie heeft zijn eigen aanpak die je bij de toelichting van elke sessie kan vinden.
  • Wil je binnen een van de thema’s graag verdere ondersteuning bij jou op school? Ook die mogelijkheid bieden wij jou graag in Limburg aan om de opgedane kennis van deze dag te implementeren bij jou op school.
Bijkomende info:
Like Lincka  

Blijf op de hoogte van alle nascholingen georganiseerd door de Pedagogische Begeleiding Regio Limburg i.s.m. Lincka:

 
Door in te schrijven, verklaar je je akkoord met de algemene voorwaarden.
Sessies: 1 sessie(s)
Voorwaarde:

Dit aanbod staat Vlaanderenbreed open. De begeleiding na deze kick-off is weliswaar regiogebonden.


Voor dit initiatief kan je tot en met zondag 6 december 2020 in- en uitschrijven.
Bijdrage: 5,00 Euro
Lesgever: Berben Riet
Mercken Christel
Contact: Pedagogische begeleiding Katholiek Onderwijs Vlaanderen
011 26 44 00 - secretariaat.lim@katholiekonderwijs.vlaanderen
Plaats en Data:
Digitaal via een ZOOM-sessie (Inschrijven afgesloten)
(Kaart)
  • Reeks 1: (Voorbij)
    • maandag 7 december 2020 van 13:30 tot 15:30
Ben je zeker da je

Geef aub. de datum van uitdiensttreding mee.