Aanmelden
Laden…

Even geduld...

LCS3 Kick Off voor leidinggevenden – online en gespreid in de tijd - En wat hadden je leerlingen nu aan je les? Zinvolle feedback van leerling naar leraar.

Uitdagingen van elke dag in het onderwijs aanpakken is een uitdaging op zichzelf. Wil je meer weten over de thema’s die we dit schooljaar aansnijden? Lees dan zeker verder en neem een aanloop naar het directiecongres 2021 …

Doelstellingen:

We willen leidinggevenden extra handvatten geven om de uitdagingen van elke dag in het onderwijs aan te pakken. Deze Kick Off is meteen ook een aanzet naar het directiecongres so toe.

Doelgroep:
  • Leidinggevenden secundair onderwijs (directeurs, beleidsmedewerkers) 
  • Leden van het middenkader m.b.t. de inhoudelijke thema’s
Aanbieder: Pedagogische begeleiding Katholiek Onderwijs Vlaanderen
Inhoud:

Deze Kick Off biedt leidinggevenden de mogelijkheid een keuze te maken tussen een aantal werkwinkels die inspelen op actuele noden in scholen. We kozen voor 4 sessies rond de thema’s evaluatiebeleid, datageletterdheid, leercompetenties, feedback door leerlingen. Enkele sessies krijgen een vervolg op het directiecongres so 2021.

Bij elke sessie vind je concrete toelichting.

Omwille van de omstandigheden gaan wij digitaal …

Omwille van de omstandigheden spreiden wij de voorziene sessies over enkele weken …

Je kan kiezen voor elke sessie apart, je bepaalt zelf hoeveel sessies je wenst te volgen. Iedere sessie wordt 1 keer aangeboden op verschillende tijdstippen, de eerste sessie vindt plaats op dinsdag 24 november 2020.

Verleije Jesse, Vlaamse Scholierenkoepel, En wat hadden je leerlingen nu aan je les?? Zinvolle feedback van leerling naar leraar.

Maandag 30 november 2020, 13 – 14 uur

Feedback vragen aan leerlingen over de manier van lesgeven is in de meeste scholen nog geen gewoonte en ligt bij heel wat leerkrachten gevoelig. De Vlaamse Scholierenkoepel heeft een gratis aanbod voor elke leraar waarmee je zinvolle feedback kan verzamelen, gebaseerd op internationaal onderzoek én eigen onderzoek.

Feedback van leerlingen kan een leerkracht helpen om beter te worden in de job. Kan, want dan moet je wel de juiste vragen stellen én er iets mee doen. Om leerkrachten hierbij te helpen, heeft de Vlaamse Scholierenkoepel sinds 2018 een gratis, online en eenvoudige feedbacktool ontwikkelt. Daarvoor werkten ze samen met leerkrachten, onderzoekers en natuurlijk de leerlingen. Twee jaar later en 2000 actieve leerkrachten verder, ontwikkelden studenten Onderwijswetenschappen (UA) ook enkele aanvullende methodieken die je als leraar in de klas kan inzetten om zinvolle feedback te verzamelen. Je leert de toolbox én de achterliggende theorie kennen.

Doelstellingen:

  • Je leert kort waarom feedback van leerlingen belangrijk is én wat dan zinvolle feedback is. 
  • Je leert het instrument kennen, zodat je daarna zelf feedback kan vragen. 
  • Je leert enkele complementaire methodieken die VSK met leerkrachten en leerlingen ontwikkelde. 

Doelgroep: leerkrachten, pedagogisch directeurs, leerlingen, … Iedereen die met leerlingen aan onderwijskwaliteit wilt werken. 

Jesse Verleije is sinds 2017 algemeen coördinator van de Vlaamse Scholierenkoepel. Hij is mede-ontwikkelaar van de feedbacktool. Daarvoor werkte Jesse 8 jaar in het hoger onderwijs rond feedback en kwaliteitszorg.  

Strategie en methode:
  • We werken met 4 sessies die los van elkaar gekozen kunnen worden. Iedere sessie heeft zijn eigen aanpak die je bij de toelichting van elke sessie kan vinden.
  • Wil je binnen een van de thema’s graag verdere ondersteuning bij jou op school? Ook die mogelijkheid bieden wij jou graag in Limburg aan om de opgedane kennis van deze dag te implementeren bij jou op school.
Bijkomende info:
Like Lincka  

Blijf op de hoogte van alle nascholingen georganiseerd door de Pedagogische Begeleiding Regio Limburg i.s.m. Lincka:

 
Door in te schrijven, verklaar je je akkoord met de algemene voorwaarden.
Sessies: 1 sessie(s)
Voorwaarde:

Dit aanbod staat Vlaanderenbreed open. De begeleiding na deze kick-off is weliswaar regiogebonden.


Voor dit initiatief kan je tot en met zondag 29 november 2020 in- en uitschrijven.
Bijdrage: 5,00 Euro
Lesgever: Verleije Jesse
Contact: Pedagogische begeleiding Katholiek Onderwijs Vlaanderen
011 26 44 00 - secretariaat.lim@katholiekonderwijs.vlaanderen
Plaats en Data:
Digitaal via een ZOOM-sessie (Inschrijven afgesloten)
(Kaart)
  • Reeks 1: (Voorbij)
    • maandag 30 november 2020 van 13:00 tot 14:00
Ben je zeker da je

Geef aub. de datum van uitdiensttreding mee.