Aanmelden
Laden…

Even geduld...

LCS4 Kick Off voor leidinggevenden – online en gespreid in de tijd - Evaluatiebeleid

Uitdagingen van elke dag in het onderwijs aanpakken is een uitdaging op zichzelf. Wil je meer weten over de thema’s die we dit schooljaar aansnijden? Lees dan zeker verder en neem een aanloop naar het directiecongres 2021 …

Doelstellingen:

We willen leidinggevenden extra handvatten geven om de uitdagingen van elke dag in het onderwijs aan te pakken. Deze Kick Off is meteen ook een aanzet naar het directiecongres so toe.

Doelgroep:
 • Leidinggevenden secundair onderwijs (directeurs, beleidsmedewerkers) 
 • Leden van het middenkader m.b.t. de inhoudelijke thema’s
Aanbieder: Pedagogische begeleiding Katholiek Onderwijs Vlaanderen
Inhoud:

Deze Kick Off biedt leidinggevenden de mogelijkheid een keuze te maken tussen een aantal werkwinkels die inspelen op actuele noden in scholen. We kozen voor 4 sessies rond de thema’s evaluatiebeleid, datageletterdheid, leercompetenties, feedback door leerlingen. Enkele sessies krijgen een vervolg op het directiecongres so 2021.

Bij elke sessie vind je concrete toelichting.

Omwille van de omstandigheden gaan wij digitaal …

Omwille van de omstandigheden spreiden wij de voorziene sessies over enkele weken …

Je kan kiezen voor elke sessie apart, je bepaalt zelf hoeveel sessies je wenst te volgen. Iedere sessie wordt 1 keer aangeboden op verschillende tijdstippen, de eerste sessie vindt plaats op dinsdag 24 november 2020.

Ellen Huybrechts, Evaluatiebeleid

Maandag 11 januari 2021, 13.30 – 16 uur online

Wil jij van de modernisering secundair onderwijs gebruik maken om evaluatie binnen je school te versterken? Zoek jij naar een eigen weg om leerlingen verantwoord en rechtvaardig te evalueren? Wil jij daarbij ook de school in haar beleid versterken? Zoek jij naar manieren om over je evaluatie transparant te communiceren? Volg dan deze module.

Deze sessie op de Kick Off is het eerste luik van deze nascholingsmodule. De andere luiken worden je aangeboden op het herwerkte directiecongres op donderdag 25 februari 2021 online. Je kan de volgende sessies enkel kiezen als je deze sessie hebt gevolgd.

Ellen Huybrechts geeft deze sessie als nascholer in het kader van het geïntegreerde nascholingstraject rond modernisering so.

Doelstellingen:

Aan het eind van deze nascholing, kunnen de deelnemers in het kader van de modernisering so en het vademecum zorgbreed en kansenrijk onderwijs, een kwaliteitsvol en rechtvaardig evaluatiebeleid binnen hun school uittekenen.

Doelgroep:

Leden middenkader, vakcoördinatoren en directies eerste, tweede en derde graad.

Inhoud

Het ontwikkelen van een evaluatiebeleid is een basisopdracht voor elke school. Voor alle vakleerplannen en de geïntegreerde leerplannen is evalueren het sluitstuk van het pedagogisch proces. Binnen het thema goed onderwijs van het vademecum neemt evaluatie een belangrijke plaats in.

Inhoudelijk komen volgende vragen in de opeenvolgende sessies van deze module aan bod:

 • Hoe gebruik je als lerarenteam je vrijheid om te evalueren? Vanuit welke visie??
 • Wat ‘moeten’ we evalueren? Wat vraagt de inspectie?
 • Hoe verminderen we planlast??
 • Voldoet de praktijk in je school aan de kwaliteitseisen om tot verantwoorde?en?rechtvaardige evaluatie te komen???
 • Hoe verhouden zich de evaluatie van de afzonderlijke vakken met het geheel??
 • Op welke manier hanteer?je?verschillen tussen leerlingen?
 • Doet?evaluatie recht aan de hele persoon van de leerling ??
 • Hoe rapporteer en communiceer je evaluatiegegevens aan leerlingen en ouders?
Strategie en methode:
 • We werken met 4 sessies die los van elkaar gekozen kunnen worden. Iedere sessie heeft zijn eigen aanpak die je bij de toelichting van elke sessie kan vinden.
 • Wil je binnen een van de thema’s graag verdere ondersteuning bij jou op school? Ook die mogelijkheid bieden wij jou graag in Limburg aan om de opgedane kennis van deze dag te implementeren bij jou op school.
Bijkomende info:
Like Lincka  

Blijf op de hoogte van alle nascholingen georganiseerd door de Pedagogische Begeleiding Regio Limburg i.s.m. Lincka:

 
Door in te schrijven, verklaar je je akkoord met de algemene voorwaarden.
Sessies: 1 sessie(s)
Voorwaarde:

Dit aanbod staat Vlaanderenbreed open. De begeleiding na deze kick-off is weliswaar regiogebonden.


Voor dit initiatief kan je tot en met zondag 10 januari 2021 in- en uitschrijven.
Bijdrage: 45,00 Euro
Lesgever: Huybrechts Ellen
Contact: Pedagogische begeleiding Katholiek Onderwijs Vlaanderen
011 26 44 00 - secretariaat.lim@katholiekonderwijs.vlaanderen
Plaats en Data:
Digitaal via een ZOOM-sessie (Inschrijven afgesloten)
(Kaart)
 • Reeks 1: (Voorbij)
  • maandag 11 januari 2021 van 13:30 tot 16:00
Ben je zeker da je

Geef aub. de datum van uitdiensttreding mee.