Aanmelden
Laden…

Even geduld...

BETPBES0BSZ210004-M01 Onthaal kandidaat- en startende bestuurders

Wil je als kandidaat- of startende bestuurder een idee krijgen van de verantwoordelijkheden, taken, tijdsbesteding, ondersteuning, beleidsmogelijkheden … als lid van een beleidsorgaan van een onderwijsvzw van het katholiek onderwijs in Vlaanderen, dan is deze sessie geknipt voor jou. 

Doelstellingen:
 • Aan het eind van deze sessie, hebben de deelnemers inzicht in het profiel van een bestuurder van een vzw die lid is van Katholiek Onderwijs Vlaanderen.
 • Aan het eind van deze sessie, hebben de deelnemers inzicht in de taken van een bestuurder van een vzw die lid is van Katholiek Onderwijs Vlaanderen.
 • Aan het eind van deze sessie, weten de deelnemers welke informatiebronnen ze kunnen raadplegen vanuit Katholiek Onderwijs Vlaanderen en op welke ondersteuning ze als bestuurder en bestuur kunnen rekenen vanuit de netwerkorganisatie.
 • Aan het eind van deze sessie, kennen de deelnemers de verschillende beleidsdomeinen waarin een bestuur werkzaam is en hebben ze een idee wat elk domein in grote lijnen inhoudt.
 • Aan het eind van deze sessie, kennen de deelnemers andere kandidaat en startende bestuurders.
Doelgroep:

Kandidaat en startende bestuurders van scholen, internaten en centra voor volwassenenonderwijs van het katholiek onderwijs in Vlaanderen.

Andere geïnteresseerde bestuurders zijn uiteraard ook welkom.

Aanbieder: Katholiek Onderwijs Vlaanderen
Inhoud:

Je wordt wegwijs gemaakt in de taken, verantwoordelijkheden, uitdagingen, mogelijkheden, beleid van een bestuur van katholiek onderwijs in Vlaanderen. 

Concreet wordt er ingegaan op: 

 • Profiel en taken bestuurder 
 • Katholiek Onderwijs Vlaanderen 
 • Organisatievormen en werkwijzen van besturen 
 • Verantwoordelijkheden bestuurder 
 • Charter van goed bestuur 
 • Ondersteuning voorzien voor een bestuurder 
 • Kwaliteitsvol besturen 

Bovendien wordt er een korte inleiding voorzien bij elk van de beleidsdomeinen van een bestuur: 

 • identiteit en pastoraal
 • pedagogisch en didactisch beleid
 • personeelsbeleid
 • schoolorganisatie en –administratie
 • financieel en materieel beleid
 • welzijnsbeleid
 • inspraakbeleid
 • communicatiebeleid 
Strategie en methode:

De ‘Gids voor BESTUREN’ wordt gebruikt als naslagwerk bij deze vorming. Het instrument wordt geïntroduceerd en besproken, en is gratis digitaal ter beschikking via onze website voor leidinggevenden van onze leden. De ingeschreven deelnemers krijgen allemaal toegang tot deze gids.

Er wordt ingegaan op de vragen en bekommernissen van de aanwezige bestuurders.

De deelnemers kunnen tot 14 dagen voor de sessie vragen of casussen bezorgen aan de organisator/spreker. De spreker tracht in de mate van het mogelijke de inhoud van de vorming af te stemmen op de tijdig bezorgde vragen/casussen van de aanwezige deelnemers.  

Je kunt deze vraag of vragen ingeven bij inschrijving, door de inschrijving aan te passen of door te e-mailen naar marleen.decuyper@katholiekonderwijs.vlaanderen.

Bijkomende info:

Minimum aantal deelnemers om door te laten gaan: 7

De spreker start de sessie op het hieronder vermelde uur. Vanaf een half uur vóór dit startuur is er onthaal voorzien.

Deze sessie wordt in de loop van de maand januari aangeboden. Wil je op een ander moment informatie of een sessie, contacteer dan marleen.decuyper@katholiekonderwijs.vlaanderen en/of schrijf je in op de wachtlijst.

Dit initiatief wordt Vlaanderenbreed georganiseerd voor leden van het Katholiek Onderwijs Vlaanderen.

Bezoek zeker ook onze pagina rond vorming voor besturen.

Sessies: 1 sessie(s)
Kwalificatie:

Dit initiatief kadert binnen onze visie op

Voorwaarde:
Voor dit initiatief kan je tot 1 dag op voorhand inschrijven en tot 3 dagen op voorhand uitschrijven.
Bijdrage: 0,00 Euro
Lesgever: Decuyper Marleen
Contact: Katholiek Onderwijs Vlaanderen
info nascholingsprojecten: +32 2 507 07 80 - nascholing@katholiekonderwijs.vlaanderen
Plaats en Data:
Online via ZOOM (Inschrijven afgesloten)
(Kaart)
 • Reeks 1: (Voorbij)
  • maandag 24 januari 2022 van 19:00 tot 22:00
Ben je zeker da je

Geef aub. de datum van uitdiensttreding mee.