Aanmelden
Laden…

Even geduld...

KOEPCBA0DLP210003-F Het vak filosofie in het gemoderniseerde secundair onderwijs

Deze professionalisering kadert binnen het basisaanbod rond modernisering so tweede en derde graad.

Filosofie is een nieuw vak in de tweede graad van de richtingen humane wetenschappen en maatschappij- en welzijnswetenschappen. Volgend jaar wordt dit vak twee uur gegeven in het vierde jaar. Gedurende vier sessies gaan we op zoek naar passende thema's en werkvormen die aansluiten bij de leefwereld van de leerlingen. We bouwen hiervoor verder op leerstof van de filosofielessen in het derde jaar.

Doelstellingen:
 • Concrete invulling van de leerplannen Filosofie en Inleiding tot de Filosofie
 • Verkenning van filosofische inhouden en vaardigheden voor het vierde jaar
 • -Lectuur van filosofische teksten en citaten vanuit een aangebracht thema
 • Voorstelling van enkele evaluatiemethodes
 • Uitwisseling van eigen leservaringen van het afgelopen jaar
Doelgroep:

Leraren filosofie in humane wetenschappen en maatschappij- en welzijnswetenschappen. Er is geen filosofiediploma voor deze nascholing vereist.

Aanbieder: Katholiek Onderwijs Vlaanderen
Inhoud:
 • we vertrekken van concrete thema's die we verbinden met overkoepelende filosofische vaardigheden en inhoudelijke leerplandoelen
 • we verwijzen naar enkele filosofen die we verbinden met de leerplandoelen
 • we staan stil bij het belang van de vraag 'wat is filosofie' en bij de eigenheid van filosofie en filosoferen
 • de aangebrachte thema's zullen voornamelijk kaderen in de drie laatste grote vragen uit het leerplan (moraalfilosofie en kenleer): 'wat moet ik doen', 'wat kan ik weten?' en 'wat mag ik hopen'?
Strategie en methode:
 • instructie in dialoog
 • afwisseling tussen inhouden en werkvormen, met voldoende ruimte voor interactie en uitwisseling
Bijkomende info:

Dit professionaliseringsinitatief werd vorig jaar reeds aangeboden en wordt dit jaar hernomen.

De werkelijke kostprijs van dit professionaliseringsinitiatief bedraagt 60 euro p.p./sessie. Wij bieden dit initiatief aan een sterk verminderde prijs aan, dit is mogelijk door tussenkomst van de overheid.

Er is een broodjesmaaltijd voorzien.

Kwalificatie:

Dit initiatief kadert binnen onze visie op

Voorwaarde:
Voor dit initiatief kan je tot 1 dag op voorhand in- en uitschrijven.
Bijdrage: 80,00 Euro
Lesgever: Vandenbussche Hanna
Contact: Katholiek Onderwijs Vlaanderen
info nascholingsprojecten: +32 2 507 07 80 - nascholing@katholiekonderwijs.vlaanderen
Plaats en Data: Voor dit initiatief zijn nog geen lesplaatsen bekend. Je kan dus nog niet inschrijven.
Ben je zeker da je

Geef aub. de datum van uitdiensttreding mee.