Aanmelden
Laden…

Even geduld...

BETPBES0BSZ210004-M04 Je huidige en gewenste organisatiecultuur

De cultuur in een organisatie en de manier waarop deze beleefd en uitgedragen wordt door alle actoren zegt heel wat over de organisatie en de werking van de organisatie. In deze vorming gaan we in op hoe je de huidige en gewenste cultuur kunt in kaart brengen, hoe je aan een cultuuromslag kunt werken en hoe sterk een cultuur uitgedragen kan worden.

Doelstellingen:
 • Aan het eind van deze sessie, hebben de deelnemers inzicht hoe de organisatiecultuur een impact heeft op de werking van de organisatie. 
 • Aan het eind van deze sessie, weten de deelnemers hoe ze eventueel zouden kunnen te werk gaan om de organisatiecultuur te optimaliseren in het kader van een veranderingsproces. 
 • Aan het eind van deze sessie, weten de deelnemers welke informatiebronnen ze kunnen raadplegen vanuit Katholiek Onderwijs Vlaanderen en op welke ondersteuning ze als bestuurder en bestuur kunnen rekenen vanuit de netwerkorganisatie. 
 • Aan het eind van deze sessie, hebben de deelnemers via inspirerende praktijkvoorbeelden inspiratie opgedaan hoe ze de organisatiecultuur in de eigen organisatie zouden kunnen optimaliseren in het kader van een veranderingsproces. 
 • Aan het eind van deze sessie, kennen de deelnemers andere bestuurders uit hun regio. 
Doelgroep:

Bestuurders van scholen, internaten en centra voor volwassenenonderwijs van het katholiek onderwijs in Vlaanderen, eventueel vergezeld door leidinggevende(n) belast met beleids- en bestuurlijke taken. 

Aanbieder: Katholiek Onderwijs Vlaanderen
Inhoud:

In de vorming wordt ingegaan op methodieken om de missie, visie en kernwaarden in de praktijk te brengen, de organisatiestructuur optimaal af te stemmen op de lange termijnvisie, en verschillende organisatieculturen die samen komen organisch samen te laten sporen. Hierbij wordt de belangrijke rol van het bestuur in dit proces duidelijk. Elke groep die gevormd wordt, gaat door een proces vooraleer de werking optimaal te noemen is. Ook hiervoor is in deze vorming de nodige aandacht. 

Strategie en methode:

De deelnemers kunnen tot 14 dagen voor de sessie vragen of casussen bezorgen aan de organisator/spreker. De spreker tracht in de mate van het mogelijke de inhoud van de vorming af te stemmen op de tijdig bezorgde vragen/casussen van de aanwezige deelnemers.   

Je kunt deze vraag of vragen ingeven bij inschrijving, door de inschrijving aan te passen of door te e-mailen naar marleen.decuyper@katholiekonderwijs.vlaanderen. 

Bijkomende info:

De spreker start de sessie op het hieronder vermelde uur. Vanaf een half uur vóór dit startuur is er onthaal voorzien. 

Dit initiatief wordt Vlaanderenbreed georganiseerd voor leden van Katholiek Onderwijs Vlaanderen. 

Sessies: 1 sessie(s)
Kwalificatie:

Dit initiatief kadert binnen onze visie op

Voorwaarde:
Voor dit initiatief kan je tot 2 dagen op voorhand inschrijven en tot 4 dagen op voorhand uitschrijven.
Bijdrage: 5,00 Euro
Lesgever: Decuyper Marleen
Contact: Katholiek Onderwijs Vlaanderen
info nascholingsprojecten: +32 2 507 07 80 - nascholing@katholiekonderwijs.vlaanderen
Plaats en Data:
Online via een ZOOM-sessie (Afgelast)
(Kaart)
 • Reeks 1: (Afgelast)
  • maandag 21 februari 2022 van 19:00 tot 22:00 (Afgelast)
 • Reeks 2: (Afgelast)
  • donderdag 24 februari 2022 van 19:00 tot 22:00 (Afgelast)
Ben je zeker da je

Geef aub. de datum van uitdiensttreding mee.