Aanmelden
Laden…

Even geduld...

BETPBES0BSZ210004-M09 Vorming voor leden van het LOC (bestuursdelegatie)

Wil je als bestuur of leidinggevende weten wie lid is of moet zijn van het lokaal onderhandelingscomité (LOC), welke de verantwoordelijkheden en bevoegdheden zijn, dan is deze vorming voor jou geknipt.

Doelstellingen:
 • weten wanneer je een LOC opricht
 • weten wie er namens het bestuur lid van kan zijn 
 • weten wie welke taken opneemt bij een LOC
 • weten welke verantwoordelijkheden en bevoegdheden het LOC heeft
 • weten hoe je omgaat met een verzoek tot agendapunt
 • weten waarom de Vlaamse overheid gekozen heeft voor het LOC ten koste van de ondernemingsraad
Doelgroep:

Bestuurders of leidinggevenden belast met bestuurstaken van het katholiek onderwijs in Vlaanderen 

Aanbieder: Katholiek Onderwijs Vlaanderen
Inhoud:
 • LOC - lokaal onderhandelingscomité
  • Moet je voor elke instelling een LOC oprichten?
  • Wie is er verplicht vertegenwoordigd in een LOC?
  • Wie kan nog lid zijn van een LOC?
  • Hoe bepaal je de werking van een LOC??
  • Wie stelt de agenda op?
  • Wat moet je er aan bod laten komen en hoe?
  • Waarover moet je een akkoord bereiken?
  • Wat staat er verplicht in het verslag?
  • Moet je de vakbond inzage geven in alle personeelsgegevens?
  • ...
Strategie en methode:

De deelnemers kunnen tot 14 dagen voor de sessie vragen of casussen bezorgen aan de organisator/spreker. De spreker tracht in de mate van het mogelijke de inhoud van de vorming af te stemmen op de tijdig bezorgde vragen/casussen van de aanwezige deelnemers.  

Je kunt deze vraag of vragen ingeven bij inschrijving, door de inschrijving aan te passen of door te e-mailen naar marleen.decuyper@katholiekonderwijs.vlaanderen.

Bijkomende info:

Minimum aantal deelnemers om door te laten gaan: 10

De spreker start de sessie op het hieronder vermelde uur. Vanaf een half uur vóór dit startuur is er onthaal voorzien.

Dit initiatief wordt Vlaanderenbreed georganiseerd voor leden van het Katholiek Onderwijs Vlaanderen.

Sessies: 1 sessie(s)
Kwalificatie:

Nieuw

Dit initiatief kadert binnen onze visie op

Voorwaarde:
Voor dit initiatief kan je tot 1 dag op voorhand inschrijven en tot 4 dagen op voorhand uitschrijven.
Bijdrage: 0,00 Euro
Lesgever: De Smet Jan-Baptist
Contact: Katholiek Onderwijs Vlaanderen
info nascholingsprojecten: +32 2 507 07 80 - nascholing@katholiekonderwijs.vlaanderen
Plaats en Data:
Online via een ZOOM-sessie (Inschrijven afgesloten)
(Kaart)
 • Reeks 1: (Voorbij)
  • maandag 22 november 2021 van 19:00 tot 22:00
 • Reeks 2: (Voorbij)
  • donderdag 25 november 2021 van 19:00 tot 22:00
Ben je zeker da je

Geef aub. de datum van uitdiensttreding mee.