Aanmelden
Laden…

Even geduld...

BETPBES0BSZ210004-M10 Veranderingsmanagement en projectwerking

Sommige mensen staan te springen bij elke verandering, anderen krijg je gewoon niet in beweging. In deze professionalisering gaan we in op hoe dit komt, wat de onderliggende oorzaken zijn en hoe je veranderingen toch nog kunt plannen. Misschien is projectwerking hier wel een goede oplossing om de bestaande organisatiestructuur te doorbreken?

Doelstellingen:

De deelnemers

 • Begrijpen de principes van groepsdynamica
 • Kennen de verschillende niveaus van weerstand
 • Weten hoe je een verandering kunt aanpakken via projectwerking
 • Maken kennis met instrumenten om een veranderingsproject tot een goed einde te kunnen brengen.
Doelgroep:

Bestuurders of leidinggevenden belast met bestuurstaken van het katholiek onderwijs in Vlaanderen.

Aanbieder: Katholiek Onderwijs Vlaanderen
Inhoud:

Deze professionalisering wel een antwoord bieden op vragen als

 • Ik heb het nochtans goed uitgelegd, maar nu beweegt er nog steeds niets. Hoe komt dat toch?
 • Er komt iemand bij in een team en nu moet ik precies vanaf nul opnieuw beginnen?
 • Hoe vormt en groeit een groep?
 • Hoe komt het dat die persoon nu nog meer weerstand biedt na mijn interventie?
 • Hoe kan ik een verandering plannen in een project?
 • Welke instrumenten kan ik gebruiken om de werking in een project op te volgen?
 • Hoe kan ik een verandering doseren en faseren?
 • Hoe weet ik dat ik niet te veel ineens doe?
 • Hoe kan ik de draagkracht van anderen inschatten?
Strategie en methode:

De deelnemers kunnen tot 14 dagen voor de sessie vragen of casussen bezorgen aan de organisator/spreker. De spreker tracht in de mate van het mogelijke de inhoud van de vorming af te stemmen op de tijdig bezorgde vragen/casussen van de aanwezige deelnemers.  

Je kunt deze vraag of vragen ingeven bij inschrijving, door de inschrijving aan te passen of door te e-mailen naar marleen.decuyper@katholiekonderwijs.vlaanderen.

Bijkomende info:

Minimum aantal deelnemers om door te laten gaan: 10

De spreker start de sessie op het hieronder vermelde uur. Vanaf een half uur vóór dit startuur is er onthaal voorzien.

Dit initiatief wordt Vlaanderenbreed georganiseerd voor leden van het Katholiek Onderwijs Vlaanderen.

Sessies: 1 sessie(s)
Kwalificatie:

Dit initiatief kadert binnen onze visie op

Voorwaarde:
Voor dit initiatief kan je tot 3 dagen op voorhand in- en uitschrijven.
Bijdrage: 0,00 Euro
Lesgever: Decuyper Marleen
Contact: Katholiek Onderwijs Vlaanderen
info nascholingsprojecten: +32 2 507 07 80 - nascholing@katholiekonderwijs.vlaanderen
Plaats en Data:
Online via een ZOOM-sessie (Afgelast)
(Kaart)
 • Reeks 1: (Afgelast)
  • maandag 25 april 2022 van 19:00 tot 22:00 (Afgelast)
 • Reeks 2: (Afgelast)
  • donderdag 28 april 2022 van 19:00 tot 22:00 (Afgelast)
Ben je zeker da je

Geef aub. de datum van uitdiensttreding mee.