Aanmelden
Laden…

Even geduld...

BETPBES0FBI210005-M8 Kostenbeheersing en financieel gezond te blijven

In dit webinar nemen stafmedewerkers van de Dienst Lerenden en de Dienst Bestuur & organisatie je mee in de visie van Katholiek Onderwijs Vlaanderen rond kostenbeheersing voor leerlingen en financieel gezond blijven als school. Je krijgt een zicht op het wettelijk kader en we helpen je op weg om afwegingen te maken over kostenbeheersing en invordering, maar toch zelf financieel gezond te blijven.

Doelstellingen:

De deelnemers

  • krijgen informatie over het wettelijk kader welke kosten kunnen aangerekend worden aan leerlingen.
  • maken kennis met de vier pijlers uit de Gids voor BESTUREN rond kostenbeheersing.
  • krijgen inzicht in de visie van Katholiek Onderwijs Vlaanderen rond kostenbeheersing en financieel gezond blijven.
  • weten waar er meer informatie te vinden is.
Doelgroep:

Algemeen directeurs, coördinerend directeurs, bestuurders, financieel directeurs, andere leidinggevenden en administratief medewerkers van het katholiek onderwijs in Vlaanderen.

Aanbieder: Katholiek Onderwijs Vlaanderen
Inhoud:

We vertrekken vanuit 'wat is armoede?' en de pijlers rond kostenbeheersing uit de Gids voor BESTUREN.

Daarna maken we kennis met het wettelijk kader rond aanrekening van kosten aan leerlingen.

Dit alles wordt gekaderd vanuit de visie van Katholiek Onderwijs Vlaanderen rond kostenbeheersing en invordering.

Je krijgt ook een verwijzing naar heel wat bronnen.

Bijkomende info:

Minimum aantal deelnemers om door te laten gaan: 15.

De spreker start de sessie op het hieronder vermelde uur. Vanaf een kwartier vóór dit startuur is er onthaal voorzien.

Dit initiatief wordt georganiseerd voor leden van het Katholiek Onderwijs Vlaanderen.

Sessies: 1 sessie(s)
Kwalificatie:

Dit initiatief kadert binnen onze visie op

Voorwaarde:

Geen voorkennis vereist.


Voor dit initiatief kan je tot en met maandag 28 maart 2022 inschrijven en tot en met zaterdag 26 maart 2022 uitschrijven.
Bijdrage: 0,00 Euro
Lesgever: Bracaval Peter
Vermeersch Trui
Contact: Katholiek Onderwijs Vlaanderen
info nascholingsprojecten: +32 2 507 07 80 - nascholing@katholiekonderwijs.vlaanderen
Plaats en Data:
Online via een ZOOM-sessie (Inschrijven afgesloten)
(Kaart)
  • Reeks 1: (Voorbij)
    • dinsdag 29 maart 2022 van 19:30 tot 21:30
Ben je zeker da je

Geef aub. de datum van uitdiensttreding mee.