Aanmelden
Laden…

Even geduld...

BETPCSO0DLP2100020-T-100 30e studiedag voor ICT-coördinatoren

Omdat dit de nationale hoogdag is voor iedere ICT-coördinator en die wil je niet missen.

Doelstellingen:

Aan het eind van deze nascholing zal je als ICT-coördinator inspiratie hebben opgedaan via goede praktijkvoorbeelden, de uitwisseling met collega’s en de info over nieuwe technologieën.

Doelgroep:

ICT-coördinatoren

Aanbieder: Katholiek Onderwijs Vlaanderen
Inhoud:

Op deze studiedag zullen we opnieuw inspelen op de ICT- actualiteit en de onderwijsvernieuwingen.

Het thema van de studiedag is Blended learning.

Door corona zijn we noodgedwongen overgeschakeld naar afstandsleren en blended learning. Digisprong zorgt ervoor dat elke leerling vanaf het vijfde leerjaar in het basisonderwijs met een digitaal toestel in de klas zit. Blended learning kan dus een vaste plaats verwerven in ons onderwijs. Het is geen synoniem van afstandsonderwijs maar wel het inbouwen in je lessen van een gezond evenwicht tussen digitale en analoge, synchrone en asynchrone lespraktijken.

In het plenum belicht prof Jan Elen van KU Leuven de rol van digitale middelen in het onderwijs. De sessies op deze studiedag houden allemaal verband met het thema. 

Verder is er uiteraard de beurs: dit is de grootste onderwijsbeurs voor ICT-coördinatoren en biedt een unieke gelegenheid om op 1 dag veel contacten te leggen en producten te vergelijken.

Workshops:
Aanbod workshops sessie 1 deel 1
woensdag 1 juni 2022 van 10:30 tot 11:15
Een nieuw implementatie- model voor blended learning in het secundair onderwijs
Spreker: Wouter Beulens - Thomas More

Tijdens de lockdowns ten gevolge van de COVID-19-pandemie schakelden Vlaamse secundaire scholen noodgedwongen over naar online en blended onderwijs. Een consortium bestaande uit de Universiteit Gent, de Vrije Universiteit Brussel en de Thomas More Hogeschool voerde van februari 2021 tot februari 2022 onderzoek uit in opdracht van de Vlaamse Overheid naar hoe zes Vlaamse secundaire scholen (gedeeltelijk) online afstandsonderwijs vormgaven en welke mogelijkheden zij zagen in een meer structurele implementatie van blended learning in de toekomst. In de context van dit onderzoek werd een nieuw implementatiemodel voor blended learning in het secundair onderwijs ontwikkeld. Dit model kan inspiratie bieden aan scholen die in de toekomst verder aan de slag willen gaan met blended learning. In deze sessie wordt het ontstaan van het model toegelicht. Op basis van een praktijkbijdrage die naast het onderzoeksrapport voor dit OBPWO-onderzoek werd opgeleverd, worden de verschillende bouwstenen van het model (ondersteunende condities en ontwerpprincipes) concreet beschreven.

Maximaliseer Security - Zero Trust - Beschermingstools Ransomware
Spreker: Microsoft

Zero Trust is het basisprincipe van waaruit Microsoft veiligheid benadert. Microsoft wordt gezien als de referentie in zake security en staat daarom helemaal bovenaan in 5 Gartner Magic quadrants.

In deze sessie leer je de kill-chain van een attack begrijpen en zaken als phishing, safe-links en safe-attachements op een juiste manier begrijpen. In real-time wordt een security situatie volledig uitgewerkt.

Leer hoe met behulp van MFA, RBAC, Conditional Access, Emergency accounts, …. u uw tenant kunt beveiligen. Ontdek ook de Advanced Threat Protection mogelijkheden.

Na deze sessie heb je een goed beeld van de mogelijkheden van de A5 security in Office 365 en zie je hoe de Microsoft security ook veel meer beschermt dan alleen de eigen cloud.

Cool klasmanagement / Faronics Insights
Spreker: Thomas Bettens Cloudwise / Frank Bevers Faronics

Cool klasmanagement

COOL is een uitgebreid platform waarin we hier kort ingaan op de functie van het klasmanagement

De leerkracht houdt gemakkelijk regie in de klas door de functie 'meekijken' Hiermee kan je zien welke tabs openstaan, ze sluiten, devices of tabbladen vergrendelen, live meekijken en zoveel meer.
Deze namiddag staat een sessie gepland (lokaal F113) die het volledige platform belicht.

Faronics Insights

Houd uw leerlingen bij de les met Faronics Insight: zie in één oogopslag waarmee ze bezig zijn en zet eventueel hun scherm uit, communiceer 1:1, deel uw scherm, neem testen af, beperk internet & app gebruik! Geschikt voor Windows, macOS, iOS,Android & ChromeOS

MS Teams automatiseren: praktijkvoorbeeld
Spreker: David Vermonden - Heilig Graf Turnhout

MS Teams is de snelst groeiende app ooit van Microsoft

Leer waarom en wat best practices zijn aan de hand van een concreet uitgewerkte situatie in Heilig Graf Turnhout Per klas wordt automatisch een team aangemaakt met een kanaal per vak én een klasnotitieblok per vak zodat de notitieblokken klein blijven en snel laden.

 • Hoe pak je dat aan? Hoe worden leerlingen en leerkrachten automatisch in het juiste Team geplaatst?
 • Hoe koppel je voor elke leerling en leerkracht de Sharepoint bibliotheken van hun Team(s) automatisch in de verkenner?
Klassieke schoolboeken vervangen door Digitale Methode
Spreker: Signpost

Onze leerwerkboekvervangende Digitale Methodes bieden via een digitaal platform alle leerinhoud aan op een heldere en gestructureerde manier, conform de nieuwe eindtermen van het secundair onderwijs. Leerkrachten-auteurs creëerden een weldoordachte mix van tekst, schema’s, interactieve en activerende werkvormen, lesvideo’s, animaties, digitale oefeningen en veel meer. Alle leerinhoud wordt in een geïntegreerd geheel weergegeven, via dezelfde structuur doorheen de verschillende methodes.
Leerkrachten kunnen alle inhoud aanpassen, eigen materiaal toevoegen en zo Digitale Methode volledig naar hun hand zetten.
Alleen wanneer het zinvol is maakt Digitale Methode gebruik van papier. Zo bieden we de Studeergids aan voor de leerlingen, alsook vele downloadbare werk- en oefenbladen, oplossingen, evaluatiefiches, onderzoeksopdrachten en langere leesfragmenten. Via de leraarskamer bieden we leerkrachten nog veel meer ondersteunend materiaal aan zoals bv. toetsen en jaarplannen.
Digitale Methode is zowel klassikaal inzetbaar als gericht op het zelfstandig werken van de leerling en maakt differentiatie nu écht mogelijk.

Leren en lesgeven met mobiele toestellen
Spreker: Econocom

In ICT is mobieler en kleiner maken al jaren de trend die we volgen.
Desktops worden laptops, die laptops worden soms ook vervangen door tablets…
Is mobieler en kleiner dan ook de beste weg om te volgen met je school?
In deze sessie bekijken we de voordelen van mobiele devices zoals tablets. We zoeken antwoorden op de volgende vragen:

 • Waar liggen de voordelen?
 • In welke studierichtingen en pedagogische situaties is een tablet net een meerwaarde?
 • Wanneer is de desktop of laptop net ‘the way to go’?
 • Kiezen we een licht klein toestel of stevige laptop?
 • Is een pendevice de toekomst of een hype?
STEAM-onderwijs via het gloednieuwe MakerStudio-platform
Spreker: Stijn de Mil - Fablab factory

FabLab Factory blijft de grenzen om STEAM-onderwijs te faciliteren verleggen. In 2022 lanceerde het MakerStudio - een browser-gebaseerd platform waarmee leerlingen en leerkrachten aan de slag kunnen om vectorieel te tekenen en resultaten meteen naar een waaier van machines te brengen. Met 1 interface worden vinylsnijders, lasersnijders, borduurmachines en tekenrobots toegankelijk voor iedereen.

Tijdens deze sessie gaan jullie aan de slag met makerstud.io om binnen de 45min een design te maken dat vervolgens in de loop van de ICT-coördinatordag op een machine naar keuze zal gefabriceerd worden.

e-learning didactiek en STEM - Brightlab
Spreker: Katrien Van Melkebeek - Brightlab

De deelnemers worden bekend gemaakt met e-learning didactiek voor STEM. De focus wordt hierbij gelegd op het gebruik van digitale trajecten waarbij de leerling individueel en zelfstandig kan leren. Didactische principes als blended learning en flipped classroom komen aan bod.

Aan de slag met STEM in het basisonderwijs
Spreker: Jeroen Cuypers - Rato Education

Leren programmeren met LEGO Education Spike Essential.

Je installeert best de software al op voorhand op je laptop:  https://education.lego.com/nl-nl/downloads/spike-app/software.

Beursbezoek
Spreker: -

Tijdens dit tijdslot bezoek je de beurs.

Aanbod workshops sessie 1 deel 2
woensdag 1 juni 2022 van 11:45 tot 12:30
Aanbod DOKO van ICT-gerelateerde diensten en producten
Spreker: Dirk Vanstappen - Katholiek Onderwijs Vlaanderen DOKO

DOKO fungeert binnen Katholiek Onderwijs Vlaanderen als aankoopcentrale voor het uitrollen van raamovereenkomsten. Je kunt er ook terecht voor juridische ondersteuning en advies met betrekking tot de wetgeving overheidsopdrachten, voorbeeldbestekken, vormingen ...

DOKO heeft verschillende lopende raamovereenkoimsten van ICT-gerelateerde diensten en producten. In deze sessie krijg je een overzicht hiervan met verdere duiding. Er wordt ook ingegaan op vragen.

Reflectietools voor ICT op school: selfie en digisnap
Spreker: Katrien Bernaerts en Jan Redant - Kenniscentrum Digisprong

Het in kaart brengen van hoe digitale technologie op jouw school wordt ingezet is een eerste stap bij het ontwikkelen van een doordacht ICT-beleid op school. Daarnaast is het als leraar belangrijk om te weten hoe het met jouw eigen digitale competenties is gesteld. Daar bestaan tegenwoordig verschillende instrumenten voor.

Tijdens deze sessie belichten Katrien Bernaerts en Jan Redant van het Kenniscentrum Digisprong twee tools die jou kunnen helpen bij het bepalen van de ICT-beginsituatie op school. Ze hebben het over SELFIE en hoe je SELFIE inzet om de mening van schoolleiders, leerkrachten en leerlingen te bevragen over ICT op school. Ook stellen ze het door het Kenniscentrum Digisprong ontwikkelde Digisnap voor dat leerkrachten in staat stelt om hun ICT-competenties in kaart te brengen én te verdiepen via een gepersonaliseerde leersuggestie met bijhorende ICT-opleidingen. Je krijgt praktijkvoorbeelden en de nodige achtergrondinformatie.

Smart Symbols: ondersteunende technologie voor de kleuterleerkracht
Spreker: Jan Driessens en David Minne - Fourcast for Education

Smart Symbols richt zich op kleuteronderwijs met een nieuw online platform (SaaS) voor planning, observatie, registratie en evaluatie waarin naast de leerkracht, ook de kleuter actief betrokken wordt.

Er wordt de laatste jaren overal ter wereld heel veel geïnvesteerd in de digitale transformatie van onderwijs. Kleuteronderwijs is in deze digitale transformatie een vergeten doelgroep. Er bestaat nagenoeg geen ondersteunende technologie in de huidige kleuterklas. Smart Symbols werd ontwikkeld voor het kleuteronderwijs omwille hiervan. Kleuterleerkrachten zetten zich dagelijks in om kleuters in gepersonaliseerd onderwijsaanbod te voorzien in de mate van het mogelijke, maar worden overbelast met administratieve taken in vaak overvolle klassen. Er gaat immers heel veel tijd in (beperkte) planning, (dubbele) registraties, observaties,... De klaswerking is nog zeer traditioneel en analoog, het gebruik van edtech is beperkt tot het gebruik van een paar (educatieve) apps voor kleuters.

De naam Smart Symbols refereert naar het universele gebruik van symbolen in kleuteronderwijs.

Intune: nieuwe features
Spreker: Koen Wilms - Sint-Pietersinstituut Turnhout

Een overzicht van de nieuwe features in Microsoft Intune.

Intune advanced
Spreker: David Vermonden - Heilig Graf Turnhout

Geavanceerde mogelijkheden met Microsoft Intune.

De klas heruitgevonden
Spreker: Sara Lemaire - HP

Onze wereld verandert razendsnel, ook die van het onderwijs. Scholen en leerkrachten worden massaal geconfronteerd met nieuwe trends en uitdagingen, waardoor de manier van lesgeven ingrijpend veranderd is. Het klaslokaal is daarentegen in de afgelopen jaren zo goed als onveranderd gebleven. Daar brengt HP nu verandering in. Samen een aantal partners toverde HP een klas om tot het ‘Heruitgevonden Klaslokaal’. De missie is duidelijk: jongeren beter voorbereiden op de vervolgstappen in hun studie en het professionele leven.

STEAM-onderwijs via het gloednieuwe MakerStudio-platform
Spreker: Stijn de Mil - Fablab factory

FabLab Factory blijft de grenzen om STEAM-onderwijs te faciliteren verleggen. In 2022 lanceerde het MakerStudio - een browser-gebaseerd platform waarmee leerlingen en leerkrachten aan de slag kunnen om vectorieel te tekenen en resultaten meteen naar een waaier van machines te brengen. Met 1 interface worden vinylsnijders, lasersnijders, borduurmachines en tekenrobots toegankelijk voor iedereen.

Tijdens deze sessie gaan jullie aan de slag met makerstud.io om binnen de 45min een design te maken dat vervolgens in de loop van de ICT-coördinatordag op een machine naar keuze zal gefabriceerd worden.

e-learning didactiek en STEM - Brightlab
Spreker: Katrien Van Melkebeek - Brightlab

De deelnemers worden bekend gemaakt met e-learning didactiek voor STEM. De focus wordt hierbij gelegd op het gebruik van digitale trajecten waarbij de leerling individueel en zelfstandig kan leren. Didactische principes als blended learning en flipped classroom komen aan bod.

Aan de slag met STEM in het secundair onderwijs
Spreker: Jeroen Cuypers - Rato Education

Leren programmeren met LEGO Education Spike Essential.

Je installeert best de software al op voorhand op je laptop:  https://education.lego.com/nl-nl/downloads/spike-app/software.

Beursbezoek
Spreker: -

Tijdens dit tijdslot bezoek je de beurs.

Aanbod workshops sessie 1 deel 3
woensdag 1 juni 2022 van 13:30 tot 14:15
Remote en Blended Learning 2 jaar na Covid-19
Spreker: Gino De Meester - Katholiek Onderwijs Vlaanderen

Instellingen in heel de wereld hebben zich de laatste 2 jaar moeten zich aanpassen om -versneld- remote en blended aan de slag te gaan om zo onderwijs aan de leerlingen te kunnen blijven aanbieden. Bij het aanschaffen en implementeren van deze oplossingen werd vaak een haastige beslissing genomen waar er vaak geen rekening gehouden werd met de gdpr.

In deze sessie bekijken we waar je als ict-coördinator op moet letten bij de implementatie van hardware (via Digisprong-middelen)en software om dit gdpr-compliant te doen.

 • welke gegevens mag je zelf verwerken in log-bestanden,
 • kan de school remote control software installeren,
 • wat met gebruik van Google, Microsoft,
 • gebruik van cookie en analytics -software.

Dit zijn maar een greep uit de vragen die we in deze sessie behandelen.

DigiSLIM transformeren op school: hoe begin je eraan?
Spreker: Elia Mariën - Fourcast for Education

Door de Digisprong krijgt elke school heel wat extra budget om te besteden aan digitalisering. Ook in de opleiding van leerkrachten wordt extra geïnvesteerd. Wanneer je deze middelen goed wil inzetten, moet je in kaart brengen waar jouw team staat zodat je gerichte ondersteuning of professionalisering kunt inzetten om de gestelde ambities te behalen.

Hiervoor zijn er heel wat tools op de markt, zoals de Digisnap, de SELFIE via de Europese Commissie en DigiSlim via Fourcast for Education.
Tijdens deze sessie staan we stil bij het aanbod en waar je als school rekening mee kan houden om een keuze te maken. Je komt te weten hoe DigiSlim inzicht geeft in het huidige vaardighedenniveau in het platform waarvoor je als school gekozen hebt en daarmee handvatten geeft voor het gewenste nascholingsaanbod binnen je school of bestuur. Je ontdekt de voordelen van DigiSlim zoals de analyse door de pedagogische experten van Fourcast for Education, filters op maat van de school die het rapport nog meer op maat van jouw school maken en de combinatie van wetenschappelijke principes met onze jarenlange ervaring voor de klas.
Natuurlijk stopt het niet bij het afnemen van een bevraging: je moet de resultaten interpreteren, een selectie maken uit het opleidingsaanbod, het team betrokken houden en natuurlijk ook zorgen dat de trainingen omgezet worden in betere lessen. Om dit succesvol te implementeren, staan we stil bij 4 pijlers van verandering, namelijk analyse, ambassadeurs, training en communicatie.

Op het einde van deze sessie

 • heb je een zicht van welke screenings er op de markt zijn;
 • ken je de voordelen van DigiSlim;
 • ken je de 4 pijlers van verandering en hoe deze bijdragen tot een geslaagd traject;
 • heb je een idee hoe je aan de slag kan gaan met de resultaten van een screening van jouw school.
Verzekeringen 'Alle Risico’s Elektronica' en 'Cyberrisico’s'
Spreker: IC-Verzekeringen - CHUBB

Als school kan je inschrijven op de raamovereenkomst voor een verzekering 'Alle Risico’s Elektronica' en deze voor een verzekering 'Cyberrisico’s'. Je krijgt een toelichting over de inhoud van beide verzekeringen.

Met de Auto Application Updater for Intune kiest u uit meer dan 80 applicaties
Spreker: Signpost

Geen zorgen meer over het imagen van uw bestelde laptops, geen lijsten meer die aangeven welke software voor welke laptop bestemd is. De nieuwe Signpost Auto Application Updater for Intune, die gekoppeld wordt aan uw Microsoft 365, is de oplossing die u vrijheid en efficiëntie biedt. Vroeger moest u op voorhand nadenken over de verschillende applicaties en software voor uw leerlingen en uw scholenteam. Nu kunt u eenvoudig achteraf per klassengroep of voor alle leerlingen de juiste applicaties en aanvullende software voorzien.
Met één klik beslist u welke software voor welke laptops bestemd is.
Alle beschikbare applicaties worden frequent geüpdatet en uw gebruikers beschikken altijd over de laatste versie. U kiest de gewenste applicaties voor de laptops van uw school uit onze uitgebreide bibliotheek met meer dan 80 applicaties.

i-Learn
Spreker: Inke De Leeuw - i-Learn

i-Learn reikt leerkrachten digitale tools en ondersteuning aan om eenvoudig leertrajecten op maat van elke leerling te creëren met een aanbod aan bestaande educatieve tools, en dit volledig gratis. Hiermee kan de leerkracht leertrajecten op maat creëren, over verschillende tools heen. Leerlingen ook zelfstandig aan de slag in alle tools via de Vrij Leren-tab. De i-Learn Academy zorgt voor ondersteuning en begeleiding van de leerkrachten om dit portaal en gepersonaliseerd leren goed in te zetten tijdens hun lessen.

Hoe richt je een digitaal klaslokaal in van waaruit het leren kan starten?
Spreker: Microsoft

Met Teams heb je naast alle vormen van communicatie alle noodzakelijke elementen om een digitaal klaslokaal te maken dat zowel eenvoudig als krachtig en veelzijdig is.

Het unieke aan Teams is dat je alles vanuit je digitale klas kunt organiseren zonder het overzicht te verliezen met toepassingen zoals:
a. ingebouwde voorleessoftware (voorlezen, beeldwoordenboek, concentratiehulp, vertaling…)
b. digitale oefeningen en opdrachten
c. interactief videoplatform in Stream
d. computationeel denken met MakeCode
e. digitale cursussen in OneNote
f. je eigen bordboek en whiteboard
g. opvolgen leesprogressie van je leerlingen met Reading Progress
h. maar ook 1382 ingebouwde krachtige tools zoals Kahoot, Bookwidgets, Nearpod, Peardeck, Beedle, Mindmeister, Youtube…
i. …

In deze sessie leer je hoe eenvoudig het is om te starten met Teams en hoe je die digitale klas inricht met het oog op sterke leerervaringen voor je leerlingen.

Ideaal voor elke vakleraar en leraar basisonderwijs die het overzicht wil bewaren en sterke leerervaringen aan leerlingen wil aanreiken.

Microsoft licenties: van volledig gratis tot full A5 / Cybersecurity
Spreker: Kris Vande Moortel Microsoft / Telenet

Microsoft licenties: van volledig gratis tot full A5 - Microsoft

Er zijn altijd heel wat vragen over Microsoft licenties voor onderwijs.
Hier geven we een volledig overzicht van wat er in de volledig gratis versies voor onderwijs tot in het volledige pakket van M365 A5 zit.
Leer alles over MSKIS en ook de nieuwe device licenties.Deze device licenties kunnen voor sommige scholen een heel groot voordeel betekenen.
Ook Windows 11 SE komt aan bod. Wat is het en welke versie is het meest geschikt.

Cybersecurity in scholen - Telenet

Cybersecurity

Minecraft
Spreker: Luk Van den Bossche - VBS Sint-Jozef Overmere

M:EE meer dan een game (Minecraft Education Edition)

We Bekijken enkele praktijkvoorbeelden van Minecraft als leeromgeving. We bekijken in een demo enkele basishandelingen om Minecraft Education Edition te kunnen inzetten in je klas

Academic Software als inclusief digitaal vertrekpunt / Digitaal leren
Spreker: Lieke Veenhuizen - Signpost / Iddink

Academic Software als inclusief digitaal vertrekpunt – praktijkvoorbeeld

Via onze ontzorgende Academic Software oplossing, voorzien we ondersteuning bij de digitale transformatie van secundaire scholen. Met Academic Software bieden we een antwoord aan scholen, ICT, medewerkers, leerkrachten en leerlingen om 100% van de digitale assets die nodig zijn tijdens het leertraject, eenvoudig beschikbaar te stellen met de nodige licenties en ondersteuning. Hybride- en gedifferentieerd leren is het nieuwe normaal. Dat doet u op school, thuis, onderweg en dit op alle mogelijke apparaten. We laten jullie graag kennismaken met Academic Software, aan de hand van een praktijkvoorbeeld.

Een persoonlijke digitale boekentas waarin alle online lesmateriaal aangeboden wordt (aanbiedingen van uitgevers, digitaal lesmateriaal van de leerkrachten of online cursussen). Dit startportaal maakt de toegang tot lesinhouden laagdrempelig en versterkt het gebruik van ICT.

Beursbezoek
Spreker: -

Tijdens dit tijdslot bezoek je de beurs.

Aanbod workshops sessie 1 deel 4
woensdag 1 juni 2022 van 14:25 tot 15:10
Naar een krachtige blended / hybride leeromgeving
Spreker: Joëlle Robberecht - Fourcast for Education

Het transformeren van de leraren gaat niet alleen over het verbreden van de vaardigheden van docenten, maar ook over het veranderen van de denkwijze rond het effectieve gebruik van technologie om lesgeven en leren in het digitale tijdperk te ondersteunen.

Hoe kunnen we effectieve leerstrategieën faciliteren in een blended en/of hybride leeromgeving? Verruim je didactische bagage om veelzijdig en doelgericht te variëren in werkvormen met de juiste tools.

We gaan aan de slag met de 4 pijlers om een optimale, motiverende leeromgeving te creëren.

Vanuit eigen praktijkervaring staan we stil bij

 • effectieve digitale didactiek;
 • een weloverwogen blend;

en verkennen we

 • tools en technieken om klassikaal en online leren in jouw cursussen te integreren;
 • leerstrategieën die de kans op succesvol leren binnen een hybride/blended leeromgeving aanzienlijk vergroten.

Na deze sessie zal je in staat zijn om

 • na te denken over de juiste effectieve digitale didactiek;
 • keuzes te maken tot een weloverwogen blend;
 • tools en technieken te hanteren om klassikaal en online leren in uw cursussen te integreren;
 • leerstrategieën te implementeren die de kans op succesvol leren binnen een hybride/blended leeromgeving aanzienlijk vergroten.
Digitaal evalueren in de praktijk
Spreker: Frederik Vanhoo - Sint-Lievens Business Gent

In deze sessie starten we met het gebruik van Safe Exam Browser (SEB) en hoe dit geïmplementeerd wordt binnen BookWidgets. We bekijken ook de integratie van SEB met bv. Excel of Geogebra.

Maar hoe komt SEB terecht op de Digisprong-toestellen? Intune/Microsoft Endpoint Manager biedt hier een oplossing. Bestaat er ook een alternatief voor SEB op Chrome OS? Jazeker, via Kioskmodus. Hier gaan we niet diep op in, maar het wordt wel meegegeven. Daarnaast worden ook nog andere praktische digitale evaluatievormen getoond als de tijd het toelaat.

Van ICT-coördinator naar ICT-team: hoe maakt een school de transitie?
Spreker: Ella Desmedt - Idea Consult

ICT-coördinatoren spelen een sleutelrol in het ICT-schoolbeleid. In het kader van het Europees project ‘Digitale transformatie in het Vlaamse onderwijssysteem: hervorming van ICT-teams op school’ onderzocht IDEA Consult hoe ICT-coördinatoren versterkt kunnen worden en breder ingebed in een teamgerichte ICT-werking, om richtlijnen voor scholen te kunnen ontwikkelen. De onderzoekers stellen hun resultaat voor aan het publiek en lanceren via Mentimeter de discussie.

Ella Desmedt is teamleider en expert bij IDEA Consult: ze leidt er beleidsgericht onderzoek rond thema’s als digitalisering, e-leren, professionalisering van leerkrachten, en competenties van de toekomst in het algemeen.

Netwerkveiligheid start bij netwerkinventarisatie. Lansweeper demo
Spreker: Pascal Savels - weTech

Hoe ben je zeker dat alle toestellen gepatched zijn als je geen zicht hebt op alle pc’s, intune-apparaten, netwerkcomponenten en software? Een demo van de mogelijkheden tot inventarisatie met Lansweeper vanuit de ervaringen in onze school.

Zet in op een leercultuur met Viva learining
Spreker: Microsoft

Viva Learning is een learning experience platform dat al je eigen leercontent en alle cursussen van MS Learn en Office 365 Learn binnenbrengt in je school.

Door de sociale component van Viva en de eenvoudige ontsluiting van deze leerinhouden zet je makkelijk in op professionele ontwikkeling met een echte leercultuur als gevolg.

Smartschool Analytics
Spreker: Eddy Willems - Smartbit

Tijdens deze sessie vertelt Eddy Willems, voormalig algemeen directeur van het Sint-Franciscuscollege te Heusen-Zolder, hoe je best aan de slag kan gaan met Smartschool Analytics. Hij geeft je tips & tricks voor een succesvolle start en staat ook stil bij valkuilen die je best kan vermijden. Als ervaringsdeskundige in verschillende pedagogische en beleidsfuncties kan hij als niemand anders zijn publiek boeien met talrijke inzichten uit de schoolpraktijk. Eddy stond mee aan de wieg van Smartschool Analytics. Als ICT-coördinator is het verhelderend om deze sessie bij te wonen omdat je op deze manier ook zicht krijgt op het grotere proces waarbinnen een technisch tool als Smartschool Analytics kan ingezet worden binnen je school.

Software oplossingen voor Wiskunde en Wetenschappen
Spreker: Guy Wyckmans - Rhombus

De digitalisering in het onderwijs voedt de zoektocht naar degelijke software oplossingen. Rhombus biedt betaalbare, veilige, eenvoudig te installeren software met schoolbeheer om in te zetten tijdens de lessen wiskunde, wetenschappen en informatica.

Rhombus is distributeur van Texas Instruments, Mathtype en Vernier Software oplossingen in België en voorziet de nodige opleidingen en ondersteuning voor leraren en ICT verantwoordelijken.

Tijdens de pitch geven we beknopt overzicht en insights van ons volledig software gamma voor Wiskunde en Wetenschappen.

Apps maken met ZIM-kids voor kids
Spreker: Karel Rosseel - Wonderwijs Haasdonk

De inhoud wordt later toegevoegd.

1-op-1 project met Chromebooks
Spreker: Olav Adami - Fourcast for Education

1-op-1 project met Chromebooks

Beursbezoek
Spreker: -

Tijdens dit tijdslot bezoek je de beurs.

Zet in op een leercultuur met Viva learining (kopie)
Spreker: Microsoft

Viva Learning is een learning experience platform dat al je eigen leercontent en alle cursussen van MS Learn en Office 365 Learn binnenbrengt in je school.

Door de sociale component van Viva en de eenvoudige ontsluiting van deze leerinhouden zet je makkelijk in op professionele ontwikkeling met een echte leercultuur als gevolg.

Aanbod workshops sessie 1 deel 5
woensdag 1 juni 2022 van 15:40 tot 16:25
Toolbox
Spreker: Geert Huylebroeck - KOBA

Toolbox is een webgebaseerd softwareplatform dat heel wat hulpmiddelen biedt om de schooladministratie en vooral de taak van de ICT-coördinator te vereenvoudigen. Door het automatiseren van dagelijkse taken wordt de kans op fouten gereduceerd en komt er meer tijd vrij voor andere zaken.

De eerste onderdelen van Toolbox werden al in 2008 ontwikkeld. Ondertussen werd alles herwerkt tot één platform dat modulair opgebouwd is. Dagelijks komen er nieuwe functies en opties bij op vraag van de verschillende scholen die Toolbox reeds gebruiken. In de zomervakantie van 2019 werd Toolbox volledig herschreven met het oog op verdere uitbreidingen.

Toolbox wordt aangeboden als een dienst (software as a service). Zo krijgen scholen ook regelmatig updates met nieuwe functies.

De sterkte van Toolbox is dat het heel makkelijk kan worden aangepast aan specifieke noden van de scholen. Bovendien zorgt de gebruiksvriendelijke interface er voor dat iedereen met Toolbox kan werken. Door middel van rechten kunnen personeelsleden toegang krijgen tot heel wat functies waar ze anders beheerder voor moeten zijn in bijvoorbeeld Smartschool of Office365. Op die manier kan Toolbox een echte hulp worden bij dagelijkse taken.

Azure AD
Spreker: David Vermonden - Heilig Graf Turnhout

Volgende topics worden getoond en uitgelegd:

 • best practices voor sync lokale AD naar Azure AD.
 • single sign on voor je leerlingen en personeel voor Word, Excel, Onedrive, Outlook, Smartschool, ...
 • automatische configuratie voor Outlook, Onedrive
 • dynamische groepen voor bv. licentietoewijzing
 • centrale authenticatie provider voor Smartschool, G-Suite, Adobe Creative cloud, ...
Azure AD
Spreker: David Vermonden - Heilig Graf Turnhout

Volgende topics worden getoond en uitgelegd:

 • best practices voor sync lokale AD naar Azure AD.
 • single sign on voor je leerlingen en personeel voor Word, Excel, Onedrive, Outlook, Smartschool, ...
 • automatische configuratie voor Outlook, Onedrive
 • dynamische groepen voor bv. licentietoewijzing
 • centrale authenticatie provider voor Smartschool, G-Suite, Adobe Creative cloud, ...
DigX
Spreker: Peter Declerck - Katholiek Onderwijs Vlaanderen

DigX is een project van Katholiek Onderwijs Vlaanderen ism VLAIO dat tot doel heeft de digitale competenties en mediawijsheid van de leraren te versterken zodat de leerdoelen van het Gemeenschappelijk leerplan ICT sneller kunnen gerealiseerd worden. In deze sessie verneem je meer over dit project.

Whizzkids
Spreker: Guido Vermaerke - Whizzkids

Whizzkids organiseert netoverschrijdende, gratis online wedstrijden waarbij ICT-integratie centraal staat. Voor ICT-coördinatoren is Whizzkids een ideale manier om het pedagogische en didactische luik van hun opdracht te realiseren. Naast de wedstrijd bieden we ook didactische, pedagogische en mediawijze tips aan voor de leerkracht. De klasleerkracht kan het proces zelf in handen nemen en de ICT-coördinator kan sturen en coachen waar nodig. In het schooljaar 2021-2022 namen 1660 klassen uit 570 basisscholen deel. De wedstrijd bestaat uit 3 vragenreeksen van telkens 15 vragen en loopt van begin oktober tot eind februari. Er zijn gedifferentieerde opdrachten voor het vierde leerjaar, vijfde leerjaar en zesde leerjaar. Voor elke vragenreeks krijgt de klas 4 weken de tijd. We creëren een krachtige leeromgeving waar zowel leerlingen als leraren samen kunnen groeien in verantwoord mediagebruik. De wedstrijd wordt afgesloten met online halve finales per leerjaar met telkens 50 klassen. De finale Whizzkids basisonderwijs gaat door in Walibi met 30 klassen.
Met de tweewekelijkse Qwhizzkids en de tweemaandelijkse Whizzkids Challenge bieden we ook het hele schooljaar door gratis online gedifferentieerde opdrachten aan.
In deze sessie geven we:

 • voorbeeldvragen om de opbouw van de wedstrijden te verduidelijken.
 • de koppeling met de ICT-eindtermen en de verschillende leergebieden.
 • tips om de wedstrijd in te plannen zodat het geen extra opdracht wordt voor de leraar.
 • voorbeelden van werkvormen hoe je de wedstrijd kan integreren in je lessen.


In het academiejaar 2021-2022 organiseerden we ook een Whizzkidswedstrijd hogeschool lerarenopleiding basisonderwijs (zowel kleuter als lager). Meer dan 300 studenten uit 8 verschillende hogescholen namen deel. De studenten werken in teams van 3 en de wedstrijd bevat één vragenreeks van 30 vragen en een tweedelige praktische opdracht. De studenten krijgen 9 weken de tijd om hun antwoorden en opdracht door te sturen. Deze wedstrijd loopt van half oktober tot half december en wordt ook afgesloten met een finale half februari.

Cool
Spreker: Thomas Bettens - Cloudwise

COOL is één platform waar leerlingen al hun applicaties (klaargezet door de leerkracht, per klas) kunnen terugvinden. Verder is het gesynchroniseerd met alle administratiesystemen zoals Smartschool of Google Workspace. Kinderen kunnen inloggen met plaatjes, QR of wachtwoorden - afhankelijk van hun leeftijd.
De leerkracht houdt gemakkelijk regie in de klas door de functie 'meekijken' Hiermee kan je zien welke tabs openstaan, ze sluiten, devices of tabbladen vergrendelen, live meekijken en zoveel meer.
Er zit ook een kioskmodus ingebouwd, de COOL Check, voor veilig en gemakkelijk digitaal te toetsen of examens af te nemen. Hiernaast zijn er nog vele functionaliteiten handig voor leerling, leerkracht en ICT-coördinator.

Data-analyse als beleidsondersteunend element
Spreker: Marc Devijver - Iddink

Beleidsinformatie van Iddink ontwikkelt praktische, oplossingsgerichte en interactieve dashboard- en analyseoplossingen op maat van uw school of scholengroep. Deze oplossing is in het Nederlands onderwijs al jaren marktleider en wordt sinds 2018 ook ingezet in het Vlaams onderwijs.

Totaaloplossing voor de schooladministratie, het financieel beleid en het leerplatform
Spreker: Laure Fannes - Wisa

Wisa, Count-e en partners voorzien een digitale totaaloplossing voor personeelsleden, leerlingen en ouders op het gebied van: administratie, financiën, beleid, communicatie en het educatieve. Tijdens de uiteenzetting worden onder andere Schoolware, Quickstage en PowerBi behandeld.

Classroom Management bij Impero
Spreker: Netop - Impero

De inhoud van deze sessie wordt later uitgebreid meegedeeld

Caspr: Nieuw schoolplatform als schil rond Microsoft 365
Spreker: Jo Neve, Jordi Stevens en Tom De Bruyne - Broederschool Sint-Niklaas

Toen SOL ermee stopte stelden we onze scholen voor nog 2 jaar te werken met SOL. In tussentijd zouden wij werken aan Caspr. Ondertussen is Caspr aan zijn 2de schooljaar bezig.

En wat nu? Enkel voor onze scholen of uitbreiden? Ons verhaal.

Beursbezoek
Spreker: -

Tijdens dit tijdslot bezoek je de beurs.

Strategie en methode:

Van deze sessie wordt geen cursustekst voorzien, wel een uitgebreide presentatie.

Bijkomende info:

Professionaliseringsinitiatieven van een dag is in de prijs een broodje over de middag inbegrepen.

Wil je steeds op de hoogte blijven van de laatste nieuwtjes, ga dan naar onze facebookpagina
Nascholing ICT
 of volg ons op Twitter @NascholingICT.

De modaliteiten van ICT voor deelname aan dit initiatief, kan je online nalezen.

projectleider: greet.vanderbiesen@katholiekonderwijs.vlaanderen

 

Tot 31 maart 2022 geldt het vroegboektarief € 90. Daarna kost de studiedag € 120. Wie voor 31 maart inschrijft zal bij de inschrijving € 120 zien staan, maar er wordt slechts € 90 aangerekend.

Sessies: 2 sessie(s)
Kwalificatie:

Aangepaste herneming 

Dit initiatief kadert binnen onze visie op

Voorwaarde:

Tot 31 maart geldt het vroegboektarief € 90 daarna kost de studiedag € 120


Voor dit initiatief kan je tot en met zaterdag 28 mei 2022 inschrijven en tot en met zondag 22 mei 2022 uitschrijven.
Bijdrage: 120,00 Euro
Lesgever: Vens Jos
Contact: Katholiek Onderwijs Vlaanderen
info nascholingsprojecten: +32 2 507 07 80 - nascholing@katholiekonderwijs.vlaanderen
Plaats en Data:
Thomas More Mechelen-Antwerpen (Inschrijven afgesloten)
Jan Pieter de Nayerlaan 5
2860 Sint-Katelijne-Waver (Kaart)
 • Reeks 1: (Voorbij)
  • woensdag 1 juni 2022 van 08:30 tot 17:00
Ben je zeker da je

Geef aub. de datum van uitdiensttreding mee.