Aanmelden
Laden…

Even geduld...

BETPBES0BSZ220015-13 Intervisie aanwerven en ondersteunen nieuwe bestuurders

We vertrekken vanuit een praktijkgetuigenissen over het onderwerp en Katholiek Onderwijs Vlaanderen faciliteert het proces van de intervisie onder de aanwezigen. We starten met een eenmalige intervisie waaruit eventueel, als de deelnemers dit wensen, een lerend netwerk kan ontstaan. Het eventuele vervolg op de startvergadering wordt besproken met de deelnemers.

Deze intervisie gaat over het aanwerven en ondersteunen van nieuwe bestuurders.

Doelstellingen:

De deelnemers

 • hebben inzicht in de context van de gebrachte input.
 • leren van elkaar over hoe je de samenstelling van een bestuur kunt optimaliseren.
 • krijgen inspirerende praktijkvoorbeelden over het zoeken van gepaste bestuurders met de juiste competenties.
 • krijgen inspirerende praktijkvoorbeelden over het onthaal en laten inwerken van nieuwe bestuurders.
 • weten waar de besturen van elkaar verschillen en waar gelijkenissen zitten.
 • hebben inspiratie om het geleerde eventueel toe te passen in de eigen context.
Doelgroep:

Bestuurders of leidinggevenden belast met bestuurstaken van het katholiek onderwijs in Vlaanderen.

Aanbieder: Katholiek Onderwijs Vlaanderen
Inhoud:

We vertrekken vanuit levende getuigenissen en beluisteren samen

 • waaraan een "goede" bestuurder het beste voldoet.
 • hoe je eventueel kunt recruteren.
 • hoe je best een team bestuurders samen stelt.
 • welke de procedure is om een nieuwe bestuurder in functie te laten komen.
 • hoe je een bestuurder de tijd kunt geven om zich in te werken, maar toch ineens de nodige input kunt laten geven.
 • wat een nieuw lid in een team bestuurders kan teweeg brengen.
 • welke basisinformatie je een nieuwe bestuurder kunt bezorgen.
 • hoe een inlooptraject er bij andere besturen uitziet.
 • hoe de bestuurskracht optimaal als team kan renderen.
Strategie en methode:

Intervisie is een inspirerende methodiek voor mensen die van en met elkaar willen leren. Intervisie heeft als doel om deskundiger te worden in je professioneel handelen en daarvoor doet men een beroep op collega’s om mee te denken over persoon- en functie-gebonden vraagstukken en knelpunten uit de eigen werksituatie. Uitgangspunt hierbij is het ontwikkelingsgerichte denken en werken. Intervisie is leren in wederzijdse verbondenheid. Leren van jezelf, van situaties en vooral van en met elkaar. Tijdnes intervisie wil je zelf een actieve inbreng doen.

Intervisie is een gestructureerde vorm van leren onder gelijken.

 • Mensen gaan elkaar onderling raadplegen over werk gerelateerde cases.
 • Men maakt gebruik van een afgesproken structuur om rond die cases met elkaar in gesprek te gaan
 • Men loopt met elkaar een ervaringsgericht leerproces gericht op het ontvangen van concrete tips om te komen tot verbredend en verdiepend inzicht over het eigen professioneel handelen.
De deelnemers kunnen tot 14 dagen voor de sessie vragen of casussen bezorgen aan de organisator/spreker. De spreker tracht in de mate van het mogelijke de inhoud van de vorming af te stemmen op de tijdig bezorgde vragen/casussen van de aanwezige deelnemers.  

Je kunt deze vraag of vragen ingeven bij inschrijving, door de inschrijving aan te passen of door te e-mailen naar marleen.decuyper@katholiekonderwijs.vlaanderen.

Bijkomende info:

Minimum aantal deelnemers om door te laten gaan: 10

De spreker start de sessie op het hieronder vermelde uur. Vanaf een half uur vóór dit startuur is er onthaal voorzien.

Dit initiatief wordt Vlaanderenbreed georganiseerd voor leden van het Katholiek Onderwijs Vlaanderen.

Sessies: 1 sessie(s)
Voorwaarde:
Voor dit initiatief kan je tot 1 dag op voorhand inschrijven en tot 3 dagen op voorhand uitschrijven.
Bijdrage: 0,00 Euro
Lesgever: De Schepper Christiaan
Berghmans Nele
Contact: Katholiek Onderwijs Vlaanderen
info nascholingsprojecten: +32 2 507 07 80 - nascholing@katholiekonderwijs.vlaanderen
Plaats en Data:
Diocesaan Onderwijsbureau (Inschrijven afgesloten)
Marialand 31
9000 Gent (Kaart)
 • Reeks 1: (Voorbij)
  • donderdag 20 oktober 2022 van 19:00 tot 22:00
Theologisch en Pastoraal Centrum (Afgelast)
Groenenborgerlaan 149
2020 Antwerpen (Kaart)
 • Reeks 2: (Afgelast)
  • dinsdag 25 oktober 2022 van 19:00 tot 22:00 (Afgelast)
Ben je zeker da je

Geef aub. de datum van uitdiensttreding mee.