Aanmelden
Laden…

Even geduld...

BETPBES0BSZ220015-19 Intervisie antennepersonen identiteit WVL - maart

Katholiek Onderwijs Vlaanderen zorgt voor een stevige praktijkgerichte input over het onderwerp en faciliteert het proces van de intervisie onder de aanwezigen. 

Deze intervisie gaat over het beleidsdomein identiteit voor een bestuur. 

Doelstellingen:

De doelstellingen van deze intervisie zijn:

 • De doelstellingen en de thema’s komen in eerste instantie vanuit de groep
 • Overleg, intervisie en uitwisseling over het beleidsdomein identiteit en de toepassingen van identiteit binnen andere beleidsdomeinen
 • Informeren, bijvoorbeeld over komende initiatieven, documentatie
 • Inspiratiemoment om de eigen werking uit te bouwen
 • Netwerk – band creëren tussen besturen
 • Input voor het regionaal overleg identiteit/Katholieke Dialoogschool.
Doelgroep:

Bestuurders of leidinggevenden belast met bestuurstaken van het katholiek onderwijs in Vlaanderen.

Aanbieder: Katholiek Onderwijs Vlaanderen
Inhoud:

Het programma voor deze avond is:

 • Welkom en bezinning

 • ‘Kapstokken voor een vernieuwd gesprek over levensbeschouwelijke symbolen en kentekens’.

  • Toelichting kapstoknota
  • Levensbeschouwelijk diversiteit in het leerplan Godsdienst
  • Levensbeschouwelijke diversiteit in het personeelsbeleid: enkele cases ter inspiratie
  • Thematische bespreking
 • vooruitblik initiiatieven beleidsdomein identiteit

 • Inspiratiemoment in de Kapittelzaal

 • Netwerkmoment in de pandgang

Strategie en methode:

Intervisie is een inspirerende methodiek voor mensen die van en met elkaar willen leren. Intervisie heeft als doel om deskundiger te worden in je professioneel handelen en daarvoor doet men een beroep op collega’s om mee te denken over persoon- en functie-gebonden vraagstukken en knelpunten uit de eigen werksituatie. Uitgangspunt hierbij is het ontwikkelingsgerichte denken en werken. Intervisie is leren in wederzijdse verbondenheid. Leren van jezelf, van situaties en vooral van en met elkaar.

Intervisie is een gestructureerde vorm van leren onder gelijken.

 • Mensen gaan elkaar onderling raadplegen over werk gerelateerde cases.
 • Men maakt gebruik van een afgesproken structuur om rond die cases met elkaar in gesprek te gaan
 • Men loopt met elkaar een ervaringsgericht leerproces gericht op het ontvangen van concrete tips om te komen tot verbredend en verdiepend inzicht over het eigen professioneel handelen.
 
Bijkomende info:

Minimum aantal deelnemers om door te laten gaan: 10

De spreker start de sessie op het hieronder vermelde uur. Vanaf een half uur vóór dit startuur is er onthaal voorzien.

Dit initiatief wordt Vlaanderenbreed georganiseerd voor leden van het Katholiek Onderwijs Vlaanderen.

Sessies: 1 sessie(s)
Kwalificatie:

 

Voorwaarde:
Voor dit initiatief kan je tot 1 dag op voorhand inschrijven en tot 3 dagen op voorhand uitschrijven.
Bijdrage: 0,00 Euro
Lesgever: Goudenhooft Ward
Contact: Katholiek Onderwijs Vlaanderen
info nascholingsprojecten: +32 2 507 07 80 - nascholing@katholiekonderwijs.vlaanderen
Plaats en Data:
Centrum d'Abdij (Inschrijven afgesloten)
Baron Ruzettelaan 435
8310 Assebroek (Kaart)
 • Reeks 1: (Voorbij)
  • woensdag 22 maart 2023 van 19:00 tot 22:00
Ben je zeker da je

Geef aub. de datum van uitdiensttreding mee.