Aanmelden




Laden…

Even geduld...

KOEPSKO0DLP220004-Kw-01 Kwaliteitsontwikkeling - Een professionaliseringsplan op maat van de school. Hoe begin je eraan?

Tijdens dit initiatief leer je hoe je als leidinggevende samen met je team een effectief en duurzaam professionaliseringsplan kan opmaken. Dit professionaliseringsplan schenkt naast aandacht voor na-scholingen en studiedagen die de individuele professional op je school wel degelijk van heel wat inhoudelijke en pedagogisch-didactische bagage kunnen voorzien ook aandacht aan het delen, bespreken en uitproberen van deze inhouden . Want professionalisering speelt zich niet enkel buiten de muren van je school af. Het gebeurt ook en vooral op school, daar waar professionals met elkaar gaan samenzitten, reflecteren over en samen werken rond hun corebusiness: het leren en onderwijzen.

Doelstellingen:
 • Je beschikt over een structuur waarmee je je professionaliseringsplan vorm kan geven.
 • Je krijgt inzicht in de randvoorwaarden om tot een effectief en duurzaam professionaliseringsplan te komen.
 • Je krijgt inzicht in de factoren die maken dat professionaliseringsinitiatieven ook impact hebben op het gedrag van je leraren en het leren van de leerlingen.
 • Je beschikt over handvatten om een nascholing te evalueren.
 • Je denkt na over hoe interne professionalisering bij jou op school versterkt kan worden en wat jouw rol als leidinggevende daarin kan zijn. 
Doelgroep:

Leidinggevenden (directeurs, coördinatoren) basisonderwijs

Aanbieder: Katholiek Onderwijs Vlaanderen
Inhoud:

Elk schooljaar opnieuw maak je als leidinggevende een professionaliseringsplan op. Dit professionaliseringsplan komt heel vaak neer op een oplijsting van nascholingen die door je leraren tijdens het schooljaar gevolgd worden. Daarnaast verwijs je misschien ook naar de pedagogische studiedagen die je organiseert. Effectieve en duurzame professionalisering houdt echter meer in dan deze initiatieven die vaak fragmentarisch en van korte duur zijn. De leerwinst waartoe ze leiden is meestal erg beperkt.  Vandaar dat het ook belangrijk is om samen met collega's na te gaan 1) hoe je er kan voor zorgen dat het hele team de vruchten kan plukken van nascholingen die door enkele collega's gevolgd werden; 2) hoe ook intern kan geleerd worden en 3) hoe er optimaal gebruik gemaakt kan worden van de aanwezige expertises. 

Strategie en methode:

De huidige professionaliseringspraktijk van de deelnemers wordt afgetoetst aan inzichten uit wetenschappelijk onderzoek. Reflectie en inspiratie zetten hen op weg om een breed of breder professionaliseringsbeleid uit te bouwen.

Sessies: 2 sessie(s)
Voorwaarde:

Er is geen specifieke voorkennis verwacht, het traject speelt in op je vragen en noden, je kan zowel met weinig als veel ervaring deelnemen aan het traject.


Voor dit initiatief moeten minimum 2 deelnemer(s) per school, scholengemeenschap, instelling, bestuur of organisatie ingeschreven worden.
Voor dit initiatief kan je tot 1 dag op voorhand in- en uitschrijven.
Bijdrage: 50,00 Euro
Lesgever: Van Hove Diane
Contact: Katholiek Onderwijs Vlaanderen
info nascholingsprojecten: +32 2 507 07 80 - nascholing@katholiekonderwijs.vlaanderen
Plaats en Data:
DOd Hasselt (Inschrijven afgesloten)
Tulpinstraat 75
3500 Hasselt (Kaart)
 • Reeks 1: (Voorbij)
  • donderdag 29 september 2022 van 09:00 tot 12:00
  • donderdag 10 november 2022 van 09:00 tot 12:00
 • Reeks 4: (Voorbij)
  • maandag 27 februari 2023 van 09:00 tot 12:00
  • dinsdag 21 maart 2023 van 09:00 tot 12:00
Centrum d'Abdij (Inschrijven afgesloten)
Baron Ruzettelaan 435
8310 Assebroek (Kaart)
 • Reeks 2: (Voorbij)
  • maandag 14 november 2022 van 09:00 tot 12:00
  • maandag 12 december 2022 van 09:00 tot 12:00
 • Reeks 5: (Voorbij)
  • dinsdag 28 februari 2023 van 09:00 tot 12:00
  • maandag 20 maart 2023 van 09:00 tot 12:00
DPCM (Inschrijven afgesloten)
Frederik de Merodestraat 18
2800 Mechelen (Kaart)
 • Reeks 3: (Voorbij)
  • donderdag 26 januari 2023 van 09:00 tot 12:00
  • dinsdag 14 februari 2023 van 09:00 tot 12:00
 • Reeks 6: (Voorbij)
  • vrijdag 5 mei 2023 van 09:00 tot 12:00
  • dinsdag 23 mei 2023 van 09:00 tot 12:00
Ben je zeker da je

Geef aub. de datum van uitdiensttreding mee.