Aanmelden
Laden…

Even geduld...

BETPCBU0BLL220059-01 Autisme basiscursus (tweedaagse inhoud + halve dag koppeling aan praktijk)

Om je leerlingen met autisme te begrijpen, heb je kennis nodig over autisme. Deze basiscursus leert je onder water kijken en het autisme van je leerling(en) beter begrijpen. De sprekers baseren hun uiteenzetting op de principes van autismevriendelijk onderwijs. Deze principes helpen je anders kijken naar het gedrag van mensen met autisme én naar je eigen begeleiding.

Doelstellingen:
 • Na (en door) deelname van de basismodule leert de deelnemer waarvoor de 6 sleutelbegrippen Autistisch denken, basisrust, concrete communicatie, debbelspoor, eigenheid en functionaliteit staan.
 • Na (en door) deelname aan de basismodule kan de deelnemer met behulp van de principes van autisme vriendelijk onderwijs gedrag van leerlingen met autisme beter begrijpen en inschatten, waardoor ze hun eigen aanpak en onderwijsaanbod beter kunnen afstemmen op de zorg- en leerbehoeften van hun leerlingen met autisme.
Doelgroep:

Kobe en Els richten zich in deze basiscursus tot iedereen die leerlingen met autisme en (rand)normale begaafdheid beter wil leren begrijpen om zo te kunnen inspelen op hun talenten en  onderwijsbehoeften:
Personeelsleden uit gewoon en buitengewoon basis en secundair, CLB, internaten, pedagogische begeleiding, ondersteuningsnetwerken…

Nieuwe en ervaren personeelsleden die hun kennis over autisme willen opbouwen of opfrissen. 

Aanbieder: Katholiek Onderwijs Vlaanderen
Inhoud:

Autismevriendelijk onderwijs baseert zich op 6 sleutelbegrippen: Autistisch denken Basisrust Concrete communicatie Dubbelspoor Eigenheid Functionaliteit. Elk van de begrippen wordt uitgebreid toegelicht en met voorbeelden concreet gemaakt.
Deze 6 begrippen zijn het reflectiekader waarmee je je eigen onderwijspraktijk onder de loep kan nemen en in functie van observatie en overleg kan aanpassen waar nodig.

De principes van autismevriendleijk onderwijs helpen teamleden anders kijken naar het gedrag van mensen met autisme én naar hun eigen begeleiding. De zes sleutelbegrippen helpen de deelnemers om een autismevriendelijke klasschool-, leefgroep-of werkomgeving te creëren. Het is geen standaardpakket dat zal zeggen wat wel en niet moet doen. Het is geen wondermiddel dat alle moeilijkheden magisch uit de wereld zal helpen. Het is een duidelijk overzicht dat doet inzien waar kansen liggen.

Strategie en methode:

Plenaire lezing met praktijkvoorbeelden, beeld- en filmmateriaal om het geleerde te concretiseren.

Terugkomdag: reflectie over toepasbaarheid in eigen praktijk eventueel adhv casus

Bijkomende info:

Lunch is inbegrepen in de prijs.

Sessies: 5 sessie(s)
Voorwaarde:

De twee dagen zijn samen te volgen. 
De terugkomdag is opgesplitst per onderwijsniveau (bu)bao en (bu)so. Teamleden uit het kleuteronderwijs sluiten aan bij (bu)bao. 


Voor dit initiatief kan je tot 4 dagen op voorhand inschrijven en tot 14 dagen op voorhand uitschrijven.
Bijdrage: 150,00 Euro
Lesgever: Vanroy Kobe
Van Schelvergem Els
Contact: Katholiek Onderwijs Vlaanderen
info nascholingsprojecten: +32 2 507 07 80 - nascholing@katholiekonderwijs.vlaanderen
Plaats en Data:
Inschrijven voor Bu(Ba)O
(Kaart)
 • Reeks 1:
  • donderdag 13 oktober 2022
   Huis van het Nederlands Philippe de Champagnestraat 23 1000 Brussel (kaart)
   van 09:00 tot 16:00
  • vrijdag 14 oktober 2022
   Huis van het Nederlands Philippe de Champagnestraat 23 1000 Brussel (kaart)
   van 09:00 tot 16:00
  • woensdag 30 november 2022
   Katholiek Onderwijs Vlaanderen Guimardstraat 1 1040 Brussel (kaart)
   van 09:00 tot 12:00
Inschrijven voor Bu(S)O (Volzet)
(Kaart)
 • Reeks 2: (Volzet)
  • donderdag 13 oktober 2022
   Huis van het Nederlands Philippe de Champagnestraat 23 1000 Brussel (kaart)
   van 09:00 tot 16:00
  • vrijdag 14 oktober 2022
   Huis van het Nederlands Philippe de Champagnestraat 23 1000 Brussel (kaart)
   van 09:00 tot 16:00
  • woensdag 16 november 2022
   Katholiek Onderwijs Vlaanderen Guimardstraat 1 1040 Brussel (kaart)
   van 09:00 tot 12:00
Ben je zeker da je

Geef aub. de datum van uitdiensttreding mee.