Aanmelden
Laden…

Even geduld...

BETPCSO0DLP220035-P-003 Geogebra grafische rekenmachine en CAS-rekenmachine als vervanger van de grafische rekenmachine (wiskunde derde graad)

Je wil weten hoe je Geogebra kan inzetten als vervanger van de grafische rekenmachine bij grafieken, analyse, matrices, kansrekenen.

Doelstellingen:

Na deze sessie heeft de leraar een goed inzicht in de mogelijkheden om de laptop meer bepaald de rekenmachines van Geogebra in te zetten als vervanger van de grafische rekenmachine voor analyse, matrices, kansrekenen.

Doelgroep:

Alle leraren wiskunde secundair onderwijs derde graad en pedagogische ict-coördinatoren.

Aanbieder: Katholiek Onderwijs Vlaanderen
Inhoud:

Laptops, chromebooks, iPads en andere zijn stilaan een vertrouwd beeld in het secundair onderwijs. Het gebruik van een grafisch rekentoestel wordt dan ook meestal aan de kant geschoven.

De rekentoestellen van Geogebra zijn een krachtig alternatief om het jarenlange gebruikte grafische rekentoestel te vervangen.

We bekijken in deze sessie de volgende onderwerpen die te maken hebben met grafieken en algebraïsche berekeningen:

  • De grafisch rekenmachine van Geogebra voor grafieken en allerhande berekeningen met functies (nulpunten, extrema, buigpunten, tabel met functiewaarden, afgeleiden, integralen, …)
  • De CAS-rekenmachine van Geogebra voor allerlei algebraïsche berekeningen en analyse (ontbinden, oplossen van vergelijkingen en stelsels, limieten, afgeleiden, integralen, …)
  • Rekenen met matrices en determinanten
  • Werken met vectoren
  • Werken met complexe getallen
  • Toepassingen uit de functieleer en de analyse (extremumvraagstukken,Riemann-sommen,  omwentelingslichamen, …)
  • Kansrekenen, binomiale en normale verdeling

Alle nascholingen zijn opgebouwd volgens het kader van DigCompEdu. Dit is een referentiekader ontwikkeld door de Europese Commissie.  DigCompEdu beschrijft 24 competenties, georganiseerd in 6 gebieden, waarover een leerkracht moet beschikken.  Volgende competenties komen aan bod tijdens deze nascholing: 

DOMEIN 1 : Professioneel engagement: reflectie op de eigen praktijk, professionalisering
DOMEIN 2 : Digitale leermiddelen: selecteren
DOMEIN 3 : Lesgeven en leren:lesgeven, begeleiden
DOMEIN 5 : Leerlingen ondersteunen: toegankelijkheid en inclusie, differentiatie en personalisatie, actieve betrokkenheid

Strategie en methode:

De sessies worden zowel in onze leslokalen aangeboden als online tijdens een webinar. In de leslokalen zijn de sessies hands-on: elke deelnemer krijgt de nodige tijd om onder begeleiding de nieuwe technieken meteen aan te leren en in te oefenen.

Bij een webinar is er veel minder interactie en kan het begeleid inoefenen door de deelnemers nauwelijks gebeuren.

Een uitgebreide syllabus waarin alle nodige werkwijzen beschreven staan, zorgt er voor dat elke cursist ook nadien alles kan nakijken en verwerken.

Op het einde van de sessies kan elke deelnemer alle voorbeeldbestanden meenemen en (indien gewenst) in de eigen klas gebruiken.

Bijkomende info:

Wil je steeds op de hoogte blijven van de laatste nieuwtjes, ga dan naar onze facebookpagina

Nascholing ICT of volg ons op Twitter @NascholingICT.

De modaliteiten van ICT voor deelname aan dit initiatief, kan je online nalezen.

Voorwaarde:
Voor dit initiatief kan je tot 3 dagen op voorhand inschrijven en tot 10 dagen op voorhand uitschrijven.
Bijdrage: 120,00 Euro
Lesgever: Decuypere Paul
Contact: Katholiek Onderwijs Vlaanderen
info nascholingsprojecten: +32 2 507 07 80 - nascholing@katholiekonderwijs.vlaanderen
Plaats en Data: Voor dit initiatief zijn nog geen lesplaatsen bekend. Je kan dus nog niet inschrijven.
Ben je zeker da je

Geef aub. de datum van uitdiensttreding mee.