Aanmelden
Laden…

Even geduld...

BETPCSO0DLP220035-P-006 Geogebra 3D-rekenmachine (wiskunde eerste en tweede graad)

Je wil weten hoe je de rekenmachine 3D kan inzetten in allerlei onderwerpen die gerelateerd zijn aan ruimtemeetkunde.

Doelstellingen:

Na deze sessie heb je een goed inzicht in de mogelijkheden van de rekenmachine 3D-Meetkunde van Geogebra op de laptop. 

Dit ter ondersteuning van allerlei onderwerpen ruimtemeetkunde in de eerste en tweede graad.

Doelgroep:

Alle leraren wiskunde secundair onderwijs eerste en tweede graad en pedagogische ict-coördinatoren.  We richten ons ook en vooral op leraren die nog niet veel ervaring hebben met Geogebra.

Aanbieder: Katholiek Onderwijs Vlaanderen
Inhoud:

Ook voor de lesonderwerpen rond ruimtemeetkunde, biedt Geogebra heel wat mogelijkheden. Ze zijn te vinden in de 3D-rekenmachine die we hier behandelen. Aan de hand van uitgewerkte voorbeelden (onmiddellijk bruikbaar in de klaspraktijk) worden de vele mogelijkheden van Geogebra 3D getoond.

De volgende onderwerpen komen aan bod:

  • tekenen van alle mogelijke ruimtelijke figuren (kubus, prisma, cilinder, piramide, kegel, bol)
  • aanzichten in de ruimte
  • ontvouwen van veelvlakken
  • onderlinge stand van rechten en vlakken
  • oefeningen ruimtemeetkunde

Alle nascholingen zijn opgebouwd volgens het kader van DigCompEdu. Dit is een referentiekader ontwikkeld door de Europese Commissie.  DigCompEdu beschrijft 24 competenties, georganiseerd in 6 gebieden, waarover een leerkracht moet beschikken.  Volgende competenties komen aan bod tijdens deze nascholing: 

DOMEIN 1 : Professioneel engagement: reflectie op de eigen praktijk, professionalisering
DOMEIN 2 : Digitale leermiddelen: selecteren
DOMEIN 3 : Lesgeven en leren:lesgeven, begeleiden
DOMEIN 5 : Leerlingen ondersteunen: toegankelijkheid en inclusie, differentiatie en personalisatie, actieve betrokkenheid

Strategie en methode:

De sessies worden zowel in onze leslokalen aangeboden als online tijdens een webinar.

In de leslokalen zijn de sessies hands-on: elke deelnemer krijgt de nodige tijd om onder begeleiding de nieuwe technieken meteen aan te leren en in te oefenen.

Bij een webinar is er veel minder interactie en kan het begeleid inoefenen door de deelnemers nauwelijks gebeuren.

Een uitgebreide syllabus waarin alle nodige werkwijzen beschreven staan, zorgt er voor dat elke cursist ook nadien alles kan nakijken en verwerken.

Op het einde van de sessies kan elke deelnemer alle voorbeeldbestanden meenemen en (indien gewenst) in de eigen klas gebruiken.

Bijkomende info:

Wil je steeds op de hoogte blijven van de laatste nieuwtjes, ga dan naar onze facebookpagina

Nascholing ICT of volg ons op Twitter @NascholingICT.

De modaliteiten van ICT voor deelname aan dit initiatief, kan je online nalezen.

Voorwaarde:
Voor dit initiatief kan je tot 3 dagen op voorhand inschrijven en tot 10 dagen op voorhand uitschrijven.
Bijdrage: 60,00 Euro
Lesgever: Decuypere Paul
Contact: Katholiek Onderwijs Vlaanderen
info nascholingsprojecten: +32 2 507 07 80 - nascholing@katholiekonderwijs.vlaanderen
Plaats en Data: Voor dit initiatief zijn nog geen lesplaatsen bekend. Je kan dus nog niet inschrijven.
Ben je zeker da je

Geef aub. de datum van uitdiensttreding mee.