Aanmelden
Laden…

Even geduld...

BETPCSO0DLP220035-P-007 De website van Geogebra: werkbladen, klaslokaal, notitieblokken

Wil je weten hoe de website van Geogebra zinvol kan ingezet worden om leerlingen lesmateriaal en oefenmateriaal aan te bieden? 

Deze nascholing zal je zeker inspireren.

Doelstellingen:

Na deze sessie heeft de leraar meer zicht op hoe hij de laptop kan inzetten in de klaspraktijk. 

Meer bepaald bekijken we de mogelijkheden van Geogebra met het maken van werkbladen met lesmateriaal en oefeningen, het werken met het klaslokaal en het notitieblok.

Doelgroep:

Alle leraren wiskunde secundair onderwijs en pedagogische ict-coördinatoren.

Aanbieder: Katholiek Onderwijs Vlaanderen
Inhoud:

Naast de rekenmachines van Geogebra zijn er enkele heel interessante toepassingen van Geogebra online te vinden. Dat is het onderwerp van deze module:

  • maken van werkbladen met lesmateriaal en oefeningen voor de leerlingen; uitstekend geschikt om leerlingen zowel inhoudelijk uitleg te geven over lesinhoud, als om oefeningen klaar te zetten (dit kunnen ook opdrachten zijn die via een Geogebra-applet moeten afgewerkt worden)
  • maken van een les voor het klaslokaal van Geogebra: de werkbladen uit het vorige punt kunnen als les aangeboden worden; de leraar kan dan de vorderingen van de leerlingen volgen
  • werken met het notitieblok van Geogebra: een soort whiteboard waarmee de leraar uitleg kan geven, aan de hand van allerlei materiaal (teksten, filmpjes, Geogebra-applets, websites, oefeningen,…); kan gebruikt worden bij het online lesgeven, maar ook in de klas als een whiteboard

De voorbeelden worden eenvoudig gekozen zodat leraars uit alle graden deze sessie kunnen volgen.

 

Alle nascholingen zijn opgebouwd volgens het kader van DigCompEdu. Dit is een referentiekader ontwikkeld door de Europese Commissie.  DigCompEdu beschrijft 24 competenties, georganiseerd in 6 gebieden, waarover een leerkracht moet beschikken.  Volgende competenties komen aan bod tijdens deze nascholing: 

DOMEIN 1 : Professioneel engagement: reflectie op de eigen praktijk, professionalisering
DOMEIN 2 : Digitale leermiddelen: selecteren
DOMEIN 3 : Lesgeven en leren:lesgeven, begeleiden
DOMEIN 5 : Leerlingen ondersteunen: toegankelijkheid en inclusie, differentiatie en personalisatie, actieve betrokkenheid

Strategie en methode:

De sessies worden zowel in onze leslokalen aangeboden als online tijdens een webinar.

In de leslokalen zijn de sessies hands-on: elke deelnemer krijgt de nodige tijd om onder begeleiding de nieuwe technieken meteen aan te leren en in te oefenen.

Bij een webinar is er veel minder interactie en kan het begeleid inoefenen door de deelnemers nauwelijks gebeuren.

Een uitgebreide syllabus waarin alle nodige werkwijzen beschreven staan, zorgt er voor dat elke cursist ook nadien alles kan nakijken en verwerken.

Op het einde van de sessies kan elke deelnemer alle voorbeeldbestanden meenemen en (indien gewenst) in de eigen klas gebruiken. 

Bijkomende info:

Wil je steeds op de hoogte blijven van de laatste nieuwtjes, ga dan naar onze facebookpagina

Nascholing ICT of volg ons op Twitter @NascholingICT.

De modaliteiten van ICT voor deelname aan dit initiatief, kan je online nalezen.

Voorwaarde:
Voor dit initiatief kan je tot 3 dagen op voorhand inschrijven en tot 10 dagen op voorhand uitschrijven.
Bijdrage: 60,00 Euro
Lesgever: Decuypere Paul
Contact: Katholiek Onderwijs Vlaanderen
info nascholingsprojecten: +32 2 507 07 80 - nascholing@katholiekonderwijs.vlaanderen
Plaats en Data: Voor dit initiatief zijn nog geen lesplaatsen bekend. Je kan dus nog niet inschrijven.
Ben je zeker da je

Geef aub. de datum van uitdiensttreding mee.