Aanmelden
Laden…

Even geduld...

PBRMCBU0BLL220094-01 Lerend netwerk autisme in de kleuterklas

We vormen een netwerk rond de doelgroep kleuters met autisme. We vertrekken vanuit een thema. Na een korte insteek, bekijken we waar de SOOB liggen en op welke manier we hierop binnen onze werkingen antwoorden (kunnen )bieden. We willen door middel van reflectie, samen zoeken en praktijk delen de onderwijspraktijk op school versterken. Het netwerk vormt een plek waar deelnemers met vragen rond de onderwijspraktijk terecht kunnen bij collega’s en pedagogisch begeleiders. 

Doelstellingen:
 • Delen van achtergrond, materiaal en activiteiten vanuit gemeenschappelijke nood, thema of focus
 • Versterken van inzichten in het onderwijs aan de doelgroep
 • Vanuit gedetecteerde SOOB, formuleren en uitproberen van acties voor de eigen onderwijspraktijk. Hierover reflecteren en waar mogelijk bijsturen.
Doelgroep:
 • Kleuterleraren eventueel samen met doelgroepverantwoordelijke, ortho of (zorg-)coördinator of ondersteuner  
Aanbieder: Katholiek Onderwijs Vlaanderen
Inhoud:

Vanuit schooljaar 2021-2021 nemen we zeker autisme en communicatie mee als thema van de eerste bijeenkomst. Collega's van een regionaal lerend netwerk getuigen over hun uitwisseling rond dit thema.

Centraal staan de werking van de verschillende deelnemers:  Waar ben je sterk in en wat heb jij te bieden?  Wat leer ik van een collega ? Waar heb ik (nog) nood aan?

Strategie en methode:
 • Inhoudelijk verkennen van het thema
 • Bespreken van SOOB bij dit thema en de eigen professionaliserings-en ondersteuningsnoden
 • Uitwisselen van praktijkvoorbeelden: (werk-)materialen, werkingsprincipes, activiteiten, interacties…
 • Uitproberen in eigen praktijk
 • Reflectie 
Bijkomende info:

Op woensdag 10 mei onthaal vanaf 8.45 uur - Orangerie, 2de verdieping.

Je kan lid worden van een MSteams- deelplatform om veilig materialen te kunnen delen.

Vanaf het schooljaar 2022-2023 betaal je als schoolentiteit een bedrag van € 20,00 per netwerk als lidmaatschap voor een schooljaar. Voor dat bedrag kan je meerdere leden van een schoolteam laten participeren aan het netwerk ongeacht het aantal sessies. Je ontvangt als schoolentiteit dus slechts 1 factuur van € 20,00 bij de start van het lerend netwerk.

Dit bedrag is exclusief lunch.

Vragen hierover? Academie@katholiekonderwijs.vlaanderen

Sessies: 3 sessie(s)
Voorwaarde:

Wie inschrijft, engageert zich naar de groep en probeert ook telkens aanwezig te zijn. Wie door omstandigheden toch verhinderd is, verwittigt de contactpersoon van het netwerk.
Er wordt dan voor een kort verslag/ powerpoint gezorgd, zodat je de volgende keer terug kan aansluiten.


Voor dit initiatief kan je tot 1 dag op voorhand in- en uitschrijven.
Bijdrage: 20,00 Euro
Lesgever: Meire Annemarie
Van Schelvergem Els
Gastmans Jana
Contact: Katholiek Onderwijs Vlaanderen
info nascholingsprojecten: +32 2 507 07 80 - nascholing@katholiekonderwijs.vlaanderen
Plaats en Data:
Meerdere lesplaatsen
(Kaart)
 • Reeks 1: (7 vrije plaatsen)
  • maandag 10 oktober 2022
   Online sessie (kaart)
   van 13:30 tot 16:15
  • donderdag 2 februari 2023
   Online sessie (kaart)
   van 13:30 tot 16:15
  • woensdag 10 mei 2023
   Katholiek Onderwijs Vlaanderen Guimardstraat 1 1040 Brussel (kaart)
   van 09:15 tot 12:00
Inschrijvingen afgesloten? - mail naar nascholing@katholiekonderwijs.vlaanderen
(Kaart)
 • Reeks 2:
  Datum en Sessies nog niet gekend.
Ben je zeker da je

Geef aub. de datum van uitdiensttreding mee.