Aanmelden
Laden…

Even geduld...

PBRMLER0BLL220206-01 Aan de slag als startende zorgcoördinator

De coördinatie van alle zorg- en gelijke onderwijskanseninitiatieven, het ondersteunen van leraren, het begeleiden van leerlingen ... De opdracht van zorgcördinator is een uitdagende opdracht.

Ben je als startende zorgcoördinator op zoek naar overzicht over het geheel van jouw opdracht en praktische handvatten voor de dagelijkse werking, dan is dit nascholingsinitiatief iets voor jou.

Doelstellingen:
 • Kennis verwerven over basiskaders m.b.t. zorgbreed en kansenrijk onderwijs.
 • Inzicht krijgen in de rollen die je als zoco opneemt.
 • Kritisch reflecteren over eigen praktijkvoorbeelden.
 • Aanzetten tot het toepassen van de inzichten m.b.t. zorg en kansen in het schoolbeleid en de schoolpraktijk.
Doelgroep:

Startende zorgcoördinatoren in regio Limburg.

Aanbieder: Katholiek Onderwijs Vlaanderen
Inhoud:

Als zorgcoördinator zet je je elke dag in voor de uitbouw van een kwaliteitsvol zorg- en kansenbeleid op school. Een heel uitdagende opdracht.

In dit lerend netwerk staan we stil bij:

 • jouw leer- en ondersteuningsvragen
 • functieomschrijving van de zorgcoördinator
 • visie op zorg- en kansenbeleid
 • basiskaders: ZILL, continuüm van zorg, handelingsgericht werken, redelijke aanpassingen ...
 • ...
Strategie en methode:

Afwisseling tussen verschillende werkvormen:

 • plenaire duiding
 • individuele verwerking
 • reflectiemomenten
 • ervaringsuitwisseling
Bijkomende info:

Vanaf het schooljaar 2022-2023 betaal je als schoolentiteit een bedrag van € 20,00 per netwerk als lidmaatschap voor een schooljaar. Voor dat bedrag kan je meerdere leden van een schoolteam laten participeren aan het netwerk ongeacht het aantal sessies. Je ontvangt als schoolentiteit dus slechts 1 factuur van € 20,00 bij de start van het lerend netwerk.

Dit bedrag is exclusief lunch.

Op donderdag 22 september en maandag 5 december kan je eventueel een lunch bestellen (10 euro).

Vragen hierover? Academie@katholiekonderwijs.vlaanderen

Sessies: 6 sessie(s)
Voorwaarde:
 • Op de hoogte zijn van het zorg- en kansenbeleid van de school /scholengemeenschap.
 • Je engageert je om maximaal deel te nemen aan het volledige traject.

Voor dit initiatief kan je tot 4 dagen op voorhand in- en uitschrijven.
Bijdrage: 20,00 Euro
Lesgever: Simons Ilse
Verboven Katleen
Contact: Katholiek Onderwijs Vlaanderen
info nascholingsprojecten: +32 2 507 07 80 - nascholing@katholiekonderwijs.vlaanderen
Plaats en Data:
DOd Hasselt (Inschrijven afgesloten)
Tulpinstraat 75
3500 Hasselt (Kaart)
 • Reeks 1: (Inschrijven afgesloten)
  • donderdag 22 september 2022 van 09:00 tot 15:30
  • maandag 24 oktober 2022 van 13:30 tot 16:00
  • maandag 5 december 2022 van 09:00 tot 15:30
  • woensdag 8 februari 2023 van 09:00 tot 12:00
  • dinsdag 21 maart 2023 van 13:30 tot 16:00
  • maandag 8 mei 2023 van 13:30 tot 16:00
Inschrijvingen afgesloten? - mail naar nascholing@katholiekonderwijs.vlaanderen
(Kaart)
 • Reeks 2:
  Datum en Sessies nog niet gekend.
Ben je zeker da je

Geef aub. de datum van uitdiensttreding mee.