Aanmelden
Laden…

Even geduld...

PBRMLER0BLL220206-02 Lerend netwerk: Aan de slag als startende zorgcoördinator (vervolg schooljaar 2021-2022)

De coördinatie van alle zorg- en gelijke onderwijskanseninitiatieven, het ondersteunen van leraren, het begeleiden van leerlingen ... De opdracht van zorgcoördinator is een uitdagende opdracht.

Tijdens dit initiatief gaan we verder aan de slag met de groep startende zc die vorig jaar de opleiding gestart zijn.

Doelstellingen:
 • Kennis verwerven over basiskaders m.b.t. zorgbreed en kansenrijk onderwijs.
 • Inzicht krijgen in de rollen die je als zoco opneemt.
 • Kritisch reflecteren over eigen praktijkvoorbeelden.
 • Aanzetten tot het toepassen van de inzichten m.b.t. zorg en kansen in het schoolbeleid en de schoolpraktijk.
Doelgroep:

Enkel de reeds ingeschrevenen startende zorgcoördinatoren van vorig schooljaar (2021-2022).

Aanbieder: Katholiek Onderwijs Vlaanderen
Inhoud:

Als zorgcoördinator zet je je elke dag in voor de uitbouw van een kwaliteitsvol zorg- en kansenbeleid op school. Een heel uitdagende opdracht.

In dit lerend netwerk staan we stil bij:

 • jouw leer- en ondersteuningsvragen
 • functieomschrijving van de zorgcoördinator
 • visie op zorg- en kansenbeleid
 • basiskaders: ZILL, continuüm van zorg, handelingsgericht werken, redelijke aanpassingen ...
 • ...
Strategie en methode:

Afwisseling tussen verschillende werkvormen:

 • plenaire duiding
 • individuele verwerking
 • reflectiemomenten
 • ervaringsuitwisseling
Bijkomende info:

Vanaf het schooljaar 2022-2023 betaal je als schoolentiteit een bedrag van € 20,00 per netwerk als lidmaatschap voor een schooljaar. Voor dat bedrag kan je meerdere leden van een schoolteam laten participeren aan het netwerk ongeacht het aantal sessies. Je ontvangt als schoolentiteit dus slechts 1 factuur van € 20,00 bij de start van het lerend netwerk.

Dit bedrag is exclusief lunch.

Vragen hierover? Academie@katholiekonderwijs.vlaanderen

Sessies: 3 sessie(s)
Voorwaarde:

Op de hoogte zijn van het zorg- en kansenbeleid van de school /scholengemeenschap.
Je engageert je om maximaal deel te nemen aan het volledige traject.


Voor dit initiatief kan je tot en met vrijdag 23 september 2022 in- en uitschrijven.
Bijdrage: 20,00 Euro
Lesgever: Simons Ilse
Verboven Katleen
Contact: Katholiek Onderwijs Vlaanderen
info nascholingsprojecten: +32 2 507 07 80 - nascholing@katholiekonderwijs.vlaanderen
Plaats en Data:
DOd Hasselt (Inschrijven afgesloten)
Tulpinstraat 75
3500 Hasselt (Kaart)
 • Reeks 1: (Voorbij)
  • dinsdag 27 september 2022 van 09:00 tot 15:30
  • donderdag 10 november 2022 van 09:00 tot 15:30
  • donderdag 1 december 2022 van 09:00 tot 15:30
Ben je zeker da je

Geef aub. de datum van uitdiensttreding mee.