Aanmelden
Laden…

Even geduld...

PBRMCBA0DLP220269-01 Lerend netwerk: ik heb een meertalige leerling in mijn klas/mijn school

Tijdens dit lerend netwerk leer je hoe een meertalige ontwikkeling verloopt. Wat kan je verwachten bij kinderen die thuis een andere taal spreken dan Nederlands? Wanneer is die meertalige ontwikkeling problematisch?
Hoe kunnen we meertalige leerlingen zo goed mogelijk begeleiden in een reguliere klas?

Doelstellingen:
 • Je krijgt inzicht in het verloop van de taalontwikkeling van de meertalige leerling.
 • Je ontwikkelt vaardigheden om deze leerlingen zo goed mogelijk te begeleiden in de klas en op school.
 • Je deelt je ervaringen met collega's.
Doelgroep:
 • Leraren kleuteronderwijs
 • Leraren lager onderwijs
 • Ondersteuners
 • Zorgleraren
 • Zorgcoördinatoren
Aanbieder: Katholiek Onderwijs Vlaanderen
Inhoud:

Het verloop van een meertalige ontwikkeling en de AN-leerlijnen in ZILL vormen de basis van dit lerend netwerk. We gaan van hieruit op zoek naar praktische handvatten om meertalige leerlingen in een reguliere klas op te vangen. We laten ons door elkaars expertise inspireren.

Strategie en methode:

Lerend netwerk. Afwisseling input en uitwisseling ervaringen.
We gaan in op de vragen van de deelnemers.

Bijkomende info:

Vanaf het schooljaar 2022-2023 betaal je als schoolentiteit een bedrag van € 20,00 per netwerk als lidmaatschap voor een schooljaar. Voor dat bedrag kan je meerdere leden van een schoolteam laten participeren aan het netwerk ongeacht het aantal sessies. Je ontvangt als schoolentiteit dus slechts 1 factuur van € 20,00 bij de start van het lerend netwerk.

Dit bedrag is exclusief lunch.

Vragen hierover? Academie@katholiekonderwijs.vlaanderen

Sessies: 2 sessie(s)
Voorwaarde:
Je bent aan de slag met meertalige leerlingen in je klas/op je school.

Voor dit initiatief kan je tot 4 dagen op voorhand in- en uitschrijven.
Bijdrage: 20,00 Euro
Lesgever: Decoutere Ann-Sofie
Contact: Katholiek Onderwijs Vlaanderen
info nascholingsprojecten: +32 2 507 07 80 - nascholing@katholiekonderwijs.vlaanderen
Plaats en Data:
Centrum d'Abdij (Inschrijven afgesloten)
Baron Ruzettelaan 435
8310 Assebroek (Kaart)
 • Reeks 1: (Inschrijven afgesloten)
  • dinsdag 29 november 2022 van 09:00 tot 12:00
  • dinsdag 13 december 2022 van 09:00 tot 12:00
Wachtlijst - Volzet? Schrijf je hier in!
(Kaart)
 • Reeks 2:
  Datum en Sessies nog niet gekend.
Ben je zeker da je

Geef aub. de datum van uitdiensttreding mee.