Aanmelden
Laden…

Even geduld...

BETXACA0PRJ220091-06 Het Forum - Kritisch denken en dialoog in de klas

Leerlingen kritisch leren denken, is dat niet één van de centrale doelen voor het onderwijs?  Kritisch denken laat leerlingen inspelen op complexe problemen en leert hen omgaan met vragen zonder pasklare antwoorden. Dialoog is een waardevol instrument om het kritisch denken te stimuleren. Maar hoe zet je in op kritisch denken in het basis of secundair onderwijs? Hoe stimuleer je dialoog om het denken op te wekken? Hoe kan je werken aan een vakoverschrijdende aanpak  rond kritisch denken? Tijdens deze deze online workshop ervaar je hoe het kritisch denken van kinderen en jongeren te stimuleren, krijg je concrete voorbeelden om ermee aan de slag te gaan en ontdek je ook hoe op schoolniveau in te zetten op kritisch denken en dialoog bij leerlingen.

Doelstellingen:
 • De verschillende domeinen van kritisch denken onderscheiden
 • Met eenvoudige dialogische oefeningen het kritisch denken van jongeren in basis en secundair onderwijs stimuleren
 • Het verschil tussen een dialoog en debat toelichten
 • Inschatten welk soort vragen een kritische reflectie bij jongeren opwekken
 • Op basis van concrete voorbeelden vertellen wat kritisch denken betekent in het wetenschaps- en geschiedenisonderwijs
 • De meerwaarde van dialoog en filosofische leeractiviteiten beargumenteren
 • Het begrip kritisch denken op school kritisch benaderen
Doelgroep:
 • Leerkrachten basis en secundair onderwijs op zoek naar een kader en concretee voorbeelden rond kritisch denken in de klaspraktijk
 • Directeurs die het beleid rond kritisch denken en dialoog in de school willen uitbouwen
Aanbieder: Katholiek Onderwijs Vlaanderen
Inhoud:

Als we één iets moeten aanleren op school dan is het wel kritisch denken. Daar zijn veel leerkrachten het over eens. Maar wat is kritisch denken precies ? Met welke concrete activiteiten kan je het kritisch denken van jongeren stimuleren ? Wat is het effect van een onderwijsaanpak gericht op het kritisch denken van jongeren ? Welke dialoogtechnieken ondersteunen de leerkracht om leerlingen kritisch met elkaar in gesprek te laten gaan ? En hoe zorg je ervoor dat een kritische dialoog tussen leerlingen leidt tot wederzijds begrip, ook tussen leerlingen met erg verschillende wereldbeelden.

In deze online workshop reiken we een kader aan rond kritisch denken. We reiken oefeningen en leermateriaal aan om het denken van jongeren te stimuleren in erg verschillende contexten, gaande van wetenschapsonderwijs en duurzaamheidseducatie tot geschiedenisonderwijs en mediawijsheid. Dit omvat dialoog- en reflectie-oefeningen zoals het gebruik van grote vragen, casussen en classificatie-opdrachten.

Strategie en methode:

De workshop biedt

 • een uiteenzetting en kader rond kritisch denken
 • oefeningen gericht op het stimuleren van kritisch denken
 • oefeningen gericht op het faciliteren van dialoog om kritisch denken op te wekken

We werken op zoom zowel met een plenaire ruimte als met break-out rooms om theorie en praktijk af te wisselen.

Bijkomende info:

Jelle De Schrijver is bioloog en filosoof. Hij coördineert onderzoekskern ExploRatio aan Odisee en is docent vakdidactiek wijsbegeerte en geschiedenis aan Universiteit  Antwerpen. Hij onderzoekt hoe het kritisch denken bij jongeren te stimuleren. Dit mondt uit in de ontwikkeling van verschillende onderwijsmethodieken gericht op dialoog en kritisch denken. Dit laat toe in te spelen op de reflectievaardigheden van jongeren op het vlak van burgerschap, duurzaamheid, controversiële thema’s, nepnieuws of wetenschap. (www.exploratio.be)

Sessies: 1 sessie(s)
Voorwaarde:

Kan je niet digitaal aansluiten? Geen probleem. We nemen de sessie op en als ingeschreven deelnemer kan je de opname bekijken tot het einde van de week.


Voor dit initiatief kan je tot en met maandag 13 maart 2023 in- en uitschrijven.
Bijdrage: 60,00 Euro
Lesgever: De Schrijver Jelle
Contact: Katholiek Onderwijs Vlaanderen
info nascholingsprojecten: +32 2 507 07 80 - nascholing@katholiekonderwijs.vlaanderen
Plaats en Data:
Online sessie
(Kaart)
 • Reeks 1:
  • dinsdag 14 maart 2023 van 13:00 tot 15:30
Ben je zeker da je

Geef aub. de datum van uitdiensttreding mee.