Aanmelden
Laden…

Even geduld...

PBRMCSO0DLP220291-01 Wiskunde - basisgeletterdheid - betekenisvolle contexten

Tijdens dit initiatief wordt je geïnformeerd over de koppeling tussen de doelen basisgeletterdheid wiskunde met de aanverwante leerplandoelen uit de vernieuwde leerplannen wiskunde eerste graad a- en b-stroom. Deze leerplannen zijn licht aangepast en enkele doelen hebben een nieuwe nummering.
We lichten een stand van zaken toe die we vaststellen bij de werking rond basisgeletterdheid in de scholen. We stellen vast dat een toepassing in een betekenisvolle context niet voor iedere vakgroep evident en duidelijk is en zetten daarom in op concrete voorbeelden van een betekenisvolle context bij de doelen basisgeletterdheid wiskunde.

Doelstellingen:
  • Je verdiept je kennis over de doelen basisgeletterdheid wiskunde i.f.v. de aangepaste leerplannen eerste graad A- en B-stroom.
  • Je krijgt een groter inzicht in de functie en invulling van een betekenisvolle context bij de doelen basisgeletterdheid.
  • Je krijgt concrete antwoorden op vragen i.v.m. basisgeletterdheid wiskunde.
Doelgroep:
  • Leraren wiskunde eerste graad a- en b-stroom
Aanbieder: Katholiek Onderwijs Vlaanderen
Inhoud:

In deze online professionalisering bespreken we bondig de doelen basisgeletterdheid en maken de link naar de nieuwe nummering van de aanverwante leerplandoelen uit de gewijzigde leerplannen eerste graad a- en b-stroom.  We maken met talrijke concrete voorbeelden duidelijk hoe de doelen basisgeletterdheid aangeleerd en geëvalueerd kunnen worden in een betekenisvolle context. Er is voldoende ruimte voor vraagstelling op het einde van deze webinar.

Strategie en methode:

Online informatiesessie. 
Ondersteunende PowerPoint en een aangepast document met de koppelingen naar de verwante doelen worden na de sessie gedeeld met de deelnemers.

Sessies: 1 sessie(s)
Voorwaarde:
Voor dit initiatief kan je tot en met woensdag 9 november 2022 in- en uitschrijven.
Bijdrage: 0,00 Euro
Lesgever: Brebels Nico
Contact: Katholiek Onderwijs Vlaanderen
info nascholingsprojecten: +32 2 507 07 80 - nascholing@katholiekonderwijs.vlaanderen
Plaats en Data:
Online sessie (Inschrijven afgesloten)
(Kaart)
  • Reeks 1: (Voorbij)
    • donderdag 10 november 2022 van 19:00 tot 20:00
Ben je zeker da je

Geef aub. de datum van uitdiensttreding mee.