Aanmelden
Laden…

Even geduld...

BETXACA0PRJ220091-05 Het Forum - Rouwende medewerkers kwaliteitsvol ondersteunen in functie van duurzame tewerkstelling

Rouwende werknemers benaderen en ondersteunen bij hun terugkeer op het werk; hoe doe je dat nu best? Als leidinggevende of als collega is dit verre van evident en vaak is er schroom of onzekerheid over hoe met elkaar (en al dan niet in het team) hierover te communiceren. Hoe kan je een medewerker als volwaardige professional blijven benaderen en rekening houden met de impact van diens rouw op zijn/haar functioneren?

Doelstellingen:
  • Mythes en foute aannames mbt rouw en rouwende werknemers herkennen
  • De impact van de hedendaagse visie op rouw omzetten naar werkcontext, hun rouwende werknemer en mogelijks diens collega’s
  • Meer kwaliteitsvolle heropstartgesprekken aangaan met rouwende werknemers
Doelgroep:

Professionals met een mandaat binnen de organisatie om rouwende werknemers te ondersteunen/beleid hieromtrent uit te werken: HR-medewerkers, leidinggevenden, teamverantwoordelijken, preventiemedewerkers, medewerkers bedrijfsgeneeskundige diensten, managers, directie…

Aanbieder: Katholiek Onderwijs Vlaanderen
Inhoud:

Basisinfo over hedendaagse integratieve visie op rouw, over hoe mensen rouwen en welke impact dit kan hebben op werk en tewerkstelling.

Resultaten van (kleinschalig) onderzoek mbt ondersteuning van rouwende werknemers, noden en behoeften van professionals/leidinggevenden en van rouwende werknemers zelf. 

Tips en tricks voor het voeren van kwaliteitsvolle (heropstart)gesprekken met een rouwende werknemer waarin persoonlijke, ondersteunende én ook bedrijfsgerichte, taakgerichte aspecten aan bod komen.

Strategie en methode:
  • Reflectie en inbreng over eigen visie op rouw en werk
  • Werken met stellingen en hierover in gesprek gaan met elkaar
  • Video en geluidsfragmenten bekijken/beluisteren
Bijkomende info:

Saskia Saelens is bachelor sociaal werk, docent en onderzoeksmedewerker in de Arteveldehogeschool Bachelor Sociaal Werk en lesgever in en coördinator van het postgraduaat Rouw- en Verliesconsulent. Vanuit Arteveldehogeschool deed ze onderzoek over en ‘ondersteuning van rouwende werknemers ifv duurzame tewerkstelling’. Als freelancer coacht ze verkeersslachtoffers en nabestaanden bij ‘vzw Rondpunt’ en ze is praatgroep-begeleider bij ouders van verongelukte kinderen (OVK). Ze heeft tevens een eigen praktijk als rouw- en verliesbegeleider in de buurt van Gent.

Sessies: 1 sessie(s)
Voorwaarde:

Kan je niet digitaal aansluiten? Geen probleem. We nemen de sessie op en als ingeschreven deelnemer kan je de opname bekijken tot het einde van de week.


Voor dit initiatief kan je tot en met maandag 13 februari 2023 in- en uitschrijven.
Bijdrage: 60,00 Euro
Lesgever: Saelens Saskia
Contact: Katholiek Onderwijs Vlaanderen
info nascholingsprojecten: +32 2 507 07 80 - nascholing@katholiekonderwijs.vlaanderen
Plaats en Data:
Online sessie
(Kaart)
  • Reeks 1:
    • dinsdag 14 februari 2023 van 13:30 tot 16:30
Ben je zeker da je

Geef aub. de datum van uitdiensttreding mee.