Aanmelden
Laden…

Even geduld...

BETPCSO0DLP220344 Week van de leraar lichamelijke opvoeding

Met zorg kozen we een aanbod van nascholingen voor jullie uit. Maak als de bliksem je keuze, verrijk jezelf en niet het minst… je leerlingen.

Doelstellingen:
  • Ontmoetingskansen creëren voor leerkrachten lichamelijke opvoeding 
  • Leerkrachten lichamelijke opvoeding inspireren bij het realiseren van de leerplandoelen via rijke en diverse werkwinkels
  • Leerkrachten lichamelijke opvoeding inzicht bieden in de didactische en pedagogische principes 
Doelgroep:
  • leraren lichamelijke opvoeding secundair onderwijs
Aanbieder: Katholiek Onderwijs Vlaanderen
Inhoud:

Ben jij die gedreven leraar LO, altijd bereid om wat bij te leren? Tijdens de kerstexamens vinden de nascholingen voor leraren LO plaats, telkens in de namiddag. Van harte welkom! Maak hier je keuze uit het aanbod van workshops.

1. EHBO in het leerplan LO van de tweede graad - Jana Van Opstal - 12/12 - Sport Vlaanderen Herentals

Met behulp van een PowerPoint die wordt ondersteund met filmpjes van het Rode Kruis, leer je de technieken voor eerst hulp bij verdrinking, verstikking, hart- en ademhalingsstilstand in. Nadien krijg je een praktisch voorstel om leerlingen dit in een gesimuleerde leeromgeving aan te leren.

Ook de technieken voor eerste hulp bij ongevallen (verstuiking, bloedneus, wonde en brandwonde) die leerlingen in de eerste graad leerden, zullen kort en theoretisch worden herhaald. Dit om de drempelvrees tot actief handelen in reële situaties te verlagen en in functie van een leerlijn naar de derde graad.

2. Ondersteunende rollen: hoe ga ik daar praktisch mee aan de slag? - Veerle Permentier - 12/12 - Sport Vlaanderen Herentals

Ondersteunende rollen kunnen helpen bij het realiseren van de persoonsdoelen in de lessen lichamelijke opvoeding. Tijdens deze nascholing krijg je een theoretisch kader aangeboden om met de rollen aan de slag te gaan tijdens je lessen. Nadien volgt een praktisch gedeelte waarin de implementatie van verschillende rollen in een lessenreeks handbal wordt gedemonstreerd.

Na een theoretische introductie gaan we aan de slag in de sporthal. We oefenen hoe je ondersteunende rollen in een les handbal kan implementeren.

3. Evalueren en rapporteren zonder punten - Lies Willemsen en Marnix Thiels - 13/12 - Sport Vlaanderen Herentals

Een vak als LO evalueren met punten, niet altijd gemakkelijk …! Hoe neem je de kwaliteiten en beperkingen van een leerling mee in een adequate en eerlijke evaluatie? Hoe kun je aan je leerling duidelijk maken waar zijn sterktes liggen en hoe hij kan werken aan dingen die moeilijker lopen? Hoe bepaal je de beginsituatie van je leerling? Een punt ‘zegt’ zo weinig… Een evaluatie op basis van leerplandoelen kan hier een antwoord op geven.

Twee leraren beschrijven hoe ze in hun school evalueren zonder punten. Hun getuigenis kan je inspireren om een nieuw evaluatiesysteem in jouw school uit te werken.

4. Creatieve, laagdrempelige en efficiënte dansvormen in het onderwijs - Raf Van Puymbroeck - 13/12 - Sport Vlaanderen Herentals

In deze sessie zien we een hapklare danscombinatie en enkele frisse vernieuwende concepten om dans in het onderwijs aan te pakken. Eigentijds en behapbaar gegeven.

We benaderen dans in het onderwijs met hapklare dansvormen en concepten waar de leerkracht mee aan de slag kan. Er worden differentiaties gegeven, mogelijkheden om zelf mee aan de slag te gaan, muziek en bewegingen worden meegegeven zodat iedereen, op welk niveau ook, hiermee verder kan.

5. Relaties in LO: Hoe kan je als LO-leraar je goede relatie met je leerlingen nog meer in de verf zetten en iedereen er de vruchten van laten plukken? - Geert Verreth en Gunter Marissen - 13/12 - Sport Vlaanderen Herentals

Sta je er wel eens bij stil dat je als leraar LO echt een rijke connectie hebt met je leerlingen? Leerlingen helpen groeien op een authentieke manier, vertrekkend vanuit hun sportplezier, geeft zoveel arbeidsvreugde. Kunnen we ook anderen hiermee aansteken? 

Als leerkracht LO hebben we de kans om onze leerlingen op het sportveld te observeren i.p.v. op een stoel. Heel vaak gaan de maskers af tijdens het sporten en komt hun authenticiteit boven drijven. Het is echt verrijkend om je leerlingen systematisch te helpen bij de reflectie over hun sportplezier alsook bij het respecteren van de grenzen. Dit veilige klimaat (het gaat in LO al lang niet meer alleen over « kunnen ») zorgt ervoor dat ze zich door jou begrepen voelen en dat ze wél leerbereid zijn omdat ze inzicht krijgen in hun eigen motivatie. LO is immers hét vak bij uitstek om je grenzen te leren verleggen.

Voelen leerlingen dat ze zichzelf mogen zijn in jouw lessen? Hoe kan je dit systematisch uitlokken?

Misschien zie je zelfs opportuniteiten om deze inzichten op school te delen.

6. Crossfit tijdens de les LO - Hendrik Braspenning - 14/12 - Sint-Eduardus Merksem

Een lessenreeks Crossfit (crosstraining): een leuk alternatief voor de traditionele kracht- en uithoudingslessen.

Het kan soms een uitdaging zijn om leerlingen tijdens de les LO (en daarbuiten) te motiveren om voldoende te bewegen. De traditionele uithoudingslopen, krachtcircuits, … slaan vaak onvoldoende aan en geven weinig mogelijkheden tot variatie en differentiatie.

Crossfit (crosstraining) is een alternatieve werkvorm die ook in de les LO kan gebruikt worden. Je kan dit zowel in afzonderlijke lessen als in een volledige lessenreeks toepassen.
De basisprincipes van crossfit zijn gebaseerd op functionele bewegingen, die met  veel variatie en een hoge intensiteit uitgevoerd worden.

7. Burner Games - Kleine spelen met een grote funfactor - Dennis Witsiers - 14/12 - Sport Vlaanderen Herentals

Burner Games zijn actieve, intensieve, actuele, leuke spelletjes, die uitermate geschikt zijn om te spelen met uw leerlingen. De grote kracht van deze spellen is dat ze erg intensief zijn voor iedereen, omdat elke leerling zijn eigen rol kan pakken en iedereen mee blijft spelen.

Tijdens de les LO moet er aandacht zijn voor motorische ontwikkeling van leerlingen. Dat kan op veel verschillende manieren. Maar daarnaast dient er ook zeker ruimte te zijn voor sociale ontwikkelingen en speciale aandacht voor plezier in bewegen. Burner Games zijn onderverdeeld in allerlei communicatie- en kennismakingsspelletjes, veel verschillende warming up spelletjes en intensieve spelen. Wij gaan tijdens deze workshop in elk geval veel diverse Burner spellen spelen en gegarandeerd veel plezier beleven! Beoordeelt u zelf!

8. Creatief met skateboards tijdens de lessen lichamelijke opvoeding - Vincent Das - 15/12 - Don Bosco Hoboken

Vergroot de motorische vaardigheden en het bewegingsplezier door integratie van skateboards tijdens de lessen lichamelijk opvoeding. Toegankelijk voor iedereen met of zonder voorkennis, met de nadruk op spelvormen, creativiteit, bewegingsplezier.

Skateboards zijn een laagdrempelige en speelse uitnodiging om leerlingen in beweging te brengen. Vertrekkende vanuit de leefwereld van de leerlingen en ieder vanuit zijn eigen niveau, gaan we op zoek naar hoe we skateboards kunnen integreren om de motorische vaardigheden verder te ontwikkelen. We kijken eerst naar de basis van het skaten en hoe we leerlingen zonder voorkennis kunnen begeleiden om hun eerste stapjes te zetten. Daarna worden verschillende spelvormen aangereikt waarbij het skateboard op een creatieve manier gebruikt wordt om bewegingsplezier, spelplezier en nieuwsgierigheid tijdens de lessen LO te cultiveren. We willen de deelnemers inspireren om op een speelse en verfrissende manier aan de slag te gaan om zo samen met hun leerlingen te blijven ontdekken en motiveren om in beweging te blijven.
TIP : je kan voor je lessen steeds skateboards voor een democratische prijs ontlenen bij de uitleendienst van Antwerpen.

9. Dans op maat (clipdance) - Marit & Jorien Torfs - 15/12 - Sint-Eduardus Merksem

Heb je zin om te dansen, maar zelf weinig inspiratie of ervaring, dan is deze sessie een aanrader! 

Deze nieuwe sessie clipdance is speciaal op maat gemaakt en voor iedereen toegankelijk. 

Om tegemoet te komen aan de heterogeniteit van onze klasgroepen, gaan we creatief om met didactische werkvormen en verschillende stukken choreografie. We stemmen leerdoel, leerinhouden en evaluatie op elkaar af om de leerwinst te vergroten. We voorzien 2 kant-en-klare dansen die je kan gebruiken als opwarming van je lessenreeks of als einddoel in een toonmoment. 

Meebrengen: Basketbal meebrengen aub.

10. Zelfverdediging voor meisjes - Mancel Bertrand - 16/12 - Sint-Eduardus Merksem

Meisjes en vrouwen zijn helaas vaak slachtoffer van ongewenste aanvallen.  Hoe daar adequaat op gereageerd kan worden bekijken we in deze bijscholing.

Wanneer iemand wordt vastgenomen of wordt tegengehouden  (op de grond) bestaan er eenvoudige technieken om zich los te maken of om de aanvaller te overmeesteren.  De geziene technieken komen voornamelijk uit de Ju-Jitsu.  Enkel technieken die vrij eenvoudig en gemakkelijk toepasbaar zijn worden hier gezien. Ze liggen dicht bij de leefwerlerd van vele jongeren.

11. Ultimate Frisbee: hoe kan je persoonsdoelen integreren in een lessenreeks UF? - Maarten Trappers - 16/12 - Sint-Eduardus Merksem

Ultimate Frisbee is een wedstrijdspel zonder scheidsrechter. Competitief spel wordt aangemoedigd maar niet ten koste van het respect voor de tegenstander, de spelregels of de spelvreugde.  

Interactieve sessie: deelnemers nemen actief deel aan de sessie.

Bijkomende info:

Wanneer gaat dit door?

Van 12 tem 16 december van 13:30 - 16.00 uur. Per workshop staat de juiste datum vermeld!

Waar gaat dit door?

Er zijn 3 verschillende locaties. Bij elke workshop staat de lesplaats uitdrukkelijk vermeld!

  • Sport Vlaanderen Herentals, Vorselaarsebaan 60, 2200 Herentals
  • Don Bosco, Salesianenlaan 1, 2660 Hoboken
  • Sint-Eduardus, Broeder Frederikstraat 3, 2170 Merksem

Hoe inschrijven?

Je klikt op inschrijven en hierbij kan je kiezen welke workshop(s) je waar en wanneer wilt volgen. De prijs wordt berekend à rato het aantal workshops (€ 60,00/workshop)

Prijs?

€ 60,00/PP/workshop

Er is geen cafetaria of drankgelegenheid. Je brengt dus best iets mee om te drinken. 

Voor de nascholingen die in Sint-Eduardus Merksem plaatsvinden: Momenteel zijn er werkzaamheden in Sint-Eduardus waardoor in december mogelijks de verwarming niet zal werken in de sporthal. Ook zullen de kleedkamers mogelijks niet verwarmd zijn en is er geen warm water. Je voorziet je best op deze omstandigheden. Alvast onze excuses.

Sessies: 1 sessie(s)
Voorwaarde:
Voor dit initiatief kan je tot en met vrijdag 2 december 2022 in- en uitschrijven.
Bijdrage: 0,00 Euro
Lesgever: meerdere lesgevers .
Contact: Katholiek Onderwijs Vlaanderen
info nascholingsprojecten: +32 2 507 07 80 - nascholing@katholiekonderwijs.vlaanderen
Plaats en Data:
Meerdere lesplaatsen - zie verdere info voor juiste datum en locatie (Inschrijven afgesloten)
(Kaart)
  • Reeks 1: (Inschrijven afgesloten)
    • maandag 12 december 2022 van 13:30 tot 16:00
Ben je zeker da je

Geef aub. de datum van uitdiensttreding mee.