Aanmelden




Laden…

Even geduld...

BETPBES0INF220019-09 Infrastructuur: mechanische ventilatiesystemen in schoolgebouwen

Tijdens dit initiatief krijg je meer inzicht in de essentie van mechanische ventilatie in schoolgebouwen . Hoe men vandaag het "comfort van het binnenklimaat" voor de gebruiker bepaalt en wat de gevolgen zijn van een onaangepast binnenklimaat. Je komt te weten wat de te behalen resultaten zijn voor schoolgebouwen hoe je dit totale comfort kan bereiken. Tot slot leer je hoe je dit comfort kan controleren en zo nodig bijsturen. 

Doelstellingen:
 • Je krijgt een dieper inzicht in wat ventilatie omvat met aandacht voor de luchtdebieten, akoestiek, verschil in landelijke of stedelijke omgeving, CO2-concentratie en regelgeving.
 • Welke types ventilatiesystemen er bestaan en wat de voor en nadelen zijn per systeem.
 • Welke investering dit vraagt en tot slot wat het onderhoud en het energieverbruik inhoudt van dergelijke systemen in schoolgebouwen. 
Doelgroep:
 • Bestuurders
 • Directeurs
 • Gebouwbeheerders
 • TAC'ers
 • Preventieadviseurs
Aanbieder: Katholiek Onderwijs Vlaanderen
Inhoud:
 1. Ventilatie: wat is dat? Verschil tussen ventilatie en luchtbehandeling - Verschil in luchtdebieten - Waarom en hoe ventileren in klaslokalen - Akoestiek - Welke zijn de te behalen luchthoeveelheden - Codex Welzijn op het werk - Waarom 40m³/h.pers - Invloed stedelijke en landelijke omgeving - CO2-concentratie en prestatie - Regelgeving
 2. Types ventilatiesystemen: welke types zijn er - Voordelen en nadelen - Types warmterecuperatie - Luchtfilters vs ventilatie - Regelgeving
 3. Investering: kosten en wat met individuele (klas)units?
 4. Onderhoud/Exploitatie: consequentie van niet/slecht onderhoud
 5. Energieverbruik: ventilatorenergie - Belang van een goede sturing/tijdsregeling - Vraagsturing - Naverwarming en koeling
 6. Vraag en antwoord + conclusie
Strategie en methode:

Deze digitale vorming is hoofdzakelijk informatief maar laat ruimte voor vragen en antwoorden aan elk van de vijf gastsprekers op het einde van de sessie. 

Sessies: 1 sessie(s)
Voorwaarde:

Deze vorming vereist geen specifieke technische kennis van de deelnemers en richt zich daardoor op een breed publiek. 


Voor dit initiatief kan je tot en met zaterdag 19 november 2022 inschrijven en tot en met dinsdag 15 november 2022 uitschrijven.
Bijdrage: 30,00 Euro
Lesgever: Mampaey Joris
Van den Broeck David
Poncelet Etienne
Vlaminck Filip
Matthys Veronique
Pennewaert Bart
Laverge Jelle
Contact: Katholiek Onderwijs Vlaanderen
info nascholingsprojecten: +32 2 507 07 80 - nascholing@katholiekonderwijs.vlaanderen
Plaats en Data:
Online sessie (Inschrijven afgesloten)
(Kaart)
 • Reeks 1: (Voorbij)
  • dinsdag 22 november 2022 van 15:00 tot 17:00
Ben je zeker da je

Geef aub. de datum van uitdiensttreding mee.