Aanmelden
Laden…

Even geduld...

BETPCBA0DLP220393-01 Dag van de kleuter

Je kan er niet vroeg genoeg mee beginnen… kinderen warm maken voor schriftelijke taal, verhalen en prentenboeken. Al zeer jong ontdekken kinderen in hun omgeving taal. Kleuters zetten hun eerste stappen in de wereld van schriftelijke communicatie.
Hoe spelen wij als leerkracht in op de spontane interesse voor geschreven taal?
Hoe zorgen we ervoor dat de kinderen plezier beleven aan taal en gemotiveerd worden om in prentenboeken te gaan kijken?
Het modelgedrag van de leerkracht doet ertoe!

Doelstellingen:

Je krijgt inzicht in

  • Een rijke geletterde omgeving.
  • Hoe je het klankbewustzijn kan stimuleren.
  • Wat het belang is van begrijpend luisteren.
  • Op welke manieren je een prentenboek kan vertellen.
Doelgroep:

Kleuterteams

Aanbieder: Katholiek Onderwijs Vlaanderen
Inhoud:

Op de dag van de kleuter komen drie gepassioneerde sprekers langs om ons onder te dompelen in een rijk taalaanbod: Marlies Algoet, Annelies Stiers en Katelijne Billet.
Je doorloopt drie werkwinkels in een doorschuifsysteem. Door deze werkwijze hoef je niets te missen en vertrek je terug naar school met een rugzak vol ideeën om een rijke geletterde omgeving te creëren.

• Actieve letterkennis en klankbewustzijn als voorbereiding op technisch lezen.

Wil je meer weten over hoe je met klanken en letters aan de slag kunt van de eerste tot en met de derde kleuterklas? We verkennen met een kookmetafoor de wetenschappelijke achtergrond en de didactische principes waarmee je rond voorbereidend technisch lezen aan de slag kunt. We besteden hierbij speciale aandacht aan de begeleiding van kleuters met een verhoogd risico op leesproblemen

• Begrijpend luisteren als voorbereiding op begrijpend lezen.

Het is een misvatting te denken dat het begrijpend leesonderwijs start in de lagere school. Begrijpend lezen wordt voorbereid door begrijpend luisteren in de kleuterschool en eerste graad van het lager onderwijs.  
Door te luisteren naar teksten leren leerlingen betekenis te verlenen aan een tekst; ze verbinden aanwezige kennis aan de nieuwe informatie en breiden zo hun kennis verder uit. Voor het begrijpend (leren) luisteren is een leerkrachtactiviteit van belang die nog te weinig wordt benut: het hardop denkend voorlezen.  
Laten we ook stilstaan bij het belang om bij jonge kinderen verschillende soorten teksten herhaald voor te lezen. Het gaat erom boekjes meerdere keren te lezen en daarbij vragen te stellen die verder gaan dan “wie-wat-waar-wanneervragen” om tot diepgaand begrip te kunnen komen. Het is dus belangrijk om ook de hogere denkvaardigheden te stimuleren, bij alle kinderen. 
Om tot tekstbegrip te kunnen komen, is het ook belangrijk om voldoende aandacht te schenken aan rijke woordenschatontwikkeling. Hoe meer kennis over een onderwerp je hebt, hoe beter je teksten hierover zal begrijpen.  
Om de toepassing naar de praktijk makkelijker te maken, geven we tijdens deze sessie hierover graag een aantal tips & tricks mee. 

• Boeken snoepen.

We werpen een nieuwe blik op de rol van boeken in de klas. We gaan helemaal naar de beleving van het boek of een verhaal zodat vertellen en voorlezen een feest wordt voor toehoorder en verteller.

Strategie en methode:
Tijdens deze voormiddag geven de drie sprekers in de vorm van een doorschuifsysteem een sessie van 1 uur.
Sessies: 1 sessie(s)
Voorwaarde:
Voor dit initiatief kan je tot 7 dagen op voorhand in- en uitschrijven.
Bijdrage: 60,00 Euro
Lesgever: Stiers Annelies
Billet Katelijne
Algoet Marlies
Contact: Katholiek Onderwijs Vlaanderen
info nascholingsprojecten: +32 2 507 07 80 - nascholing@katholiekonderwijs.vlaanderen
Plaats en Data:
AFAS Stadion (Inschrijven afgesloten)
Kleine Nieuwedijkstraat 53
2800 Mechelen (Kaart)
  • Reeks 1: (Voorbij)
    • woensdag 15 maart 2023 van 09:00 tot 13:00
Ben je zeker da je

Geef aub. de datum van uitdiensttreding mee.