Aanmelden
Laden…

Even geduld...

SUBPSTA1INT220379-05 afgelast Infomoment decreet internaten voor opvoeders

We verwachten tegen volgend schooljaar een nieuw decreet onderwijsinternaten. Ondanks het feit dat het wetgevend proces nog loopt en de regelgeving niet definitief is, willen we onze opvoeders toch al toelichting geven bij de globale inhoud van het decreet en specifiek bij de nieuwe personeelsmateries die betrekking hebben op de opvoeders (toekomstige internaatsmedewerkers).

Doelstellingen:
  • Je kent de doelen en de globale inhoud van het nieuwe decreet onderwijsinternaten.
  • Je krijgt inzicht in de gevolgen voor de internaatswerking, en meer specifiek bekeken vanuit de rol van de opvoeder.
  • Je krijgt inzicht in de personeelsgebonden materies, specifiek de wijzigingen voor het opvoedend personeel.
Doelgroep:
  • Opvoeders internaten
Aanbieder: Katholiek Onderwijs Vlaanderen
Inhoud:

De concrete inhoud is het nieuwe decreet internaten en de memorie van toelichting  (onder voorbehoud van definitieve goedkeuring van de regelgeving).

Strategie en methode:
  • Kennis en inzicht verwerven (via presentatie)
  • Mogelijkheid tot vraagstelling
Voorwaarde:
Voor dit initiatief kan je tot 1 dag op voorhand in- en uitschrijven.
Bijdrage: 0,00 Euro
Lesgever: Verdonck Inge
Dingenen Anja
De Keulenaere Erna
Contact: Katholiek Onderwijs Vlaanderen
info nascholingsprojecten: +32 2 507 07 80 - nascholing@katholiekonderwijs.vlaanderen
Plaats en Data: Voor dit initiatief zijn nog geen lesplaatsen bekend. Je kan dus nog niet inschrijven.
Ben je zeker da je

Geef aub. de datum van uitdiensttreding mee.