Aanmelden
Laden…

Even geduld...

KOEPCBA0DLP230014-KL-4TM Outdoor learning: leren in, van, met en voor de omgeving van de school

Tijdens dit initiatief ontdek je hoe outdoor learning kansen biedt om harmonisch te werken aan de 10 ontwikkelvelden van ZILL. 
Tijdens dit initiatief krijg je concrete handvatten om outdoor learning te organiseren in je eigen schoolcontext.

Doelstellingen:
 • Je maakt kennis met de visie van omgevings’leren’ als vertrekpunt voor betekenisvol outdoor learning.
 • Je leert hoe je outdoor learning doelgericht kan inzetten om een krachtige leeromgeving te ontwerpen.
 • Je ontdekt hoe outdoor learning kansen biedt om harmonisch te werken aan de 10 ontwikkelvelden van ZILL.
 • Je maakt kennis met inspirerende praktijkvoorbeelden om outdoor learning in en met je eigen schoolcontext te concretiseren.
Doelgroep:
 • Team basisonderwijs
 • Buitengewoon onderwijs
 • Internaten
Aanbieder: Katholiek Onderwijs Vlaanderen
Inhoud:

Tijdens deze sessie maak je kennis met de visie, de doelen in ZILL, diverse organisatievormen en praktijkvoorbeelden van outdoor learning om een krachtige leeromgeving te creëren.  

Strategie en methode:

We bouwen de sessie interactief op waarbij we afwisselend in grote en kleine groepen werken.  We hanteren werkvormen en oefeningen die het leren van de deelnemers stimuleren. We werken actief met het leerplan. De krachtige leeromgeving staat daarbij centraal. Uiteraard wordt dit initiatief grotendeels ‘outdoor’, in de eigen schoolomgeving, gefaciliteerd.

Bijkomende info:
De werkelijke kostprijs van dit professionaliseringsinitiatief bedraagt 650 euro/sessie. Wij bieden dit initiatief aan een verminderde prijs aan, dit is mogelijk door tussenkomst van de overheid.
 
 • De deelnemers worden verwacht in aangepaste outdoorkledij.
 • Bij deze nascholing hoort een voortaak en een verwerkingsvoorstel. 
 • Er is eveneens mogelijkheid tot verdere implementatie met een pedagogisch begeleider.

Deze module is Teamgericht. Je kan dus niet individueel inschrijven maar enkel als team.
Sessies: 1 sessie(s)
Voorwaarde:

Algemene basiskennis rond ZILL en de krachtige leeromgeving is wenselijk. 


Voor dit initiatief mogen maximum 30 deelnemer(s) per school, scholengemeenschap, instelling, bestuur of organisatie ingeschreven worden.
Voor dit initiatief kan je tot 1 dag op voorhand in- en uitschrijven.
Bijdrage: 330,00 Euro
Deze module is teamgericht. De bijdrage is per team.
Contact: Katholiek Onderwijs Vlaanderen
info nascholingsprojecten: +32 2 507 07 80 - nascholing@katholiekonderwijs.vlaanderen
Plaats en Data:
Eigen school (Volzet)
(Kaart)
 • Reeks 1: (Volzet)
  Datum en Sessies nog niet gekend.
Ben je zeker da je

Geef aub. de datum van uitdiensttreding mee.