Aanmelden
Laden…

Even geduld...

BETPBES0BSZ230074-17 Intervisie antennepersonen identiteit WVL - sessie 1

Katholiek Onderwijs Vlaanderen zorgt voor een stevige praktijkgerichte input over het onderwerp en faciliteert het proces van de intervisie onder de aanwezigen. Deze intervisiereeks werd opgestart in schooljaar 2021-2022 en evolueerde naar een open lerend netwerk. Bij de start van een nieuw werkjaar wordt een eerste intervisie breed ingevuld met inspiratie vanuit de omkadereng én de deelnemers.  Het vervolg op de startvergadering van dit werkjaar wordt besproken met de deelnemers, de focus voor het lerend netwerk van dit jaar wordt samen bepaald.

Deze intervisie gaat over het beleidsdomein identiteit voor een bestuur. 

Doelstellingen:

De doelstellingen van deze intervisie zijn:

 • De doelstellingen en de thema’s komen in eerste instantie vanuit de groep
 • Overleg, intervisie en uitwisseling over het beleidsdomein identiteit
 • Informeren, bijvoorbeeld over komende initiatieven, documentatie
 • Reflectie over bepaalde thema’s
 • Inspiratiemoment om de eigen werking uit te bouwen
 • Netwerk – band creëren tussen besturen
 • Input voor het regionaal overleg identiteit/Katholieke Dialoogschool.
Doelgroep:

Bestuurders of leidinggevenden belast met bestuurstaken van het katholiek onderwijs in Vlaanderen.

Aanbieder: Katholiek Onderwijs Vlaanderen
Inhoud:

Het programma voor deze startavond is:

 • Bezinning en Welkom
 • brug met voorbije intervisiemomenten, terugblik en stand van zaken
 • inhoudelijke intervisie: "Scholen die naar de sterren reiken"
  • Ruimte om te veranderen
  • Ruimte om in dialoog te gaan
 • Informatie initiatieven en nieuws over beleidsdomein Identiteit 
 • Inspiratiemoment in de Kapittelzaal
 • Netwerkmoment
Strategie en methode:

Intervisie is een inspirerende methodiek voor mensen die van en met elkaar willen leren. Intervisie heeft als doel om deskundiger te worden in je professioneel handelen en daarvoor doet men een beroep op collega’s om mee te denken over persoon- en functie-gebonden vraagstukken en knelpunten uit de eigen werksituatie. Uitgangspunt hierbij is het ontwikkelingsgerichte denken en werken. Intervisie is leren in wederzijdse verbondenheid. Leren van jezelf, van situaties en vooral van en met elkaar.

Intervisie is een gestructureerde vorm van leren onder gelijken.

 • Mensen gaan elkaar onderling raadplegen over werk gerelateerde cases.
 • Men maakt gebruik van een afgesproken structuur om rond die cases met elkaar in gesprek te gaan
 • Men loopt met elkaar een ervaringsgericht leerproces gericht op het ontvangen van concrete tips om te komen tot verbredend en verdiepend inzicht over het eigen professioneel handelen.
De deelnemers kunnen tot 14 dagen voor de sessie vragen of casussen bezorgen aan de organisator/spreker. De spreker tracht in de mate van het mogelijke de inhoud van de vorming af te stemmen op de tijdig bezorgde vragen/casussen van de aanwezige deelnemers.  

Je kunt deze vraag of vragen ingeven bij inschrijving, door de inschrijving aan te passen of door te e-mailen naar ward.goudenhooft@katholiekonderwijs.vlaanderen.

Bijkomende info:

Minimum aantal deelnemers om door te laten gaan: 10

Dit initiatief wordt Vlaanderenbreed georganiseerd voor leden van het Katholiek Onderwijs Vlaanderen.

Sessies: 1 sessie(s)
Kwalificatie:

 

Voorwaarde:
Voor dit initiatief kan je tot en met dinsdag 12 december 2023 inschrijven en tot en met zondag 10 december 2023 uitschrijven.
Bijdrage: 0,00 Euro
Lesgever: Depré Rik
Goudenhooft Ward
Quaghebeur An
Contact: Katholiek Onderwijs Vlaanderen
info nascholingsprojecten: +32 2 507 07 80 - nascholing@katholiekonderwijs.vlaanderen
Plaats en Data:
Centrum d'Abdij (Inschrijven afgesloten)
Baron Ruzettelaan 435
8310 Assebroek (Kaart)
 • Reeks 1: (Voorbij)
  • woensdag 13 december 2023 van 19:00 tot 21:30
Ben je zeker da je

Geef aub. de datum van uitdiensttreding mee.