Aanmelden
Laden…

Even geduld...

BETPBES0FBI230075-04a Fiscaliteit voor onderwijsvzw’s – deel 1 algemeen

In schoolbesturen moet gekend zijn wat de fiscale verplichtingen zijn waar-aan vzw’s onderworpen zijn en wat de fiscale gevolgen kunnen zijn van beslissingen.

Doelstellingen:
 • De deelnemers hebben een overzicht van de belangrijkste fiscale wetgeving die voor schoolbesturen relevant is (btw, rechtspersonenbelasting inclusief onroerende voorheffing en roerende voorheffing, registratierechten en successierechten inclusief patrimoniumtaks, voordelen van alle aard op fiscale fiches, fiscale attesten kinderopvang, effectentaks).
 • De deelnemers kennen het toepassingsgebied en de grenzen van vrijstellingen en andere fiscale gunstmaatregelen.
 • De deelnemers kennen de fiscale gevolgen van activiteiten die door veel scholen worden georganiseerd: fondsenwervingsacties, doorrekeningen, verhuur van lokalen, didactische uitbatingen.
 • De deelnemers kunnen de informatiebronnen vinden betreffende fiscale materies.
 • De deelnemers kunnen de fiscale gevolgen van de beleidsbeslissingen van de vzw en haar belangrijkste partners inschatten. In deze eerste sessie wordt een algemeen overzicht gegeven. In de tweede sessie waarvoor je opnieuw dient in te schrijven, worden de fiscale gevolgen van verhuring van schoolinfrastructuur toegelicht.
Doelgroep:

Algemeen directeurs, coördinerend directeurs, financieel directeurs, an-dere leidinggevenden en administratief medewerkers van onderwijsinstel-lingen die lid zijn van Katholiek Onderwijs Vlaanderen.

Aanbieder: Katholiek Onderwijs Vlaanderen
Inhoud:

De financiële gevolgen kunnen zwaar zijn voor een vzw die de fiscale wet-geving niet correct volgt. De eerste sessie van de opleiding laat je kennismaken met de verschillende belastingsystemen waaraan een schoolbestuur onderworpen kan zijn: btw, rechtspersonenbelasting, effectentaks, patrimoniumtaks en andere succes-sierechten, registratierechten, fiscale fiches, fiscale attesten kinderopvang. Het toepassingsgebied en de grenzen van de vrijstellingen en andere fiscale gunstmaatregelen worden verkend. Er wordt nader ingegaan op de fiscale gevolgen van fondsenwervingsacties, doorrekeningen, en didactische uitbatingen. Deelnemers worden vertrouwd gemaakt met de bronnen van fiscale infor-matie en de fiscale terminologie. Deze eerste sessie gaat in op de algemene aspecten rond fiscaliteit voor een onderwijsvzw. Een tweede sessie, waarvoor je afzonderlijk dient in te schrijven, focust op de fiscale gevolgen van de verhuring van schoolinfrastructuur.

Strategie en methode:

De deelnemers kunnen tot 14 dagen voor de eerste sessie vragen of casussen bezorgen aan de organisator/spreker.

De spreker tracht in de mate van het mogelijke de inhoud van de vorming af te stemmen op de vragen/casus-sen van de aanwezige deelnemers.

Bijkomende info:

Minimum aantal deelnemers om door te laten gaan: 10

Dit initiatief wordt georganiseerd voor leden van het Katholiek Onderwijs Vlaanderen.

Sessies: 1 sessie(s)
Kwalificatie:

Herwerking.

Voorwaarde:
Voor dit initiatief mogen maximum 2 deelnemer(s) per school, scholengemeenschap, instelling, bestuur of organisatie ingeschreven worden.
Voor dit initiatief kan je tot 1 dag op voorhand inschrijven en tot 3 dagen op voorhand uitschrijven.
Bijdrage: 60,00 Euro
Lesgever: Vermeersch Trui
Maertens Bernadette
Contact: Katholiek Onderwijs Vlaanderen
info nascholingsprojecten: +32 2 507 07 80 - nascholing@katholiekonderwijs.vlaanderen
Plaats en Data:
Online sessie (Inschrijven afgesloten)
(Kaart)
 • Reeks 1: (Voorbij)
  • vrijdag 20 oktober 2023 van 09:00 tot 12:00
 • Reeks 2: (Voorbij)
  • vrijdag 26 januari 2024 van 09:00 tot 12:00
Ben je zeker da je

Geef aub. de datum van uitdiensttreding mee.