Aanmelden
Laden…

Even geduld...

PBRMLER0BLL230155-01 Ouders en school: volwaardige partners in de onderwijsloopbaan en ontwikkeling van hun kind en leerling.

Goed onderwijs en een krachtige leeromgeving komen enkel tot stand door de volwaardige participatie van ouders.
We benaderen verschillende invalshoeken en koppelen telkens terug naar ervaringen op jouw school. Je kunt de relatie school-ouders ontrafelen in zeven verschillende dimensies: kennis, ratio, overtuiging, gedrag, tijd, emotie en competentie.
Het participatiehuis is een tweede bril waarmee je ouderbetrokkenheid op je school in kaart kunt brengen. Verbindende communicatie kan je ondersteunen om goed te communiceren met ouders. Ook de perspectieven van de diverse doelgroepen komen aan bod zoals ouders van leerlingen met een beperking, kansarme ouders, ouders met een migratieachtergrond...

Doelstellingen:

Tijdens dit initiatief maak je kennis met elementen uit het Vademecum zorgbreed en kansenrijk onderwijs: ouders, netwerk van de school, verbind schoolklimaat, diversiteit...

 • Je krijgt inzicht in de barrières en de ruis die je ervaart in samenwerking en communicatie met ouders.
 • Je krijgt tools om in te zetten als de relatie met de ouders moelijker loopt.
 • Je krijgt de kans om te oefenen op basis van eigen praktijk.
 • Je maakt de vertaling naar je eigen school.
Doelgroep:
Je engageert je met een team dat bij voorkeur bestaat uit minstens twee van de volgende rollen in je school: directie, leerlingenbegeleider, zorg-of kansencoördinator, beleidsondersteuner, ondersteunend personeel en leraar. De school kan ervoor kiezen om daarenboven ook een medewerker van hun leersteuncentrum of het CLB te laten participeren.
Aanbieder: Katholiek Onderwijs Vlaanderen
Inhoud:

Goed onderwijs en een krachtige leeromgeving komen enkel tot stand door de volwaardige participatie van ouders.
We benaderen verschillende invalshoeken en koppelen telkens terug naar ervaringen op jouw school. Je kunt de relatie school-ouders ontrafelen in zeven verschillende dimensies: kennis, ratio, overtuiging, gedrag, tijd, emotie en competentie. Je onderzoekt vormen van ouderbetrokkenheid.
Het participatiehuis is een tweede bril waarmee je ouderbetrokkenheid op je school in kaart kunt brengen. Verbindende communicatie kan je ondersteunen om goed te communiceren met ouders. Ook de perspectieven van de diverse doelgroepen komen aan bod zoals ouders van leerlingen met een beperking, kansarme ouders, ouders met een migratieachtergrond...

Strategie en methode:

Sessie 1: online 
We starten met een online kennismaking en intake. Hier geven we je de kans om je beginsituatie in beeld te brengen en je leervragen te schetsen.

Sessie 2: op locatie in je regio naar keuze.
Deze eerste livesessie laat je inhoudelijk kennis maken met elementen uit het fundament en de verschillende bouwstenen van het vademecum. Theoretische inzichten koppel je aan je eigen beginsituatie. Je onderzoekt de relatie van je school met je ouders en omgekeerd. Je inventariseert  de vormen en gradaties van ouderbetrokkenheid en participatie. Je gaat hierover in interactie met de andere deelnemende teams.

Sessie 3: op locatie in je regio
Deze bijeenkomst staat stil bij de barrières en ruis die voor jouw school een uitdaging vormen in de relatie met de ouders. 
Je zoekt en ontdekt in interactie met de deelnemers en begeleiders de geschikte mogelijkheden en oplossingen om met deze ruis om te gaan.

 • ruis op de communicatie  bij verschillende (zorg)perspectieven en verwachtingen over de mogelijkheden van het kind.
 • ruis op de communicatie bij culturele verschillen, diversiteit, verschillende contexten socaile economische contexten waardoor je ouders niet bereikt met de doorsnee communicatie (bijv. andere taal).

Sessie 4: optionele sessie op maat van je school
Optioneel kun je als school voor een vervolgtraject kiezen op maat van de school. Deze sessie kan een verdieping zijn van de inhouden van de tweede en derde bijeenkomst.

Sessies: 3 sessie(s)
Voorwaarde:

We vragen het engagement dat je steeds met dezelfde delegatie en aan alle sessies deelneemt. We verwachten ook dat dit team er in de school actief mee aan de slag gaat.


Voor dit initiatief moeten minimum 2 deelnemer(s) per school, scholengemeenschap, instelling, bestuur of organisatie ingeschreven worden.
Voor dit initiatief kan je tot 1 dag op voorhand in- en uitschrijven.
Bijdrage: 25,00 Euro
Lesgever: Ranschaert Inge
Meire Annemarie
Verborgh Fabien
Viaene Jurgen
Bracaval Peter
Beullens Saskia
Uyttendaele Erika
Mertens Sara
Bressers Katrien
Van Espen Britt
Beeckmans Ellen
Gastmans Jana
Verboven Katleen
Contact: Katholiek Onderwijs Vlaanderen
info nascholingsprojecten: +32 2 507 07 80 - nascholing@katholiekonderwijs.vlaanderen
Plaats en Data:
Regio oost (Mechelen-Brussel - Limburg) (Inschrijven afgesloten)
(Kaart)
 • Reeks 1: (Voorbij)
  • woensdag 25 oktober 2023
   Online sessie (kaart)
   van 09:00 tot 12:00
  • maandag 8 januari 2024
   Provinciehuis Provincieplein 1 3010 Leuven (kaart)
   van 09:00 tot 12:00
  • maandag 15 april 2024
   Provinciehuis Provincieplein 1 3010 Leuven (kaart)
   van 09:00 tot 12:00
Regio west (Oost- en West-Vlaanderen) (Inschrijven afgesloten)
(Kaart)
 • Reeks 2: (Voorbij)
  • woensdag 25 oktober 2023
   Online sessie (kaart)
   van 09:00 tot 12:00
  • donderdag 18 januari 2024
   Sint-Baafshuis Biezekapelstraat 2 9000 Gent (kaart)
   van 09:00 tot 12:00
  • maandag 15 april 2024
   Sint-Baafshuis Biezekapelstraat 2 9000 Gent (kaart)
   van 13:00 tot 16:00
Regio Antwerpen (Inschrijven afgesloten)
(Kaart)
 • Reeks 3: (Voorbij)
  • woensdag 25 oktober 2023
   Online sessie (kaart)
   van 09:00 tot 12:00
  • maandag 15 januari 2024
   Theologisch en Pastoraal Centrum Groenenborgerlaan 149 2020 Antwerpen (kaart)
   van 13:00 tot 16:00
  • maandag 22 april 2024
   Theologisch en Pastoraal Centrum Groenenborgerlaan 149 2020 Antwerpen (kaart)
   van 13:00 tot 16:00
Ben je zeker da je

Geef aub. de datum van uitdiensttreding mee.