Aanmelden
Laden…

Even geduld...

BETXACA0PRJ230029-I-01 Growth Mindset traject – Maak van jouw klas/school een Growth Mindset klas/school

De Growth Mindset theorie van Carol Dweck is op zich een eenvoudige theorie die makkelijk uit te leggen is. Er concreet mee aan de slag gaan is niet altijd zo eenvoudig. Gedurende vijf sessies wordt stap voor stap dieper ingaan op de Growth Mindset theorie. 

Doelstellingen:

Na deze opleiding:

 • Kennen deelnemers de Growth Mindset theorie van Carol Dweck
 • Kunnen deelnemers de Growth Mindset theorie omzetten in de praktijk van hun klas
 • Halen deelnemers het beste uit elke leerling… en zichzelf
Doelgroep:

Leerkrachten kleuter, lager en secundair onderwijs, zowel gewoon als buitengewoon onderwijs.

Aanbieder: Katholiek Onderwijs Vlaanderen
Inhoud:

Gedurende zes sessies wordt aan de slag gegaan met de Growth Mindset theorie. Tijdens elke sessie wordt de theorie omgezet in concrete tools en handvatten die onmiddellijk kunnen worden toegepast in je klas.  Stap voor stap maak je van jouw klas een Growth Mindset klas, en wordt de basis gelegd om niet alleen van je klas maar ook van je school een Growth Mindset school te maken.

Strategie en methode:

De opleiding wordt opgedeeld in 5 modules (6 sessies):

Module 1: Kennis over mindset
Om aan de slag te gaan met Growth Mindset is het heel belangrijk om eerst aan de slag te gaan met je eigen mindset, je bewust te worden van je eigen mindset en die van de mensen rondom jou.

In deze module wordt hier dieper op ingegaan.

 • Wie is Carol Dweck?
 • Wat is het verschil tussen een Fixed en een Growth Mindset?
 • Is iedereen Fixed of Growth?
 • Hoe herken je je eigen mindset en die van anderen?
 • Hoe ga je aan de slag met je mindset en die van de kinderen in de klas en hun ouders?

Module 2: Mijn hersenen kunnen groeien

De basis om te werken aan een Growth Mindset is kennis over de hersenen. Het is belangrijk dat zowel volwassenen, kinderen en jongeren weten hoe de hersenen werken.

Op een eenvoudige en begrijpbare manier wordt de werking van de hersenen toegelicht. De nadruk wordt gelegd op hoe hersenen kunnen groeien en wat hiervoor nodig is.

 • Hoe zien onze hersenen eruit?
 • Kunnen onze hersenen groeien?
 • Hoe groeien onze hersenen?
 • Wat is er nodig om onze hersenen te laten groeien?
 • Hoe kunnen we kinderen en jongeren hierbij helpen?
 • Waarom groeien de hersenen bij het ene kind sneller dan bij het andere kind?
 • Wat is de impact van externe gebeurtenissen op de werking van de hersenen

Module 3: Van fouten leer je!

In deze module hebben we het over fouten, mislukkingen, falen. Als we over dit onderwerp spreken is het belangrijk om twee thema’s aan bod te laten komen:

 • Gevoelens die samengaan met het maken van een fout
 • Strategieën om te leren uit fouten.

Gevoelens:
Fouten maken en oplossingen zoeken voor fouten zijn belangrijk om onze hersenen te laten groeien. Hersenen kijken uit naar fouten, vinden dit leuk. Toch ervaren we dit niet zo, en gaat fouten maken vaak samen met minder leuke gevoelens.

In deze module gaan we dieper in op gevoelens die samen gaan met het maken van een fout. Werkvormen en tools worden meegegeven om kinderen te leren hoe gevoelens te herkennen en er concreet mee aan de slag te gaan.

Strategieën:
Bij een fout, mislukking of falen is het belangrijk om op zoek te gaan naar andere strategieën. Ervaring leert ons dat dit voor heel veel kinderen, jongeren en volwassenen moeilijk is. We worden hier niet in getraind.

In dit onderdeel van de module gaan we dieper in op het belang van strategieën. Hoe die kunnen worden ingezet en ook aangeleerd.

Module 4: feedback is een geschenk

Op een juiste, groei-gericht manier feedback geven is de basis voor groei.

 • Wat is op groei-gericht feedback?
 • Waarom is op groei-gerichte feedback zo belangrijk?
 • Hoe kan je groei-gerichte feedback geven?
 • Hoe weet je of de ander wel begrepen heeft wat je bedoelt?

Enerzijds worden tools en handvaten meegegeven om als volwassene groei-gerichte feedback te geven. Daarnaast wordt ook het belang aangetoond om al van op heel jonge leeftijd kinderen aan te leren hoe ze met feedback kunnen omgaan. En hen aan te moedigen om op een gepaste manier feedback te geven.

Module 5: Ik hou van uitdagingen

Uitdagingen zijn nodig om te groeien. Toch houden we er enorm van om in onze comfortzone te blijven zitten. In deze module wordt dieper ingegaan op het belang van uitdagingen. We hebben het over stress en ook over talent.We gaan aan de slag mte comfort-, groei-, en paniekland.

In de tweede sessie van deze volledige dag wordt ingegaan om concrete vragen en casussen zodat je een concreet plan in handen hebt om aan de slag te gaan met Growth Mindset in jouw klas.

Bijkomende info:

Alle deelnemers van het traject krijgen het boek: “haal het beste uit je kind. Growth Mindset thuis en op school.”  (Dit zit inbegrepen in de prijs)

Het volledige aanbod gegeven door deze nascholer omvat volgende modules: 
Growth Mindset traject – Maak van jouw klas/school een Growth Mindset klas/school - schrijf je in
De Growth Mindset theorie van Carol Dweck is op zich een eenvoudige theorie die makkelijk uit te leggen is. Er concreet mee aan de slag gaan is niet altijd zo eenvoudig. Gedurende vijf sessies wordt stap voor stap dieper ingaan op de Growth Mindset theorie. 
Het boek "Haal het beste uit je kind - Growth mindset thuis en op school" is inbegrepen in deze vorming.
 
Ik krijg het moeilijk uit mijn hoofd. Trauma-sensitief werken met kinderen. (basisonderwijs) - schrijf je in
Ik krijg het moeilijk uit mijn hoofd. Trauma-sensitief werken met kinderen. (secundair onderwijs) - schrijf je in)
Cijfers tonen aan dat 45% van de kinderen en jongeren in het regulier onderwijs en 96% in het buitengewoon onderwijs een trauma hebben meegemaakt. Trauma heeft een directe invloed op het gedrag en de leerprestaties en het gebeuren in de klas.  Door het gedrag van kinderen en jongeren te bekijken vanuit een traumabril kan jij het verschil maken, zowel voor de leerling zelf als voor de andere leerlingen in je klas.

Veerkracht en flexibiliteit. Een traject op maat. - schrijf je in
Het doel van het traject is deelnemers leren omgaan met uitdagende situaties en stressvolle ervaringen. In verschillende sessies wordt gewerkt aan het ontwikkelen en bevorderen van vaardigheden en strategieën om veerkracht te versterken, zelfzorg te vergroten en stress te verminderen.

Voorwaarde:
Voor dit initiatief kan je tot 2 dagen op voorhand inschrijven en tot 7 dagen op voorhand uitschrijven.
Bijdrage: 360,00 Euro
Lesgever: Vande Walle Ilse
Contact: Katholiek Onderwijs Vlaanderen
info nascholingsprojecten: +32 2 507 07 80 - nascholing@katholiekonderwijs.vlaanderen
Plaats en Data: Voor dit initiatief zijn nog geen lesplaatsen bekend. Je kan dus nog niet inschrijven.
Ben je zeker da je

Geef aub. de datum van uitdiensttreding mee.