Aanmelden
Laden…

Even geduld...

BETXACA0PRJ230029-I-02 Ik krijg het moeilijk uit mijn hoofd. Trauma-sensitief werken met kinderen. (basisonderwijs)

Cijfers tonen aan dat 45% van de kinderen in het regulier onderwijs en 96% in het buitengewoon onderwijs een trauma hebben meegemaakt. Trauma heeft een directe invloed op het gedrag en de leerprestaties en het gebeuren in de klas.  Door het gedrag van kinderen te bekijken vanuit een traumabril kan jij het verschil maken, zowel voor de leerling zelf als voor de andere leerlingen in je klas.

Doelstellingen:

Na deze sessie kan je trauma herkennen en kan je veiliger en gerichter omgaan met leerlingen die een trauma hebben meegemaakt.

Doelgroep:

Leerkrachten kleuter en lager onderwijs, zowel regulier als buitengewoon onderwijs.

Aanbieder: Katholiek Onderwijs Vlaanderen
Inhoud:

Kinderen worden veel meer dan we denken blootgesteld aan situaties als huiselijk geweld, een vechtscheiding, het verlies van een ouder, het moeten vluchten uit een oorlogsgebied, pestgedrag, grensoverschrijdend seksueel gedrag of de reacties van ouders op extreme, langdurige stress,… Al deze situaties hebben een heel grote impact op het gedrag en de leerprestaties.

Vanuit het onderwijs kan je een heel belangrijke rol spelen naar kinderen met trauma. Door trauma te herkennen en hier op een trauma-sensitieve manier mee om te gaan kan je het verschil maken. Dit lijkt misschien niet altijd even makkelijk. Hoe herken je trauma? Wat zeg je best tegen een leerling? Wat doe je met hun verhaal? Wanneer is een reactie normaal? Wanneer is er meer hulp nodig? Wat is jouw taak? En hoe ga je zelf om met de verhalen van de leerlingen in je klas of school? Hoe kan de zorg voor je leerlingen in evenwicht blijven met de zorg voor jezelf?

In deze interactieve nascholing gaan we in op de impact van trauma op kinderen. We kijken naar de symptomen van trauma en hoe jij die als leerkracht kan herkennen. We gaan dieper in op wat ze nodig hebben na het meemaken van trauma en staan stil bij de rol van de school en van jou als leerkracht.

Strategie en methode:

Interactieve sessie met voldoende ruimte voor eigen inbreng en vragen.  Aan de hand concrete casussen, ingebracht door de deelnemers of de trainer, wordt de theorie omgezet in de praktijk en worden voldoende tools en handvaten meegegegeven om direct mee aan de slag te gaan.

Sessies: 1 sessie(s)
Voorwaarde:
Voor dit initiatief kan je tot 2 dagen op voorhand inschrijven en tot 7 dagen op voorhand uitschrijven.
Bijdrage: 120,00 Euro
Lesgever: Vande Walle Ilse
Contact: Katholiek Onderwijs Vlaanderen
info nascholingsprojecten: +32 2 507 07 80 - nascholing@katholiekonderwijs.vlaanderen
Plaats en Data:
Kleuter & lager onderwijs (Afgelast)
(Kaart)
  • Reeks 3: (Afgelast)
    • donderdag 7 maart 2024
      Sint-Baafshuis Biezekapelstraat 2 9000 Gent (kaart)
      van 09:00 tot 16:00
Ben je zeker da je

Geef aub. de datum van uitdiensttreding mee.