Aanmelden
Laden…

Even geduld...

BETXACA0PRJ230029-I-03 Veerkracht en flexibiliteit. Een traject op maat.

Het doel van het traject is deelnemers leren omgaan met uitdagende situaties en stressvolle ervaringen. In verschillende sessies wordt gewerkt aan het ontwikkelen en bevorderen van vaardigheden en strategieën om veerkracht te versterken, zelfzorg te vergroten en stress te verminderen. 

Doelstellingen:

Het doel van het traject is deelnemers leren omgaan met uitdagende situaties en stressvolle ervaringen. In verschillende sessies wordt gewerkt aan het ontwikkelen en bevorderen van vaardigheden en strategieën om veerkracht te versterken, zelfzorg te vergroten en stress te verminderen.

Aanbieder: Katholiek Onderwijs Vlaanderen
Inhoud:

We leven in een complexe en uitdagende wereld die heel veel veerkracht en flexibiliteit vraagt.  Daar word je zeker in het onderwijs dagelijks mee geconfronteerd. Voor de ene persoon is het makkelijker om daar mee om te gaan dan voor de anderen. Niet vreemd, zeker als we uit onderzoek weten dat de ene persoon veerkrachtiger wordt geboren dan de andere.

Veerkracht en zelfzorg zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden.  Door veerkracht te vergroten werk je aan zelfzorg.  En meer zelfzorg zorgt ervoor dat je veerkrachtiger wordt. Klinkt logisch. Maar hoe doe je dat?  Dit traject focust op veerkracht en hoe je die stap voor stap kan vergroten.

In mijn dagdagelijkse praktijk als traumatherapeut en persoonlijke ontwikkelingscoach merk ik dagelijks dat mensen op elk moment in hun leven het beste uit zichzelf kunnen halen en hun doelen kunnen bereiken.  Maar ik merk ook dat heel veel mensen hiervoor niet de nodige vaardigheden en tools hebben.  En dit is waar we in dit traject dieper op ingaan, want vaardigheden en tools kan je je ganse leven blijven aanleren.  In dit traject dat je zelf vorm kan geven, gaan we aan de slag met veerkracht en bouwen we zo aan de weg naar meer veerkracht, meer flexibiliteit en meer zelfzorg.

Het is een traject op maat.  Dit wil zeggen dat jij het pakket kan samenstellen dat best bij jou past, zowel bij jou als persoon als wat momenteel voor jou naar tijd en ruimte mogelijk is.

Het volledige traject bestaat uit een volledige dag waarin een aantal theoretische kaders worden uitgediept. Na deze eerste dag is er de mogelijkheid om op elke thema dieper in te gaan in een online sessie van twee uren, in deze onlinesessie wordt heel concreet aan de slag gegaan met elk thema, concrete methodieken, tools en handvaten worden ingeoefend en meegegeven.  Na elke sessie heb je voldoende tools in handen om vaardigheden te ontwikkelen en veerkracht te vergroten.

De online sessies worden zo opgebouwd dat je als deelnemer de keuze hebt om één of meerdere online sessies te volgen. 

Voor de deelnemers die ervoor kiezen om het volledige traject te volgen is er tevens de mogelijkheid om naast de onlinesessie ook 2 individuele coachingssessies in te plannen.

Wat komt aan bod?

Dag 1: volledige dag.

In deze eerste volledige dag worden de kaders geschetste waarin de opvolgende online sessies dieper wordt op ingegaan.

Kaders die aan bod komen.

Neuroplasticiteit: de basis van veerkracht en flexibiliteit

Het menselijk brein is in staat om zich constant aan te passen aan nieuwe, veranderende en uitdagende situaties. Veerkracht en flexibilieteit maakt dan ook deel uit van onze menselijke natuur. De mogelijkheid van ons brein om zich constant aan te passen, ons ganse leven te groeien en te veranderen noemen we neuroplasticiteit. 

Inhoud van de sessie:

 • De werking van ons brein.
 • Basisprincipes van neuroplasticiteit.

Growth Mindset: wordt bewust van helpende en belemmerende gedachten

De basis van een Growth Mindset is de overtuiging dat verandering mogelijk en haalbaar is. Je kan Growth Mindset zien als een sleutel. Een sleutel tot verandering, een sleutel tot veerkracht en een sleutel tot  persoonlijke groei. Met een Growth Mindset word je bewust van je eigen potentieel en het potentieel van anderen.

Inhoud sessie:

 • Toelichting van de concept growth mindset en fixed mindset
 • Bewustwording van je eigen mindset

De impact van stress.

Een gestresseerd brein is een brein dat alert is op gevaar. Een brein alert op gevaar gaat op zoek naar veiligheid en zekerheid. En laat nu net die zoektocht naar veiligheid en zekerheid haaks staan op veerkracht en flexibilieteit. Bewust worden van de psychische en emotionele effecten van stress en vaardigheden aanleren om op een constructieve manier met stress om te gaan zijn essentieel op de weg naar meer veerkracht. .

Inhoud van de sessie.

 • Wat is stress?
 • Wat doet stress met mij? De psychische en emotionele effecten van stress
 • De stress mindset: de manier waarop ik denk over stress bepaalt mee wat stress met mij doet.
 • Wat zijn mijn zelfzorgbehoeften?
 • Aanleren van vaardigheden in het omgaan met stress.

Specifieke strategieën naar veerkracht en flexibiliteit

De ene persoon is veerkrachtiger dan de andere, dat is genetisch bepaald. Voor de ene persoon zal veerkracht en flexibiliteit dat ook meer energie vragen dan voor de andere persoon.  Hiervan bewust zijn voor rust.

Inhoud van de sessie: 

 • De rol van gewoontes.
 • Helpende en belemmerende copingsvaardigheden.
 • Omgaan met uitdagingen.

Tijdens 4 online sessies worden de kaders verder geconcretiseerd en uitgediept.  Voldoende tools worden aangereikt om concreet mee aan de slag te gaan. Als deelnemer heb de de keuzen om één of meerdere online sessie te volgen

Online sessies:

Sessie 1: Neuroplasticiteit: de basis van veerkracht en flexibiliteit

 • Hoe bevorder je neuroplasticiteit.
 • Hou je brein gezond!
 • Wat zijn mijn zelfzorgbehoeften?

Sessie 2: Growth Mindset: wordt bewust van helpende en belemmerende gedachten

 • Leer helpende en belemmerende gedachten identificeren
 • Concreet stappenplan voor het ontwikkelen van een growth mindset.

Sessie 3: De impact van stress.

 • Wat doet stress met mij? De psychische en emotionele effecten van stress
 • Aanleren van vaardigheden in het omgaan met stress.
 • Concreet aan de slag met het boven-beneden, beneden-boven, buiten -binnene model

Sessie 4: Specifieke strategieën naar aanpasbaarheid en veerkracht.

 • het omgaan met veranderende situaties
 • het verder uitdiepen van een aantal strategieën naar aanpasbaarheid en veerkracht zoals positief denken, prioriteiten stellen, probleemoplossing en time-management
Strategie en methode:

Dag 1 is fysiek te Gent. De volgende dagen vinden digitaal plaats. Bij inschrijving kies je welke je wilt volgen en je ontvangt dan de linken ernaar.

Bijkomende info:

Bij inschrijving kies je duidelijk welke sessies je zal volgen. Je moet niet het volledige traject volgen.

Het volledige aanbod gegeven door deze nascholer omvat volgende modules: 
Growth Mindset traject – Maak van jouw klas/school een Growth Mindset klas/school - schrijf je in
De Growth Mindset theorie van Carol Dweck is op zich een eenvoudige theorie die makkelijk uit te leggen is. Er concreet mee aan de slag gaan is niet altijd zo eenvoudig. Gedurende vijf sessies wordt stap voor stap dieper ingaan op de Growth Mindset theorie. 
Het boek "Haal het beste uit je kind - Growth mindset thuis en op school" is inbegrepen in deze vorming.
 
Ik krijg het moeilijk uit mijn hoofd. Trauma-sensitief werken met kinderen. (basisonderwijs) - schrijf je in
Ik krijg het moeilijk uit mijn hoofd. Trauma-sensitief werken met kinderen. (secundair onderwijs) - schrijf je in)
Cijfers tonen aan dat 45% van de kinderen en jongeren in het regulier onderwijs en 96% in het buitengewoon onderwijs een trauma hebben meegemaakt. Trauma heeft een directe invloed op het gedrag en de leerprestaties en het gebeuren in de klas.  Door het gedrag van kinderen en jongeren te bekijken vanuit een traumabril kan jij het verschil maken, zowel voor de leerling zelf als voor de andere leerlingen in je klas.

Veerkracht en flexibiliteit. Een traject op maat. - schrijf je in
Het doel van het traject is deelnemers leren omgaan met uitdagende situaties en stressvolle ervaringen. In verschillende sessies wordt gewerkt aan het ontwikkelen en bevorderen van vaardigheden en strategieën om veerkracht te versterken, zelfzorg te vergroten en stress te verminderen.

Voorwaarde:
Voor dit initiatief kan je tot en met dinsdag 28 november 2023 inschrijven en tot en met donderdag 23 november 2023 uitschrijven.
Bijdrage: 120,00 Euro
Lesgever: Vande Walle Ilse
Contact: Katholiek Onderwijs Vlaanderen
info nascholingsprojecten: +32 2 507 07 80 - nascholing@katholiekonderwijs.vlaanderen
Plaats en Data: Voor dit initiatief zijn nog geen lesplaatsen bekend. Je kan dus nog niet inschrijven.
Ben je zeker da je

Geef aub. de datum van uitdiensttreding mee.