Aanmelden
Laden…

Even geduld...

PBRMSKO2AAN230414-01 Dagen Beginnende Leraren regio Antwerpen

De ‘Dagen Beginnende Leraren’ ondersteunen je als startende of herstartende leraar bij je instap in het onderwijs en geven je een professionele boost. Ze zijn een aanvulling op het traject aanvangsbegeleiding in je school en leggen de focus op de inhoud van de vakken die je geeft.

Het traject bestaat uit drie sessies. Je maakt kennis met de vakbegeleider(s) en vakcollega’s; je gaat in gesprek over de visie op het vak, vakdidactiek, leerplangerichtheid en -realisatie, evaluatie … en over jouw specifieke leervragen.

Doelstellingen:
 • Je maakt kennis met jouw vakbegeleider en met startende vakcollega’s uit andere scholen als eerste stap naar een toekomstige vaknetwerking.
 • Je leert van vakcollega’s door het uitwisselen van vakgebonden ervaringen.
 • Je bekwaamt je in leerplangericht lesgeven en evalueren.
 • Je reflecteert vanuit een vakinhoudelijke insteek op je groei in leraarschap.
Doelgroep:
 • Startende leraren secundair onderwijs (eerste drie jaar in het beroep) en herintreders regio Antwerpen
Aanbieder: Katholiek Onderwijs Vlaanderen
Inhoud:

Sessie 1 - Het kennismaken met vakbegeleiding en netwerking staan voorop. Daarnaast is er aandacht voor hot items uit het vak en wordt een antwoord geboden op de vragen waarmee je tot dan bent geconfronteerd.

Sessie 2 - Tijdens een vakvergadering met je startende collega's wissel je uit over vakgebonden ervaringen op vlak van leerplangericht werken en didactiek, werkvormen en evaluatie.

Sessie 3 - Tijdens deze individuele sessie ligt de focus op jouw specifieke leervragen.

Indien je wenst in te schrijven voor Filosofie, Land- en tuinbouw of Mode dan kan je inschrijven voor reeks 4. De betrokken begeleiders nemen contact met je op.

Indien je vak niet in de lijst staat dan kan je inschrijven voor reeks 5 en jouw vak noteren bij de inschrijving. We nemen contact met jou op.

Workshops: Workshops Reeks 1 op lesplaats Theologisch en Pastoraal Centrum
Aanbod workshops sessie 1 deel 1
woensdag 11 oktober 2023 van 13:30 tot 16:30
Aardrijkskunde
Spreker: Patrick Noelanders

      

Artistieke vorming
Spreker: Anne Dewulf

   

Basisoptie kunst en creatie
Spreker: Anne Dewulf

  

Beeld/Artistieke vorming
Spreker: Anne Dewulf

   

Cultuur- en gedragswetenschappen
Spreker: Annette Raemdonck

  

Domein Kunst & Creatie: Architecturale vorming / Architecturale kunsten/Interieur en architectuur
Spreker: Anne Dewulf

  

Domein Maatschappij en Welzijn: Assistentie in wonen zorg en welzijn - 3 de gr A-finaliteit
Spreker: Annette Raemdonck

   

Domein Maatschappij en Welzijn: Basiszorg en ondersteuning - 3de grA-finaliteit
Spreker: Annette Raemdonck

   

Domein Maatschappij en Welzijn: Gezondheidszorg - D/A-finaliteit
Spreker: Annette Raemdonck

   

Domein Maatschappij en Welzijn: Maatschappij en welzijn - 2 gr D/A-finaliteit
Spreker: Annette Raemdonck

   

Domein Maatschappij en Welzijn: Opvoeding en begeleiding - D/A-finaliteit
Spreker: Annette Raemdonck

   

Domein Maatschappij en Welzijn: Zorg en Welzijn - 2 gr A-finaliteit
Spreker: Annette Raemdonck

    

Domein sport: Sportvakken
Spreker: Anke Van Roey

   

Expressie
Spreker: Anne Dewulf

   

Frans
Spreker: Marielle Peeters

   

Geschiedenis
Spreker: Peter Hoste

   

Lichamelijke opvoeding
Spreker: Anke Van Roey

   

Muziek/Artistieke vorming
Spreker: Kathleen Van Hees

    

Onthaal en recreatie
Spreker: Patrick Noelanders

  

Sociale en gedragswetenschappen
Spreker: Annette Raemdonck

   

Sociologie en psychologie
Spreker: Annette Raemdonck

   

Techniek A & B
Spreker: Jo Bosch

  

Toerisme
Spreker: Patrick Noelanders

   

Wiskunde
Spreker: Greet Pison

   

Workshops Reeks 2 op lesplaats Theologisch en Pastoraal Centrum
Aanbod workshops sessie 1 deel 1
woensdag 18 oktober 2023 van 13:30 tot 16:30
Duits
Spreker: Christel Verheyen

    

Economie
Spreker: Anne-Lise Cuypers

   

Engels
Spreker: Christel Verheyen

  

Esthetica
Spreker: Anne Dewulf

   

Klassieke talen
Spreker: Dietske Lehembre

   

Kunstbeschouwing
Spreker: Anne Dewulf

   

Kunstgeschiedenis
Spreker: Anne Dewulf

  

Kunstinitiatie
Spreker: Anne Dewulf

  

MAVO
Spreker: Valerie Verwimp

   

Nederlands
Spreker: Hannelore Cornelis en Sophie Vangenechten

   

Voeding en horeca
Spreker: Wim Depue

   

Wetenschappen (natuurwetenschappen, biologie, fysica, chemie, basisoptie STEM-wetenschappen),
Spreker: Tessa Janssens

   

Workshops Reeks 3 op lesplaats Theologisch en Pastoraal Centrum
Aanbod workshops sessie 1 deel 1
woensdag 25 oktober 2023 van 13:30 tot 16:30
Domein Maatschappij en Welzijn: Studiegebied Lichaamsverzorging A- en D/A-finaliteit
Spreker: Dennis De Hoey

   

Stemvakken - Auto/Bouw/Hout/Mechanica-elektriciteit/Koeling en warmte
Spreker: Ruben Borremans, Sven Osier, Joost Van Cauwenberg

  

Strategie en methode:

‘Dagen voor beginnende leraren’ is een traject met drie sessies:

sessie 1: kennismaking met vakbegeleiding en netwerking staan voorop. Daarnaast is er aandacht voor hot items uit het vak en wordt een antwoord geboden op de vragen waarmee je tot dan bent geconfronteerd.

sessie 2: een vakvergadering met je startende collega's.

sessie 3: een individuele begeleiding op je school. Dit kan vb. gaan om een begeleidingsgesprek aan de hand van jouw concreet lesmateriaal, een klasbezoek met bijhorend reflectiegesprek ...

Bijkomende info:

Het traject bestaat uit drie sessies.

Enkel voor de eerste sessie is de datum en de locatie per vak of studiegebied vastgelegd. Die kun je hier raadplegen
Voor sessie 2 en 3 bepalen jullie in onderling overleg tussen deelnemers en begeleider de datum en de locatie.

Periode waarin de sessies plaatsvinden:
Sessie 1 – oktober 2023 – locatie: TPC
Sessie 2 – januari-februari 2024 te bepalen in overleg tussen vakbegeleider en startende leraren
Sessie 3 – derde trimester 2024 te bepalen in overleg tussen vakbegeleider en individuele starters

De inschrijvingsprijs is het totaalbedrag voor het volledige traject.

Indien je wenst in te schrijven voor Filosofie, Land- en tuinbouw of Mode dan kan je inschrijven voor reeks 4. De betrokken begeleiders nemen contact met je op.

Indien je vak niet in de lijst staat dan kan je inschrijven voor reeks 5 en jouw vak noteren bij de inschrijving. We nemen contact met jou op.

Sessies: 1 sessie(s)
Voorwaarde:

Je engageert je om de drie sessies te volgen.
In het kader van duurzaamheid, drukken we zo weinig mogelijk af op papier. Daarom vragen we je om een laptop of tablet mee te brengen.


Voor dit initiatief kan je tot 3 dagen op voorhand in- en uitschrijven.
Bijdrage: 15,00 Euro
Lesgever: Lehembre Dietske
Hoste Peter
Van Roey Anke
Van Cauwenbergh Joost
Verwimp Valerie
Janssens Tessa
Borremans Ruben
Van Hees Kathleen
Raemdonck Annette
Osier Sven
Pison Greet
Peeters Mariella
Cuypers Anne-Lise
De Pue Wim
Bosch Jo
Dewulf Anne
Noelanders Patrick
De Hoey Dennis
Verheyen Christel
Vangenechten Sophie
Cornelis Hannelore
Contact: Katholiek Onderwijs Vlaanderen
info nascholingsprojecten: +32 2 507 07 80 - nascholing@katholiekonderwijs.vlaanderen
Plaats en Data:
Theologisch en Pastoraal Centrum (Inschrijven afgesloten)
Groenenborgerlaan 149
2020 Antwerpen (Kaart)
 • Reeks 1: (Voorbij)
  • woensdag 11 oktober 2023 van 13:30 tot 16:30
 • Reeks 2: (Voorbij)
  • woensdag 18 oktober 2023 van 13:30 tot 16:30
 • Reeks 3: (Voorbij)
  • woensdag 25 oktober 2023 van 13:30 tot 16:30
Ik schrijf in voor Filosofie, Land- en tuinbouw OF mode. De begeleider zal jou contacteren om een afspraak te maken.
(Kaart)
 • Reeks 4:
  Datum en Sessies nog niet gekend.
Ik vind het vak/domein niet in de lijst
(Kaart)
 • Reeks 5:
  Datum en Sessies nog niet gekend.
Ben je zeker da je

Geef aub. de datum van uitdiensttreding mee.