Aanmelden
Laden…

Even geduld...

BETXACA0PRJ230429-07 Het Forum - Let’s Go Hybrid (secundair en hoger onderwijs) (27/02/2024)

UCLL - research & expertise: ‘Let’s go hybrid’ is een professionaliseringsaanbod waarin scholenteams van leerkrachten secundair onderwijs of lectoren hoger onderwijs leren om (een deel van) hun leeromgeving te ontwerpen op een hybride manier vanuit de bril van zelfregulatie.

Doelstellingen:
  • Leerlingen en/of studenten leren hoe ze cognitieve, metacognitieve en motivationele strategieën in kunnen zetten om hun leerdoelen te bereiken.
  • Digitale technologie en face-to-face interactievormen doordacht combineren.
  • Leren hoe je krachtige hybride leeromgevingen vorm kan geven waarin zelfregulatie gestimuleerd wordt.
Doelgroep:

Scholenteams van leerkrachten secundair onderwijs of lectoren hoger onderwijs

Aanbieder: Katholiek Onderwijs Vlaanderen ism UCLL - research & expertise
Inhoud:

In deze sessie nemen we de zelfregulerende strategieën onder de loep en kijken we welke aanpaak het best is om ze aan te leren. Ook maken we de brug naar ‘hybride leren’ welke (digitale) vormen kunnen helpen/ versterken ? We bekijken de inspiratiegids en online module die je team verder helpt in het ontwerpen van een digitale leeromgeving met de bril van zelfregulatie op. 

Bijkomende info:

Bart Boelen is onderwijstechnoloog en expert hybride leren aan Hogeschool UCLL. Hij ondersteunt collega’s en teams in het ontwikkelen van hybride cursussen. Daarnaast is hij betrokken in onderzoekprojecten die zich in het brede veld van hybride leren en onderwijstechnologie afspelen. 
Als leerkracht lager onderwijs probeerde hij het maximum te halen uit die ene PC die in zijn klas stond. In de lerarenopleiding van Hogeschool UCLL gaf hij van 2008 tot 2014 het vak ICT voor het onderwijs. Hij behaalde een master in E-learning Design and Development.
Als pedagogisch-ict coördinator van het Atlas College Genk heeft hij digitalisering mee uitgestippeld en ondersteund. Tegelijk trok hij aan de kar van onderwijsinnovatie op de T2-campus in Genk. Momenteel begeleidt hij scholen(groepen) in het uittekenen van een visie en strategie op het vlak van digitalisering. Onderzoek naar hybride leren en zelfregulering vloeit hieruit voort en hiernaast behoort XR ook tot zijn werkterrein.

Sessies: 1 sessie(s)
Kwalificatie:

We programmeren een reeks digitale bijdragen vanuit onze hogescholen en universiteit. Kenmerkend voor deze reeks is de innovatieve insteek vanuit recent wetenschappelijk onderzoek rond uiteenlopende thema’s.

Bekijk het volledig aanbod van het Forum.

Voorwaarde:

Kan je niet digitaal aansluiten? Geen probleem. We nemen de sessie op en als ingeschreven deelnemer kan je de opname bekijken tot het einde van de week.


Voor dit initiatief kan je tot en met dinsdag 20 februari 2024 in- en uitschrijven.
Bijdrage: 60,00 Euro
Lesgever: Boelen Bart
Contact: Katholiek Onderwijs Vlaanderen
info nascholingsprojecten: +32 2 507 07 80 - nascholing@katholiekonderwijs.vlaanderen
Plaats en Data:
Online sessie (Afgelast)
(Kaart)
  • Reeks 1: (Afgelast)
    • dinsdag 27 februari 2024 van 13:30 tot 16:00
Ben je zeker da je

Geef aub. de datum van uitdiensttreding mee.